Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Bloc sobre energia solar

Bloc sobre energia solar

En SolarEnergia hem decidit crear un bloc. La nostra intenció és publicar articles relacionats amb el món de l'energia solar i de l'energia en general. Es tracta d'articles d'opinió, estudis o curiositats que estiguin d'alguna manera relacionades amb la temàtica dels nostres apartats.

Els editoros de SolarEnergía, de vegades considerem que és bo afegir certa informació tècnica relacionada més amb el món de la física i de l'enginyeria. Entenem que aquest bloc ens ajudarà a millorar els conceptes relacionats com ara la termodinàmica i les seves lleis o les unitats de el sistema internacional de mesures, o la forma d'expressar els diferents tipus d'energia.

Canvi climàtic

Canvi climàtic

El terme canvi climàtic es refereix a les variacions de l'clima de la Terra d'un o més anys. Per a això, es tenen en compte diversos paràmetres ambientals i climàtics en els seus valors mitjans.

18 de febrer de 2020

Motor Stirling

Motor Stirling

El Motor Stirling va ser inventat com a alternativa a la màquina de vapor. El seu funcionament es basa en l'expansió i contracció d'un gas utilitzant una font de calor.

20 de març de 2018

Energia cinètica

Energia cinètica

L'energia cinètica és una forma d'energia que té un cos en moviment a causa de la inèrcia de massa. L'energia cinètica és directament proporcional a la massa i el quadrat de la velocitat.

8 de maig de 2019

Què significa fotovoltaic?

Què és fotovoltaic?

Fotovoltaic és tot allò relacionat amb la conversió de la llum a energia elèctrica. Per exemple, un panell fotovoltaic, l'efecte fotovoltaic la cèl·lula fotovoltaica o l'energia fotovoltaica.

19 de febrer de 2019

Què és l'electricitat estàtica?

Què és l'electricitat estàtica?

El terme electricitat estàtica es refereix a l'acumulació d'un excés de càrrega elèctrica (positives o negatives) en un material conductor o aïllant.

23 de gener de 2020

Turbina de vapor

Turbina de vapor

Una turbina de vapor és un dispositiu que s'utilitza per convertir l'alta pressió de vapor en la rotació d'un eix que proporciona potència de sortida.

26 de abril de 2019

Temperatura tèrmica

Temperatura tèrmica

La temperatura termodinàmica és la mesura absoluta de la temperatura i és un dels paràmetres principals de la termodinàmica.

28 de agost de 2017

Generador elèctric

Generador elèctric

Un generador elèctric és un dispositiu dissenyat per produir electricitat a partir d'una forma diferent d'energia. El seu disseny depèn de com es presenti l'energia en origen, en general són l'energia mecànica, química, fotovoltaica o directament l'energia tèrmica.

22 de febrer de 2018

Forn solar

Forn solar

Un forn solar és una estructura que fa servir energia solar concentrada per produir altes temperatures. Es tracta de reflectors parabòlics o heliòstats concentren la llum (d'insolació) sobre un punt focal.

17 de maig de 2018

Heliòstat

Heliòstat

Un heliòstat és un dispositiu que s'utilitza per orientar i concentrar els raig del Sol. S'utilitza en centrals térmiques solars i altres camps com l'astronomia o la geodesia.

22 de juny de 2017

Electròlit

Electròlit

L'electròlit, en el cas de les bateries emprades en sistemes fotovoltaics, és una solució diluïda d'àcid sulfúric en què es verifiquen els diferents processos que permeten la càrrega i descàrrega de la bateria.

26 de febrer de 2018

Fotó

Fotó

Cadascuna de les partícules que componen la llum. Un fotó és el que fa d'energia en forma de radiació electromagnètica, emès o absorbit per la matèria.

13 de març de 2017

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre energia solar

Preguntes i respostes habituals sobre les instal·lacions solars domèstiques. Fotovoltaica i tèrmica, amortització, manteniment ...

5 de octubre de 2018

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 24 de gener de 2020