Menu

Preguntes freqüents

Nova normativa d'autoconsum energètic a Espanya

Nova normativa d'autoconsum energètic a Espanya

Després de la derogació del "Impost a el Sol", s'ha impulsat una nova normativa per als productors i autoconsumidores d'energia solar fotovoltaica. En aquest article es farà un repàs de les claus d'aquesta nova legislació i desvetllarem quina és la tarifa de llum ideal per als autoconsumidores d'energia solar fotovoltaica

La tarifa dels autoconsumidores

Molta gent pensa de manera errònia que un cop s'instal·len les plaques solars, no es necessita mai més estar connectat a la xarxa elèctrica. Res més lluny de la realitat, ja que per fer això possible cal posseir bateries que acumulin l'energia generada durant el dia per poder usar-la a la nit, ja que és el moment en què les plaques fotovoltaiques no generen energia al no captar llum solar. A causa de l'elevat costos d'aquestes bateries, de moment, la majoria de autoconsumidores estan connectats a la xarxa elèctrica i han de contractar tarifes de llum i / o gas.

Una de les tarifes més convenients per a la majoria de consumidors és la tarifa PVPC (Preu Voluntari a l'Petit Consumidor) del ercat regulat, en la qual l'Estat, a través de l'Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç fixa el preu de la llum en base a el resultat de la subhasta del ercat majorista d' electricitat. Aquesta tarifa sol millorar els preus de qualsevol oferta en el mercat lliure. A més, la seva modalitat amb discriminació horària és ideal per als autoconsumidores, ja que aquesta tarifa estableix un preu pel kWh més baix a les nits, a canvi de pujar-durant el dia. Els autoconsumidores poden utilitzar l'energia produïda per les seves plaques solars durant el dia, ia la nit utilitzar la xarxa elèctrica a el preu més baix. 

L'únic inconvenient és que és tarifa només pot ser oferta per vuit comercialitzadores de referència (COR) nomenades per l'Estat. Avui dia és molt fàcil contractar aquestes tarifes amb una simple trucada oa través d'internet. No obstant això, per als que prefereixen un tracte més personalitzat, les comercialitzadora de referència d'Iberdrola o Endesa a Múrcia disposen d'oficines comercials des d'on brinden un servei d'atenció a client. 

5 claus de la nova normativa d'autoconsum

A continuació t'expliquem les 5 claus de la nova normativa que regula l'autoconsum:

  • Fi de l'impost a el sol: no hauran més taxes per utilitzar l'energia solar.
  • Descomptes en les factures: els autoconsumidores que aboquen l'excedent d'energia produïda a la xarxa elèctrica, tindran un descompte equivalent pel seu consum en la seva pròxima factura de llum. 
  • Possibilitat de compartir: la comunitats de veïns, associacions de consumidors o empreses mancomunades en un polígon industrial, podran compartir els beneficis d'una planta fotovoltaica en comú i repartir-los com ells prefereixin.
  • Explotació de tercers: les empreses podran explotar les plantes de plaques fotovoltaiques de terceres empreses, i compartir els beneficis produïts per l'energia solar.
  • Supressió de límits: fins ara només podia instal·lar-se la potència elèctrica contractada. A partir d'ara podrà instal·lar-se, per exemple a la teulada, qualsevol potència elèctrica sense cap límit. 

Tens una placa solar fotovoltaica i vols conèixer la nova normativa a l'detall? Et convidem a llegir directament el article de BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) per tenir-ho tot absolutament clar.

Autor:

Data de publicació: 16 de juliol de 2019
Última revisió: 16 de juliol de 2019