Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definicions relacionades amb aquest lloc

A continuació, una llista de termes relacionats amb aquest lloc.

En la seva majoria es tracta de termes i definicions relacionades amb l'energia solar. D'altra banda, també apareixen molts termes per ajudar a la comprensió dels textos continguts en aquest lloc.

Energia termosolar
L'energia termosolar permet generar energia elèctrica mendiante l'energia solar tèrmica. La radiació solar es transforma en calor i posteriorment en electricitat. L'energia termosolar permet generar energia elèctrica mendiante l'energia solar tèrmica. La radiació solar es transforma en calor i posteriorment en electricitat.
Equilibri del sistema
El balanç de sistema representa els components d'un sistema solar fotovoltaic a excepció dels mòduls fotovoltaics: cablejat, interruptors, un sistema de muntatge, un o diversos inversors solars, les bateries i el carregador de la bateria. El balanç de sistema representa els components d'un sistema solar fotovoltaic a excepció dels mòduls fotovoltaics: cablejat, interruptors, un sistema de muntatge, un o diversos inversors solars, les bateries i el carregador de la bateria.
Escalfament global
L'escalfament global indica el canvi en el clima de la Terra desenvolupat al segle XX i actualitat. Aquest canvi s'atribueix en gran mesura a les emissions de quantitats creixents de gasos d'efecte hivernacle. L'escalfament global indica el canvi en el clima de la Terra desenvolupat al segle XX i actualitat. Aquest canvi s'atribueix en gran mesura a les emissions de quantitats creixents de gasos d'efecte hivernacle.
Forn solar
Un forn solar és una estructura que fa servir energia solar concentrada per produir altes temperatures. Es tracta de reflectors parabòlics o heliòstats concentren la llum (d'insolació) sobre un punt focal. Un forn solar és una estructura que fa servir energia solar concentrada per produir altes temperatures. Es tracta de reflectors parabòlics o heliòstats concentren la llum (d'insolació) sobre un punt focal.
Fotó
Cadascuna de les partícules que componen la llum. Un fotó és el que fa d'energia en forma de radiació electromagnètica, emès o absorbit per la matèria. Cadascuna de les partícules que componen la llum. Un fotó és el que fa d'energia en forma de radiació electromagnètica, emès o absorbit per la matèria.
Fotosíntesi
La fotosíntesi és un procés químic que converteix diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la radiació solar. La fotosíntesi és un procés químic que converteix diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la radiació solar.
Fotovoltaic
L'efecte fotovoltaic es refereix a la generació de força electromotriu per l'acció de la llum. Generalment s'utilitza llum solar. L'efecte fotovoltaic es refereix a la generació de força electromotriu per l'acció de la llum. Generalment s'utilitza llum solar.
Fracking
El fracking és un terme que s'utilitza per referir-se a una tècnica per augmentar l'extracció dels combustibles fòssils gas natural i petroli del subsòl. El fracking és un terme que s'utilitza per referir-se a una tècnica per augmentar l'extracció dels combustibles fòssils gas natural i petroli del subsòl.
Generador
Un generador elèctric és un dispositiu dissenyat per produir electricitat a partir d'una forma diferent d'energia. El seu disseny depèn de com es presenti l'energia en origen, en general són l'energia mecànica, química, fotovoltaica o directament l'energia tèrmica. Un generador elèctric és un dispositiu dissenyat per produir electricitat a partir d'una forma diferent d'energia. El seu disseny depèn de com es presenti l'energia en origen, en general són l'energia mecànica, química, fotovoltaica o directament l'energia tèrmica.
Geotèrmia
La geotèrmia és la disciplina que estudia el conjunt de fenòmens naturals involucrat en la producció i la transferència de calor o d'energia tèrmica des de l'interior de la Terra. La geotèrmia és la disciplina que estudia el conjunt de fenòmens naturals involucrat en la producció i la transferència de calor o d'energia tèrmica des de l'interior de la Terra.
Grau Celsius
El grau centígrad o grau Celsius, és la unitat d'una escala de mesurament de temperatura, porta el nom de l'astrònom suec Anders Celsius. L'escala Celsius fixa el punt de fusió del gel a 0 ° C i el punt d'ebullició a 99.974 ° C. El grau centígrad o grau Celsius, és la unitat d'una escala de mesurament de temperatura, porta el nom de l'astrònom suec Anders Celsius. L'escala Celsius fixa el punt de fusió del gel a 0 ° C i el punt d'ebullició a 99.974 ° C.
Grau Fahrenheit
El grau Fahrenheit (° F) és una unitat de temperatura proposada per Gabriel Fahrenheit. En aquesta escala el punt de fusió de l'aigua és de 32 graus i el d'ebullició és de 212. El grau Fahrenheit (° F) és una unitat de temperatura proposada per Gabriel Fahrenheit. En aquesta escala el punt de fusió de l'aigua és de 32 graus i el d'ebullició és de 212.
Grau Kelvin
El kelvin és la unitat de temperatura del Sistema Internacional. L'escala Kelvin és una escala de temperatura termodinàmica. El seu símbol en el sistema internacional d'unitats és K. El kelvin és la unitat de temperatura del Sistema Internacional. L'escala Kelvin és una escala de temperatura termodinàmica. El seu símbol en el sistema internacional d'unitats és K.
Heliòstat
Un heliòstat és un dispositiu que s'utilitza per orientar i concentrar els raig del Sol. S'utilitza en centrals térmiques solars i altres camps com l'astronomia o la geodesia. Un heliòstat és un dispositiu que s'utilitza per orientar i concentrar els raig del Sol. S'utilitza en centrals térmiques solars i altres camps com l'astronomia o la geodesia.
Intercanviador de calor
Un intercanviador de calor és un dispositiu dissenyat per a transferir calor entre dos mitjans que estiguin separats per una barrera, o que es troben en contacte.

Un intercanviador de calor és un dispositiu dissenyat per a transferir calor entre dos mitjans que estiguin separats per una barrera, o que es troben en contacte.
Inversor
Un inversor és un aparell electrònic la funció és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb una magnitud i freqüència determinades. Un inversor és un aparell electrònic la funció és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb una magnitud i freqüència determinades.
Inversor de corrent
Un inversor és un aparell electrònic la funció és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb una magnitud i freqüència determinades. Un inversor és un aparell electrònic la funció és canviar un voltatge d'entrada de corrent continu a un voltatge simètric de sortida de corrent altern, amb una magnitud i freqüència determinades.
Irradiació solar
La irradiància solar és la potència per unitat d'àrea rebuda del Sol en forma de radiació electromagnètica en el rang de longitud d'ona de l'instrument de mesurament. La irradiància solar és la potència per unitat d'àrea rebuda del Sol en forma de radiació electromagnètica en el rang de longitud d'ona de l'instrument de mesurament.
Mòdul fotovoltaic
Un mòdul fotovoltaic és un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques amb l'objectiu de generar electricitat. El mòdul està proveït de terminals per a la seva connexió a la instal·lació. Un mòdul fotovoltaic és un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques amb l'objectiu de generar electricitat. El mòdul està proveït de terminals per a la seva connexió a la instal·lació.
Motor Stirling
El Motor Stirling va ser inventat com a alternativa a la màquina de vapor. El seu funcionament es basa en l'expansió i contracció d'un gas utilitzant una font de calor. El Motor Stirling va ser inventat com a alternativa a la màquina de vapor. El seu funcionament es basa en l'expansió i contracció d'un gas utilitzant una font de calor.