Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definició de Panell solar

Definició de Panell solar

Un panell solar és un dispositiu per aprofitar l'energia solar. També se li pot cridar mòdul solar.

Es pot utilitzar la denominació de panell solar tant per a l'energia solar fotovoltaica com per a l'energia solar tèrmica. D'aquesta manera, un panell solar comprèn els col·lectors solars i els panells fotovoltaics.

Col·lectors solars

Els col·lectors solars són utilitzats en instal·lacions d'energia solar tèrmica, s'aprofita la calor del Sol principalment per escalfar aigua calenta sanitària o per calefacció, bàsicament. El que es diu aigua calenta sanitària.

Aquest tipus de panell solar funcionen fent circular un fluid dins d'ell que capta l'energia calorífica provinent del sol. Aquest fluid, posteriorment escalfarà l'aigua d'un altre circuit que és amb la que ens dutxarem o que utilitzarem per al circuit de calefacció.

Panells fotovoltaics

En el cas dels panells fotovoltaics s'utilitzen per a instal·lacions fotovoltaiques en què s'aprofita la radiació del Sol per generar energia elèctrica mitjançant l'efecte fotovoltaic.

Es tracta de panells solars compostos generalment per silici que aprofiten l'energia dels fotons presents a la llum per fer saltar un electró del silici. Mitjançant la suma de diversos d'aquests electrons es genera un corrent elèctric.

Els panells fotovoltaics generen electricitat en forma de corrent continu. Si la instal·lació ho requereix, poden anar acompanyats de convertidors de corrent per obtenir corrent altern.

valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 13 de abril de 2017

Tornar