Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definició de regulador de carga

El regulador de càrrega s'utilitza en sistemes d'energia solar fotovoltaica autònomes. També se li pot cridar controlador de càrrega

La seva funció és controlar que la càrrega i la descàrrega de les bateries es realitzi de forma correcta regulant la tensió que se'ls subministra. Si la bateria ja està plena és perillós seguir subministrant enegía.

El seu funcionament es detalla amb més precisió en l'apartat reguladors de càrrega dins d'energia solar fotovoltaica> elements de les instal·lacions fotovoltaiques> components de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes.

Regulador de càrrega

valoración: 2.7 - votos 7

Última revisió: 13 de maig de 2015

Tornar