Menu

Sensors de mesurament de temperatura

Temperatura tèrmica

Temperatura tèrmica

La temperatura termodinàmica és la mesura absoluta de la temperatura i és un dels paràmetres principals de la termodinàmica. La seva unitat de mesura en el sistema internacional de mesures és el kelvin.

Es tracta d'una escala "absoluta" perquè és la mesura de la propietat fonamental de la temperatura: el seu valor zero, o zero absolut, és la temperatura més baixa possible. No hi ha res que pugui tenir una temperatura inferior al zero absolut. El zero absolut de la temperatura termodinàmica, transformat a l'escala Celsius equivaldria a 273,5ºC. Aquesta característica ve definida per la tercera llei de la termodinàmica.

L'encarregat de definir l'escala absoluta de temperatura fou el físic i matemàtic britànic William Thomson, que posteriorment seria Lord Kelvin.

La temperatura d'un cos en repòs es una mesura de la mitja de l'energia dels moviments de translació, vibració i rotació dels components de les partícules de la matèria, tals com molècules, àtoms i partícules subatòmiques (neutrons, protons i electrons). La completa varietat d'aquests moviments cinètics, juntament amb les energies potencials de les partícules i també, ocasionalment, altres tipus d'energia de les partícules en equilibri amb aquestes, constitueixen l'energia interna total d'una substància. L'energia interna també s'anomena vagament energia calorífica o energia tèrmica en les condicions en que no hi ha treball.

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 28 de agost de 2017

Tornar