Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Acumulador solar

Acumulador solar

Un acumulador solar és un dispositiu que permet emmagatzemar l'energia solar captada per les plaques solars. L'objectiu dels acomuladores és el d'aprofitar l'energia obtinguda en el moments en què no es pot produir energia solar (durant la nit, dies ennuvolats, etc.)

Per a això distingim dos tipus de acomuladores solars:

  • Els acomuladores solars tèrmics.
  • Els acomuladores solars elèctrics.

Els acomuladores solars tèrmics emmagatzemen calor. Aquest tipus de acomulador està relacionat amb les instal·lacions d'energia tèrmica. En aquestes instal·lacions els col·lectors solars capten l'energia de la radiació solar per escalfar un fluid. Aquest fluid escalfat permet transportar la calor a un dipòsit i emmagatzemar-hi.

Els acomuladores elèctrics emmagatzemen anergia elèctrica. Aquest tipus de dispositiu està relacionat amb l'energia solar fotovoltaica. Generalment, aquests dispositius estan formats per una disposició de bateries per tal d'emmagatzemar electricitat i utilitzar-la en moments en què els panells solars fotovoltaics no puguin produir electricitat.

Acumuladors per a energia solar fotovoltaica

En el sector de l'energia solar fotovoltaica l'acumulador elèctric és l'element de la instal·lació d'energia solar capaç d'emmagatzemar l'energia elèctrica. Aquesta energia es transformarà posteriorment en energia química.

L'acumulador elèctric per a energia solar fotovoltaica es compon de diverses bateries connectades entre si en sèrie o en paral·lel.

L'objectiu dels acumuladors fotovoltaics és emmagatzemar l'energia elèctrica generada pel panell solar fotovoltaic. Un cop el sistema requereix electricitat, aquesta serà proporcionada pel acumulador.

Acumuladors per a energia solar tèrmica

Un acumulador solar tèrmic és un magatzem energètic. Aquests acumuladors són com bateries però en lloc d'emmagatzemar energia química per obtenir electricitat s'emmagatzema calor, energia tèrmica. Es tracta d'un dipòsit aïllat amb un fluid que s'escalfa a través dels col·lectors solars.

L'objectiu és poder acomular calor per utilitzar-lo quan sigui necessari encara que no hagi radiació solar. Per exemple, per utilitzar la calefacció durant la nit.

L'acumulador tèrmic està constituït per una cuba metàl·lica fabricada a partir de material sintètic i aïllat. Al seu torn, l'acumulador incorpora a la seva instal·lació un o dos intercanviadors de calor o intercanviadors tèrmics. Aquests intercanviadors permeten augmentar al màxim la seva seguretat per evitar el risc de fuites i la pèrdua d'energia tèrmica.

 

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 8 de juliol de 2019

Tornar