Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Què és l'energia química?

L'energia química és el potencial d'una substància química per experimentar una transformació a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. Formar o trencar enllaços químics implica energia, la qual pot o bé ser absorbida o evolucionar des d'un sistema químic. L'energia s'emmagatzema en els enllaços entre els nuclis atòmics i els electrons en els àtoms d'una molècula. Els electrons poden estar a certes distàncies del nucli atòmic, d'acord amb el model de l'anomenada capa d'electrons. La situació en la qual un electró està en el seu estat d'energia més baix possible es diu estat fonamental.

Què és l'energia química?

Relacionat amb l'energia química hi ha un altre terme útil és la calor de combustió, que és l'energia alliberada en la reacció de combustió i sovint aplicada a l'estudi dels combustibles.

En química termodinàmica el terme usat per a l'energia potencial és el potencial químic, i per la transformació química s'utilitza sovint l'equació de Gibbs-Duhem.

energia interna

L'energia que pot ser alliberada (o absorbida) per una reacció entre un conjunt de substàncies químiques és igual a la diferència entre la quantitat d'energia dels productes i dels reactius. Aquest canvi en energia s'anomena energia interna d'una reacció química.

El canvi d'energia interna d'un procés és igual al canvi de calor si es mesura sota condicions de volum constant, com en un calorímetreNo obstant això sota condicions de pressió constant calor mesura no sempre és igual al canvi d'energia interna. El canvi de calor a pressió constant es diu canvi d'entalpia.

Energia química potencial 

L'energia química potencial és una forma d'energia potencial relacionada amb la disposició estructural dels àtoms o les molècules. Aquesta disposició pot ser resultat dels enllaços químics entre les molècules. L'energia química d'una susbstància pot ser transformada en altres formes d'energia per reacció química.

Exemples de reaccions químiques els trobem en diversos exemples:

El terme similar de potencial químic s'utilitza per indicar el potencial d'una substància d'experimentar un canvi de configuració, en la forma de reacció química, transport espacial, intercanvi de partícula amb un reservori.

Potencial químico

El terme potencial químic s'utilitza per indicar el potencial d'una substància a experimentar un canvi de configuració, ja sigui en forma d'una reacció química, el transport espacial, l'intercanvi de partícules amb un dipòsit, etc.

El potencial químic no una forma d'energia potencial en si mateix, però està més estretament relacionat amb l'energia lliure. La confusió en la terminologia sorgeix del fet que en altres àrees de la física no dominades per l'entropia, tota l'energia potencial està disponible per realitzar un treball útil i impulsa al sistema a patir canvis de configuració espontàniament, i per tant no hi ha distinció entre "lliure" i energia potencial "no lliure" (d'aquí la paraula "potencial").

No obstant això, la quantitat total d'energia present, i conservada per la primera llei de la termodinàmica, de la qual forma part aquesta energia potencial química, se separa de la quantitat d'aquesta energia (energia lliure termodinàmica de la qual es deriva el potencial químic ), que sembla impulsar el sistema cap endavant espontàniament a mesura que augmenta la seva entropia d'acord amb la segona llei de la termodinàmica.

----------

 

Autor:

Data de publicació: 21 de setembre de 2019
Última revisió: 21 de setembre de 2019