Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Panell solar

Panell solar
Un panell solar és un dispositiu per aprofitar l'energia solar. També se li pot cridar mòdul solar. Existeixen els col·lectors solars per a l'energia solar tèrmica i els panells fotovoltaics per generar electricitat.
valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 13 de abril de 2017

Tornar