Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definició de controlador de càrrega

El controlador de càrrega és un element propi d'una instal·lació fotovoltaica autònoma. També se'l coneix com a regulador de càrrega.

En tractar d'una instal·lació en què l'energia generada pels mòduls fotovoltaics no es subministra directament a la xarxa elèctrica es necessitaran bateries.

Per poder carregar les bateries d'una manera segura els controladors de càrrega tenen un paper fonamental tant en el procés de càrrega com en el de descàrrega de les bateries.

El controlador de càrrega és el que limita l'energia que se li subministra a la bateria ja que quan la bateria ja està carregada, si se li segueix subministrant energia, es calenta i es podria generar una situació perillosa.

Dins de l'apartat d'energia solar fotovoltaica, podreu trobar més informació sobre els reguladors de càrrega.

Regulador de càrrega d'una instal·lació solar fotovoltaica autònoma

valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 14 de maig de 2015

Tornar