Menu

Energia solar

Energia Solar, l'energia del Sol

El terme energia solar es refereix a l'aprofitament de l'energia que prové del Sol . Mitjançant la instal·lació de panells solars i altres sistemes es pot utilitzar per obtenir energia tèrmica o per a la generació elèctrica.

Es tracta d'una font d'energia renovable, ja que es considera inesgotable a escala humana. Per tant, és una alternativa als combustibles fòssils sense l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera terrestre.

Què pots trobar a aquesta web? En aquest lloc web oferim informació sobre l'energia solar i alguns aspectes físics relacionats amb aquesta font d'energia .

Què és l'energia solar?

Energia Solar, l'energia del Sol

L'energia solar és l'energia continguda a la radiació solar. L'origen de l'energia que emet el Sol es deu a les reaccions de fusió nuclear que es produeixen al nucli de l'estrella del sistema solar. La radiació viatja cap a la Terra mitjançant la radiació electromagnètica i, posteriorment, es pot aprofitar.

En aquest apartats analitzem els conceptes generals de l'energia solar com ara:

 • La definició del concepte de radiació solar.

 • Els avantatges i els desavantatges de la utilització d'instal·lacions d'energia solar.

 • Exemples d'energia solar: presentem alguns exemples en què s'utilitza aquesta energia per obtenir calor o electricitat tant al dia a dia com al món industrial.

 • Tipus denergia solar: expliquem les diferents formes en què es pot aprofitar lenergia del Sol.

Energia solar fotovoltaica

Energia Solar, l'energia del Sol

L'energia solar fotovoltaica es fa servir per produir electricitat. Aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques estan formades per panells solars fotovoltaics. Aquests panells es componen de cel·les solars que generen un moviment d'electrons quan els fotons de llum hi incideixen.

El corrent generat és corrent continu, així que depenent de la majoria d'instal·lacions estan dotades d'inversors de corrent per transformar-lo en corrent altern.

En aquesta secció expliquem els conceptes següents:

 • Característiques d'instal·lacions elèctriques connectades a la xarxa i instal·lacions autònomes.

 • Elements essencials per a una instal·lació solar fotovoltaica.

 • En què consisteix lefecte fotovoltaic que converteix la llum en un corrent elèctric.

Energia solar tèrmica

Energia Solar, l'energia del Sol

L'energia solar tèrmica (o termosolar) és una altra manera d'aprofitar la radiació solar per obtenir calor. El principi de funcionament es basa en utilitzar col·lectors solars per augmentar la temperatura d'un fluid caloportador augmentant-ne l'energia interna.

En aquest apartat analitzem els conceptes següents:

 • Usos i aplicacions daquesta tecnologia: exemples de lús de lenergia solar tèrmica.

 • Tipus de plantes termosolars: aquestes plantes es classifiquen per temperatures depenent de l'aplicació per a la que estan dissenyades

 • Components essencials en aquest tipus dinstal·lacions.

Fonts d'energia

Energia Solar, l'energia del Sol

Lenergia solar és una font denergia renovable. En aquest apartat abordem les diferents maneres d'obtenir energia. En aquest apartat podràs trobar informació sobre:

 • Energies renovables: a més de l'energia solar, hi ha moltes altres fonts d'energia renovables. En aquesta secció llistem els diferents tipus de recursos renovables per obtenir electricitat.

 • Energies no renovables: definició i característiques dels recursos energètics que no es regeneren per ells mateixos. Expliquem de manera senzilla què són els combustibles fòssils i com s'aprofiten per obtenir energia elèctrica o mecànica.

Electricitat

Energia Solar, l'energia del Sol

El propòsit de lenergia solar fotovoltaica és lobtenció delectricitat. Per això cal conèixer els aspectes bàsics de l'electricitat. En aquesta secció podràs trobar informació sobre:

 • Els diferents tipus delectricitat.

 • Les lleis de lelectricitat: descripció senzilla de les principals lleis, principis i teoremes que regulen lelectricitat.

 • Conceptes bàsics com ara: corrent elèctric, circuits i camps elèctrics.

Termodinàmica: lleis, processos i sistemes

Energia Solar, l'energia del SolLobjectiu de lenergia solar tèrmica és la conversió de lenergia solar en energia tèrmica. El coneixement de la manera com la calor flueix a través dels elements que intervenen en una instal·lació solar tèrmica són essencials per comprendre'n el funcionament.

En aquest apartat podràs trobar informació bàsica sobre:

Sistema Solar: el Sol i la Terra

Energia Solar, l'energia del Sol

El sistema solar és un conjunt de planetes, satèl·lits, asteroides, estels i altres objectes que orbiten al voltant del Sol, la nostra estrella propera. El Sol és la principal font d'energia al sistema solar i la seva energia es manifesta en forma de llum i calor. 

L'energia solar que aprofitem a la Terra prové del Sol, l'únic estel del nostre sistema solar. Per això hem considerat convenient crear una secció destinada a explicar la composició del sistema solar. En aquesta secció tractem aspectes com:

Geometria: figures i cossos geomètrics

Energia Solar, l'energia del Sol

La geometria és una branca de les matemàtiques que s'encarrega de l'estudi de les propietats i relacions de les figures a l'espai i al pla. Les figures geomètriques són formes que es poden definir per mitjà de les seves característiques, com els costats, angles i dimensions.

La geometria té una gran importància a la nostra vida diària, ja que és present en moltes situacions i objectes que ens envolten, des de l'arquitectura i el disseny d'objectes, fins a la tecnologia i les ciències naturals.

En aquesta secció explorarem algunes de les figures geomètriques més comunes, els políedres i els cossos geomètrics en general. Aprendrem les seves característiques, propietats i com es poden fer servir en la vida quotidiana.

Autor:
Data de publicació: 10 de desembre de 2009
Última revisió: 4 de maig de 2023