Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

últimes actualitzacions

El desenvolupament de l'energia solar està en constant evolució. Aquesta web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Què és una central elèctrica?

Què és una central elèctrica?

Una planta d'energia és un lloc de producció central per a la generació d'electricitat. Una central elèctrica disposa d'equips i aparells utilitzats per a convertir l'energia natural a energia elèctrica, així com les estructures i edificis necessaris per a això, ubicats en un determinat territori. 

El funcionament de la immensa majoria de les centrals elèctriques es basa en el principi de convertir l'energia de diversos tipus de motors en energia mecànica de rotació de l'rotor d'un generador elèctric, que després es converteix en electricitat. També hi ha instal·lacions per a la conversió…

Última revisió: 18 de abril de 2021

Què és la calefacció solar activa?

Què és la calefacció solar activa?

La calefacció solar és un conjunt de sistemes que exploten la conversió directa de l’energia solar en energia tèrmica. Vegem els tipus que permeten reduir el consum d’energia i la contaminació i els usos més pràctics.

Hi ha dos tipus diferents de sistemes de calefacció solar:

 • Sistemes de calefacció solar passius els sistemes d’energia dels quals no utilitzen dispositius addicionals per aprofitar l’energia solar. Aquests sistemes aprofiten l'aigua calenta i l'aire calent.

 • Sistemes de calefacció solar actius. En aquest cas, els seus sistemes d’energia…

  Última revisió: 17 de abril de 2021

Exemple d'energia solar activa: una central solar tèrmica

Exemple d'energia solar activa: una central solar tèrmica

Les centrals termosolars són exemples d'energia solar activa ja que utilitzen mecanismes i tecnologia per millorar el rendiment de les seves instal·lacions.

Aquest tipus de plantes permeten aprofitar la radiació solar per produir electricitat.

L'energia solar passiva, d'altra banda, és una forma d'aprofitar l'energia solar sense utilitzar elements externs. Existeixen moltes tècniques per aprofitar la llum natural i els corrents d'aire que es produeixen de forma natural per millorar el rendiment tèrmic d'un habitatge. L'energia solar passiva és la base de l'arquitectura bioclimàtica.

Com funciona una central termosolar?

Última revisió: 11 de abril de 2021

Què és l'energia solar activa?

Què és l'energia solar activa?

L'energia solar activa engloba els sistemes de captació solar que utilitzen equipaments mecànics o elèctrics per millorar el rendiment de les plaques solars. Aquests mecanismes també s'utilitzen per processar l'energia obtinguda i obtenir energia elèctrica o mecànica. Aquests elements poden ser ventiladors, bombes d'aigua, seguidors solars, etc.

Per contra, els sistemes solars que no utilitzen aquests dispositius es classifiquen com a sistemes d'energia solar passiva. L'energia solar passiva aprofita la radiació solar de forma directa.

Els seguidors solars de vegades són utilitzats per millorar el rendiment de panells fotovoltaics.…

Última revisió: 10 de abril de 2021

Què és l'energia solar híbrida?

Què és l'energia solar híbrida?

L'energia solar híbrida són sistemes híbrids d'energia que combinen l'energia solar d'un sistema fotovoltaic amb una altra font d'energia que genera energia.

Les combinacions més habituals de l'energia solar híbrida són:

 • Ús de generadors dièsel. Són motors tèrmics que utilitzen derivats dels combustibles fòssils. Per tant és una font d'energia no renovable.

 • Ús de generadors eòlics. L'energia eòlica també és intermitent però es pot complementar força bé amb la solar.

 • Combinació de fotovoltaica…

  Última revisió: 9 de abril de 2021

Estratègies bioclimàtiques en arquitectura

Estratègies bioclimàtiques en arquitectura

Les estratègies de l'arquitectura bioclimàtica es basen en tres eixos:

 • Capturar la radiació solar i aprofitar-la per a activitats domèstiques.

 • Transmetre l'energia solar i protegir-la.

 • Guardar l'energia o evacuar-la segons les necessitats.

L'arquitectura bioclimàtica pretén obtenir les condicions de confort tèrmic en un habitatge aprofitant els recursos naturals. D'aquesta manera, s'aconsegueix climatitzar l'habitatge amb una eficiència energètica molt més elevada.

Aquests requisits són essencials, especialment en regions més càlides…

Última revisió: 29 de març de 2021

Què és l'arquitectura bioclimàtica?

Què és l'arquitectura bioclimàtica?

L'arquitectura bioclimàtica és un tipus de construcció ecològica en què s'utilitzen elements naturals de l'indret. L'objectiu d'aquest tipus d'arquitectura és el d'aconseguir edificis tèrmicament eficients capaços de satisfer les exigències de confort tèrmic.

El concepte bioclimàtic es basa en utilitzar els recursos naturals disponibles (sol, vegetació, pluja, vent, etc.). En aquest aspecte, l'energia solar passiva juga un paper fonamental.

L'enfocament bioclimàtic està relacionat amb el principi de l'autosuficiència. Es tracta d'reucir l'impacte ambiental que causat pel…

Última revisió: 28 de març de 2021

Com estalviar amb energia solar?

Com estalviar amb energia solar?

L'energia solar representa una opció molt interessant que permet estalviar en el consum de la factura elèctrica.

Entre tots els sistemes d'energies renovables, l'energia solar és una de les més idònies i fàcils d'instal·lar en habitatges. Avui en dia, representen una solució vàlida per a l'estalvi energètic, a més de ser una opció ecològica i rendible per incrementar el valor de la seva llar.

Entre les diferents opcions que ofereix l'energia solar, en un habitatge es poden aprofitar els següents tipus:

 • Els panells solars fotovoltaics permeten obtenir energia elèctrica…

  Última revisió: 17 de març de 2021

Què és un concentrador solar luminiscent?

Què és un concentrador solar luminiscent?

Un concentrador solar luminiscent (LSC) és un dispositiu capaç d'absorbir i concentrar la llum solar per a la producció d'energia elèctrica. Els concentradors solars luminiscents capten la radiació solar en una gran àrea. Tot seguit, converteixen aquesta radiació en luminiscència i la dirigeixen a un objectiu més petit on hi ha un receptor fotovoltaic.

Les sigles LSC provenen de l'anglès Luminiscent Solar Concentrator.

Els panells LSC són més barats que els panells fotovoltaics clàssics. De fet, estan fabricats amb plaques de plàstic o vidre sobre les quals es dipositen les molècules…

Última revisió: 16 de març de 2021

A quina temperatura bull l'aigua?

A quina temperatura bull l'aigua?

La temperatura d'ebullició de l'aigua pura a nivell de la mar és de 100 graus Celsius.

La temperatura a la qual bull l'aigua es diu temperatura d'ebullició i depèn de la pressió. Com més pressió, més baixa serà aquesta temperatura. Per tant, també depèn de l'altura, ja que la pressió atmosfèrica disminueix a l'augmentar l'altura. 

Per exemple:

 • Al nivell del mar, l'aigua bull a 100°C. (Una atmosfera de pressió)

 • A l'Everest (8.848 metres d'altura), la temperatura d'ebullició de l'aigua es de 86 graus Celsius.

 • A 19.000…

  Última revisió: 10 de març de 2021

Què és un sistema tancat?

Què és un sistema tancat?

Un sistema tancat en un sistema físic és un sistema en què els materials continguts en el sistema no es veuen afectats per altres agents físics externs.

Els sistemes termodinàmics poden ser tancats o oberts.

 • En termodinàmica, un sistema tancat pot intercanviar energia (com a calor o treball) però no hi ha intercanvi de matèria amb el seu entorn.

 • D'altra banda, un sistema obert pot intercanviar matèria i energia. Per exemple, en una central hidroelèctrica es produeix un intercanvi d'd'energia i matèria.

De vegades es confonen els sistemes tancats amb els…

Última revisió: 26 de febrer de 2021