Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definicions relacionades amb aquest lloc

A continuació, una llista de termes relacionats amb aquest lloc.

En la seva majoria es tracta de termes i definicions relacionades amb l'energia solar. D'altra banda, també apareixen molts termes per ajudar a la comprensió dels textos continguts en aquest lloc.

Watt
El watt és la unitat de potència elèctrica, mesura l'energia per unitat de segon. Un watt equival a un juliol pel segon. El watt és la unitat de potència elèctrica, mesura l'energia per unitat de segon. Un watt equival a un juliol pel segon.
Watt-pic
El watt-pic és potència elèctrica màxima d'un panell solar, la unitat de potència que fa referència al producte de la tensió per la intensitat del panell fotovoltaic. El watt-pic és potència elèctrica màxima d'un panell solar, la unitat de potència que fa referència al producte de la tensió per la intensitat del panell fotovoltaic.