Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Són compatibles les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques?

Els sistemes solars tèrmics i els fotovoltaics són tècnicament independents entre si. Amb un mateix panell no es pot obtenir al mateix temps calor i energia elèctrica.

No obstant això, en una instal·lació es poden combinar collectores solars tèrmics amb plaques fotovoltaiques. Amb els collectores tèrmics podermos obtenir aigua calenta sanitària o calefacció i amb els panells fotovoltaics podrem generar energia elèctrica.

Per tant, podem dir que són tecnologies perfectament compatibles.

Quant de temps es triga a amortitzar una instal·lació solar?

Hi ha diferents factors que determinen el període d'amortització d'una instal·lació:

  • El correcte càlcul de les necessitats de la instal·lació solar
  • L'optimització del sistema
  • L'adequada instal·lació i qualitat de materials
  • Les subvencions públiques obtingudes.
  • L'ús que se li doni a les plaques solars.

En terme mitjà les instal·lacions tèrmiques queden amortitzades aproximadament als 4 & ndash; 6 anys. Al seu torn, les instal·lacions fotovoltaiques queden amortitzades a partir dels 7-9 anys.

Quina vida útil té una instal·lació solar?

En el cas dels sistemes solars tèrmics, les instal·lacions posseeixen un període de vida superior als 25 anys.

En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques, el període de vida és superior als 30 anys.

Quina és la relació entre la quantitat de sol rebuda i el rendiment obtingut?

En el cas de l'energia solar tèrmica, els captadors solars no només capten els raigs del Sol durant els dies clars. La radiació difusa existent durant els dies ennuvolats també es pot aprofitar però a un rendiment menor que en circumstàncies favorables. No obstant això, durant llargs períodes de clima advers serà necessari aportar més energia mitjançant els sistemes convencionals de suport per mantenir la temperatura òptima d'ús.

En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques, aquestes generen electricitat durant tot l'any, mentre rebin radiació solar. En els dies ennuvolats els mòduls fotovoltaics també generen electricitat, però a un rendiment menor.

Cal assenyalar que l'electricitat es genera a partir de la radiació solar, no de la calor, per tant el fred no representa cap problema per a l'aprofitament fotovoltaic. De fet, com la majoria dels components electrònics, els panells fotovoltaics funcionen més eficientment a temperatures menors, sempre dins d'uns límits.

Com es pot optimitzar la situació de les instal·lacions solars?

Els panells solars operen millor si són col·locats en un lloc on rebin llum solar plena. Es poden col·locar al sostre d'una casa o oficina, sobre una estructura de suport, muntats a la façana o sobre el terreny. És preferible evitar els llocs que reben ombra (vegetació, neu, altres edificis, elements constructius, altres mòduls, etc.), almenys durant les hores centrals del dia, ja que l'ombra afectarà el seu rendiment.

A causa del canvi de posició del Sol durant l'any, la inclinació ideal dels panells varia en funció de la latitud en la qual ens trobem. Normalment s'utilitzen 45 ° en tèrmica i 30 ° en fotovoltaica, però la inclinació pot variar en funció de l'aplicació, criteris d'ús i integració arquitectònica. En qualsevol cas és recomanable una inclinació superior als 15 °, per permetre que l'aigua de pluja s'escorri. La inclinació s'ha d'augmentar en els llocs on neu amb freqüència.

De la mateixa manera, el sistema solar tindrà un major rendiment si els panells solars estan orientats en la direcció sud.

Els sistemes solars poden integrar-se perfectament en la majoria dels edificis existents, encara que sens dubte, la millor i més fàcil integració s'aconsegueix si s'inclouen en el projecte d'un edifici de nova construcció.

Si a l'edifici hi ha una comunitat de propietaris, la instal·lació la pot realitzar la pròpia comunitat (per a ús comú o dels propietaris individuals), o realitzar-la algun dels propietaris per al seu propi ús, comptant amb l'acord de la comunitat.

Quin és el manteniment d'una instal·lació solar?

Les instal·lacions solars requereixen un manteniment mínim, i de caràcter preventiu. Dos aspectes a tenir en compte són, d'una banda assegurar que cap obstacle faci ombra sobre els panells i, de l'altra, mantenir-los nets, concretament les cares exposades al sol.

En el cas de l'energia solar tèrmica cal tenir precaució amb les baixes temperatures. Per evitar la congelació del fluid el normal és afegir un anticongelant, o buidar el circuit d'aigua quan la temperatura assoleixi un determinat valor. En el cas de llargs períodes d'inactivitat de la instal·lació solar (a l'estiu sobretot), és recomanable tapar els captadpres solars per evitar que el fluid arribi a una temperatura massa elevada.

valoración: 3.3 - votos 8

Última revisió: 9 de novembre de 2016