Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Bloc sobre energia solar

Bloc sobre energia solar

En SolarEnergia hem decidit crear un bloc. La nostra intenció és publicar articles relacionats amb el món de l'energia solar i de l'energia en general. Es tracta d'articles d'opinió, estudis o curiositats que estiguin d'alguna manera relacionades amb la temàtica dels nostres apartats.

Els editoros de SolarEnergía, de vegades considerem que és bo afegir certa informació tècnica relacionada més amb el món de la física i de l'enginyeria. Entenem que aquest bloc ens ajudarà a millorar els conceptes relacionats com ara la termodinàmica i les seves lleis o les unitats de el sistema internacional de mesures, o la forma d'expressar els diferents tipus d'energia.

Què és un fotó?
Què és un fotó?

Cadascuna de les partícules que componen la llum. Un fotó és el que fa d'energia en forma de radiació electromagnètica, emès o absorbit per la matèria.

1 de maig de 2020

Què és la guerra de les corrents?
Guerra dels corrents als EUA

La guerra dels corrents és un terme per a la lluita entre els fabricants dels dos sistemes d'alimentació diferents, corrent altern i corrent contínua als Estats Units.

18 de abril de 2020

Motor Stirling
Motor Stirling

El Motor Stirling va ser inventat com a alternativa a la màquina de vapor. El seu funcionament es basa en l'expansió i contracció d'un gas utilitzant una font de calor.

20 de març de 2018

Què és l'energia cinètica?
Què és l'energia cinètica?

L'energia cinètica és una forma d'energia que té un cos en moviment a causa de la inèrcia de massa. L'energia cinètica és directament proporcional a la massa i el quadrat de la velocitat.

8 de maig de 2019

Què significa fotovoltaic?
Què és fotovoltaic?

Fotovoltaic és tot allò relacionat amb la conversió de la llum a energia elèctrica. Per exemple, un panell fotovoltaic, l'efecte fotovoltaic la cèl·lula fotovoltaica o l'energia fotovoltaica.

19 de febrer de 2019

Turbina de vapor
Turbina de vapor

Una turbina de vapor és un dispositiu que s'utilitza per convertir l'alta pressió de vapor en la rotació d'un eix que proporciona potència de sortida.

26 de abril de 2019

Què és la sensació tèrmica?
Sensació tèrmica

La sensació tèrmica és una mesura de la sensació de fred o calor que els éssers humans perceben en l'aire en funció de vent, el Sol o la humitat.

16 de març de 2020

Generador elèctric
Generador elèctric

Un generador elèctric és un dispositiu dissenyat per produir electricitat a partir d'una forma diferent d'energia. El seu disseny depèn de com es presenti l'energia en origen, en general són l'energia mecànica, química, fotovoltaica o directament l'energia tèrmica.

22 de febrer de 2018

Electròlit
Electròlit

L'electròlit, en el cas de les bateries emprades en sistemes fotovoltaics, és una solució diluïda d'àcid sulfúric en què es verifiquen els diferents processos que permeten la càrrega i descàrrega de la bateria.

26 de febrer de 2018

Preguntes freqüents
Preguntes freqüents sobre energia solar

Preguntes i respostes habituals sobre les instal·lacions solars domèstiques. Fotovoltaica i tèrmica, amortització, manteniment ...

5 de octubre de 2018

Autor:

Data de publicació: 23 de gener de 2020
Última revisió: 24 de gener de 2020