Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Avantatges i desavantatges de l'energia solar

Avantatges i desavantatges de l'energia solar

Quan parlem de fonts d'energia la majoria de gent es mostra posicionada a favor o en contra d'un determinat tipus (energia solar, energia nuclear, energia eòlica .. etc.) amb arguments de tot tipus (eficiència energètica, contaminació, seguretat, cost ...).

Per això, intentarem analitzar els avantatges i desavantatges de l'energia solar de la manera més objectiu possible perquè et serveixi per crear la teva pròpia o

Avantatges de l'energia solar

Avantatges de l'energia solar

Font d'energia inesgotable

L'avantatge més destacable de l'energia solar és que es tracta d'una energia renovable, per la qual cosa es considera inesgotable. Aquest tipus d'energia prové del Sol per la qual cosa mentre no s'esgotarà mentre no s'esgoti el Sol.

L'energia que emet el Sol no és inesgotable, però se sap estima que li queda una vida de 5.000 milions d'anys. Per això motiu es considera l'energia solar inesgotable.

Contaminació i medi ambient

Des del punt de vista de la contaminació distingim dos moments:

  • Durant la fabricació dels equips. En aquest procés la contaminació no és inexistent però és reduïda i controlable.
  • Durant la producció d'energia solar. En funcionament les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques no generen cap tipus de contaminació mediambiental.

Manteniment i cost de les instal·lacions

Les instal·lacions solars no requereixen un gran manteniment, els costos en manteniment són mínims.

Els panells solars cada dia són més forts i el seu cost està disminuint amb el temps. Això permet que l'energia solar sigui econòmicament una solució cada vegada més viable.

Dins dels diferents tipus d'instal·lacions solars destaquem la instal·lacions d'energia solar tèrmica pel que fa al seu baix cost d'inversió. Aquest tipus d'instal·lacions generalment s'empren per escalfar aigua i utilitzar-la com aigua calenta sanitària o calefacció.

L'ús de la radiació solar és gratuït.

Accessibilitat energètica

Energia solar a llocs allunyats L'energia solar és un excel·lent recurs per als llocs de difícil accés o molt lluny de les xarxes elèctriques instal·lades. Per exemple, refugis, cases de muntanya, etc.

Per a la seva instal·lació a petita escala no requereix grans inversions en línies de transmissió.

Als països tropicals, el rendiment de l'energia solar és encara més gran a causa de la quantitat de radiació solar que reben anualment en gairebé tot el territori.

Opinió pública

Té una alta acceptació del públic. Es considera una bona alternativa a altres tipus d'energia com l'energia nuclear per la seva major seguretat o a l'energia que provenen de combustibles fòssils (centrals tèrmiques) per la seva escassa contaminació i el seu menor impacte mediambiental.

Inconvenients de l'energia solar Desavantatges de l'energia solar

Eficiència energètica

Un panell solar consumeix una gran quantitat d'energia per ser fabricat. L'energia per a la fabricació d'un panell solar pot ser més gran que la potència generada per ell al llarg de la seva vida útil.

Cost econòmic comparat amb altres fonts d'energia

Els preus són molt alts en comparació amb altres fonts d'energia. Especialment al que es refereix a l'energia solar fotovoltaica.

Dependència climatològica

Hi ha una variació en les quantitats produïdes d'acord amb la situació del temps (pluja, neu) que dificulten la previsió energètica.

Es requereix una font energètica alternativa o l'ús de bateries per als dies que les condicions atmosfèriques no siguin bones o per la nit.

Horari solar

Un dels moments de més demanda energètica precisament és quan no hi ha radiació solar: a la nit. Per aquest motiu es requereix d'algun sistema d'emmagatzematge d'energia.

Es dóna el cas que les ubicacions en latituds mitjanes i altes (per exemple, Finlàndia, Islàndia, Nova Zelanda i el sud d'Argentina i Xile) pateixen caigudes sobtades de la producció durant els mesos d'hivern a causa de la menor disponibilitat diària d'energia solar. Llocs amb nuvolositat freqüent (Curitiba, Londres) tendeixen a variacions diàries en la producció d'acord amb el grau de nuvolositat.

Les formes d'emmagatzematge de l'energia solar són ineficients en comparació, per exemple, amb els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas), hidroelèctriques (aigua) i biomassa.

Emmagatzematge de l'energia

Per tot el que s'ha dit anteriorment és obvi que es requereix d'un sistema d'emmagatzematge, eficient. Avui dia hi ha bateries i altres elements per emmagatzemar energia elèctrica però no hi ha cap sistema per emmagatzemar grans quantitats d'energia que sigui realment eficient.

Les bateries es necessiten en el cas de l'energia elèctrica generada mitjançant panells fotovoltaics, mentre que en l'energia tèrmica generada mitjançant col·lectors solars es necessita la instal·lació de tancs ben aïllats tèrmicament per mantenir l'aigua calenta que contenen.

valoración: 4.1 - votos 28

Última revisió: 30 de agost de 2016