Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Bombes d'aigua submergibles: funcionament, tipus, usos i avantatges

Bombes d'aigua submergibles: funcionament, tipus, usos i avantatges

L'accés a aigua potable és un dret fonamental que moltes persones donen per fet, però que segueix sent un desafiament per a milions a tot el món. En aquest context, les bombes d‟aigua submergibles tenen un paper crucial en facilitar la distribució d‟aigua de manera eficient i sostenible.

Aquestes tecnologies subterrànies són una part essencial de la infraestructura de subministrament daigua i ofereixen nombrosos avantatges en comparació amb les bombes convencionals de superfície.

Què són les bombes d‟aigua submergibles?

Les bombes d'aigua submergibles són dispositius dissenyats per extreure aigua de fonts subterrànies, com ara pous, aqüífers i reservoris. A diferència de les bombes de superfície convencionals, que requereixen que l'aigua sigui succionada, les bombes submergibles estan submergides directament a l'aigua que s'extraurà.

Estan dissenyades per funcionar sota l'aigua, cosa que les fa ideals per a una varietat d'aplicacions, des del subministrament d'aigua potable fins a la irrigació i el drenatge.

Funcionament

Bombes d'aigua submergibles: funcionament, tipus, usos i avantatgesLes bombes submergibles funcionen mitjançant un motor elèctric que impulsa una sèrie de rotors i hèlixs que generen una pressió negativa, cosa que permet que l'aigua sigui aspirada des de la font subterrània cap a la superfície.

Aquestes bombes poden ser de diversos tipus, com ara les centrífugues i les de desplaçament positiu, i la seva elecció depèn de l'aplicació específica.

Les bombes centrífugues, per exemple, fan servir la força centrífuga per accelerar l'aigua cap a fora des del centre de la bomba cap a una canonada de sortida. D'altra banda, les bombes de desplaçament positiu fan servir un pistó o un cargol per empènyer l'aigua cap a fora.

Tipus de bombes submergibles

Hi ha diversos tipus de bombes submergibles, cadascuna dissenyada per satisfer necessitats específiques en diferents aplicacions.

A continuació, es presenten alguns dels tipus més comuns:

Bombes submergibles de pou profund

Aquestes bombes estan dissenyades per extreure aigua de pous profunds o aqüífers.

Són capaços de subministrar aigua des de grans profunditats i són ideals per a aplicacions de subministrament daigua potable, reg agrícola i subministrament industrial. Poden ser bombes centrífugues o de desplaçament positiu, segons l'aplicació.

Bombes submergibles d'aigües residuals

Aquestes bombes es fan servir per al bombament d'aigües residuals, aigües negres o aigües pluvials contaminades. Són essencials en sistemes de clavegueram, estacions de bombament d'aigües residuals i aplicacions de drenatge industrial.

Aquestes bombes estan dissenyades per manejar sòlids i líquids amb alta capacitat de bombament.

Bombes per a Aigües residuals lleugeres

A diferència de les bombes d'aigües residuals convencionals, aquestes bombes estan dissenyades per a aigües residuals menys carregades de sòlids i són adequades per a aplicacions residencials i comercials, com ara sistemes sèptics i clavegueram petits.

Bombes submergibles per a aigües clares

Aquestes bombes són ideals per al bombament daigua neta o lleugerament tèrbola.

S'utilitzen comunament en aplicacions de reg, drenatge de piscines, fonts ornamentals i transferència d'aigua d'un lloc a l'altre.

Bombes d'aigua submergibles per a llots

Dissenyades per manejar líquids amb altes concentracions de sòlids suspesos, com llots i aigües residuals industrials, aquestes bombes són robustes i resistents a l'obstrucció.

Bombes d'aigua submergibles de buidatge

Aquestes bombes estan dissenyades específicament per eliminar aigua acumulada a soterranis, espais subterranis, cellers, zones de construcció i altres llocs on l'aigua es pot acumular de manera no desitjada. Són compactes i portàtils.

Bombes submergibles per a pous d'aigua baixa o pous d'elevació

Són utilitzades en pous d'aigua menys profunds o per elevar l'aigua des de nivells més baixos a nivells superiors. S'utilitzen comunament en aplicacions residencials i comercials.

Bombes submergibles d'alta pressió

Aquestes bombes estan dissenyades per proporcionar un alt nivell de pressió al sistema de bombament. S'utilitzen en aplicacions industrials, de reg d'alta pressió i sistemes de ruixadors contra incendis.

Bombes d'aigua submergibles solars

Aquestes bombes estan equipades amb sistemes denergia solar fotovoltaica i són ideals per a àrees remotes o sense accés a la xarxa elèctrica.

Són comuns en sistemes de reg agrícola i subministrament d'aigua potable a zones rurals.

Bombes d'aigua de mar

Dissenyades específicament per al bombament d'aigua de mar, aquestes bombes estan construïdes amb materials resistents a la corrosió i s'utilitzen en aplicacions marines, com ara sistemes de refrigeració de vaixells.

Aplicacions: per a què serveixen les bombes submergibles?

Bombes d'aigua submergibles: funcionament, tipus, usos i avantatgesAquest tipus de bombes s'utilitzen en una àmplia varietat d'aplicacions a tot el món a causa de la seva versatilitat i eficiència.

Algunes de les aplicacions més comunes inclouen:

 • Subministrament d'aigua potable Moltes comunitats rurals i urbanes depenen de bombes submergibles per accedir a l'aigua potable. Aquestes bombes poden extreure aigua de pous profunds i subministrar-la directament a les llars, garantint un accés fiable a aigua neta i segura.
 • Reg agrícola L'agricultura depèn en gran mesura del reg, i les bombes submergibles són essencials per proporcionar aigua als cultius de manera eficient. Poden extreure aigua de fonts subterrànies i distribuir-la a través de sistemes de reg per degoteig o aspersió.
 • Drenatge d'aigües residuals En aplicacions de drenatge, les bombes submergibles són utilitzades per eliminar l'aigua d'àrees inundades, soterranis i sistemes de clavegueram. La capacitat per operar sota l'aigua les fa ideals per a aquestes tasques.
 • Indústria i mineria Les indústries i mines sovint requereixen grans quantitats d'aigua per a les seves operacions. Aquest tipus de bombes d‟aigua són crucials per extreure aigua de pous profunds o aqüífers i transportar-la a les instal·lacions industrials o mineres.
 • Fonts ornamentals i piscines Les bombes d'aigua submergibles també s'utilitzen en aplicacions decoratives, com ara fonts ornamentals i piscines. Proporcionen un flux constant daigua per mantenir aquestes característiques en funcionament.
 • Control de nivell d'aigua en tancs : En moltes aplicacions industrials i comercials, cal controlar el nivell d'aigua en tancs o cisternes. Les bombes submergibles són ideals per mantenir un nivell d'aigua constant i evitar desbordaments o sequeres en aquests sistemes.

Avantatges de les bombes d'aigua submergibles

L´ús d´aquest tipus de bombes d´aigua comporta diversos beneficis significatius en comparació amb les bombes de superfície convencionals:

 • Eficiència energètica Les bombes submergibles són altament eficients en termes de consum d'energia. El disseny permet que l'aigua flueixi directament cap a la bomba, reduint la fricció i la pèrdua d'energia.
 • Major durabilitat : Com que estan submergides en aigua, les bombes submergibles estan protegides dels elements externs i tenen una vida útil més llarga en comparació amb les bombes de superfície.
 • Operació silenciosa Les bombes submergibles solen ser més silencioses que les bombes de superfície, cosa que les fa ideals per a aplicacions en àrees residencials o sensibles al soroll.
 • Menor manteniment : Requereixen menys manteniment degut al seu disseny robust i protecció contra la corrosió.
 • Estalvi d'espai : No ocupen espai a la superfície, cosa que permet un ús eficient de l'espai en aplicacions residencials o comercials.
Autor:
Data de publicació: 16 de juliol de 2019
Última revisió: 6 d’octubre de 2023