Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

últimes actualitzacions

El desenvolupament de l'energia solar està en constant evolució. Aquesta web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Línies imaginàries de la Terra, meridians i paral·lels

Línies imaginàries de la Terra, meridians i paral·lels

Les línies imaginàries de la Terra són unes línies traçades al mapa planisferi en el qual estan representats els continents i els oceans que van d'aquesta a oest i de nord a sud. Aquestes línies es diuen meridians i paral·lels.

Els meridians i paral·lels formen una quadrícula geogràfica gràcies a les quals és possible orientar-se. Podem identificar qualsevol punt a la Terra si sabem les seves coordenades geogràfiques: la latitud i la longitud.

En particular, assumint que la Terra té forma d'esfera les línies imaginàries formen un cercle.

Què són…

Última revisió: 24 de setembre de 2021

Quina és la distància de la Terra a el Sol?

Quina és la distància de la Terra a el Sol?

La distància que separa el Sol de la Terra és d'una mitjana de 150 milions de km. Aquesta distància s'utilitza com a referència per mesurar distàncies en el sistema solar: la distància mitjana del Sol a la Terra correspon a 1 UA.

La Terra, a l'igual que els altres cossos celestes del sistema solar, orbita al voltant del Sol, però no ho fa seguint una òrbita circular sinó que descriu una trajectòria el·líptica sent el Sol un dels focus de l'el·lipse.

La Terra és el tercer planeta en ordre de distància a el Sol; tant per massa com per diàmetre és el més…

Última revisió: 23 de setembre de 2021

Com funciona un sistema solar de circulació forçada?

Com funciona un sistema solar de circulació forçada?

Un sistema solar de circulació forçada és una instal·lació solar tèrmica en la qual l'aigua circula dins el circuit impulsada per una bomba.

A diferència de les instal·lacions solars amb termosifó, aquest sistema no mou l'aigua calenta fins al punt més alt de l'circuit tancat, sinó que ho fa baixar des dels col·lectors solars fins on hi ha el dipòsit d'acumulació.

En nombroses ocasions no és viable instal·lar equips d'energia solar tèrmica per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària per termosifó, atès que sovint la ubicació…

Última revisió: 21 de setembre de 2021

Què és una central tèrmica? Funcionament i tipus

Què és una central tèrmica? Funcionament i tipus

Una central tèrmica és una planta elèctrica que converteix l'energia tèrmica en energia elèctrica. La diferència entre un tipus de planta i un altre és la forma en què s'obté la calor.

Les fonts calorífiques d'una central tèrmica són:

 • Combustibles fòssils (carbó, gasoil i gas natural)
 • Reaccions nuclears d'àtoms d'urani.
 • Biomassa.
 • Energia solar.

Les dues primeres són fonts d'energia no renovables. En canvi, la biomassa i l'energia solar es consideren…

Última revisió: 18 de setembre de 2021

Balanç de sistema (BOS) d'una instal·lació solar fotovoltaica

Balanç de sistema (BOS) d'una instal·lació solar fotovoltaica

El balanç de sistema (en anglès: Balanç of System, conegut també per l'acrònim BOS) comprèn tots els components d'un sistema fotovoltaic amb excepció dels panells fotovoltaics.

Podem pensar en un sistema complet d'energia fotovoltaica compost per tres subsistemes.

 • A la banda de la generació d'energia, un subsistema de dispositius fotovoltaics (cèl·lules solars, mòduls fotovoltaics, matrius) converteix la llum solar en electricitat de corrent continu (CC).

 • A la banda de l'ús d'energia, el subsistema consisteix principalment en la càrrega, que és l'aplicació…

  Última revisió: 17 de setembre de 2021

Llei d'Ampère, fórmula i exemple d'aplicacions

Llei d'Ampère, fórmula i exemple d'aplicacions

La llei d'Ampère és una de les lleis fonamentals de l'electrodinàmica clàssica. Aquesta llei va ser formulada per Andre Marie Ampère en 1826. 

La ley de Ampère establece:

 • La circulació de el camp magnètic de corrents constants al llarg de qualsevol circuit tancat és proporcional a la suma de les forces dels corrents que travessen la superfície de l'circuit.

 • Si s'utilitza corrent coninua, el camp magnètic és continu.

 • Si s'utilitza corrent altern, el camp magnètic és altern.

Fórmula de la ley de Ampère

Última revisió: 15 de setembre de 2021

Què és la llei de Joule? Definició i exemples de l'efecte Joule

Què és la llei de Joule? Definició i exemples de l'efecte Joule

L'efecte Joule, també anomenat llei de Joule, és la manifestació tèrmica de la resistència elèctrica.

Si en un conductor elèctric circula electricitat, una part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en forma de calor elevant la temperatura de l'conductor. 

La calor es genera a causa de l'xoc que experimenten els electrons amb les molècules de l'material conductor per on circulen.

La llei de Joule es diu així en honor de l'físic anglès James…

Última revisió: 14 de setembre de 2021

Què és la llei d'Ohm? Definició, fórmula i exemple

Què és la llei d'Ohm? Definició, fórmula i exemple

La llei d'Ohm és una fórmula matemàtica que descriu la correlació dels paràmetres elèctrics (resistència, corrent, voltatge) amb els quals varien.

El nom de la llei es deu a el físic alemany Georg Ohm.

Definició de la llei d'Ohm

La llei d'Ohm és una llei en l'electricitat que estableix que: "la força d'un corrent continu és directament proporcional a la diferència de potencial i inversament proporcional a la resistència de l'circuit."

Fórmula de la ley de Ohm

En termes matemàtics la llei d'Ohm s'aplica mitjançant l'equació:

Última revisió: 13 de setembre de 2021

Lleis de l'electricitat, conceptes i descripcions

Lleis de l'electricitat, conceptes i descripcions

L'electricitat és el moviment de càrregues elèctriques que circulen per un conductor. Aquest moviment es realitza d'acord amb unes determinades propietats físiques. Aquestes propietats estan recollides en una sèrie de lleis i teoremes que els científics han anat desenvolupant al llarg de la història.

Les lleis i teoremes relacionats amb l'energia elèctrica més importants són:

Llei de Coulomb

La llei de Coulomb estableix que la força elèctrica de dos objectes carregats és inversament proporcional a el quadrat de la distància entre ells. La llei de Coulomb també diu…

Última revisió: 12 de setembre de 2021

Generadors d'un circuit elèctric, tipus i descripció

Generadors d'un circuit elèctric, tipus i descripció

El generador d'un circuit elèctric és un dispositiu capaç de crear una diferència de potencial elèctric en els seus borns. Un generador elèctric és un dispositiu que converteix un tipus d'energia en energia elèctrica perquè aquesta energia es pugui utilitzar en un circuit elèctric extern.

Un circuit elèctric necessita una font d'energia, un generador de corrent que impulsa els electrons.

Els generadors dels circuits elèctrics poden utilitzar diferents fonts d'energia per convertir-la en energia elèctrica. Les fonts d'energia més habitual són:

 • Energia química;…

  Última revisió: 11 de setembre de 2021