Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Temperatura

Temperatura

La temperatura és una magnitud física que indica l'energia interna d'un cos, o d'un sistema termodinàmic en general. Aquesta propietat termodinàmica únicament descriu un estat macroscòpic.

La temperatura es defineix com la mesura de l'energia cinètica mitjana de les molècules que la formen. És a dir, els moviments de les partícules al seu interior.

D'altra banda, es pot definir segons la mecànica estadística, com la derivada de l'energia respecte a l'entropia a volum constant.

La unitat de mesura en el Sistema Internacional d'Unitats (SI) és el kelvin, que és la unitat utilitzada pels científics. És freqüent veure-la referenciada com a grau kelvin.

La sensació tèrmica és la sensació de fred o calor que sent una persona quan toca un objecte.

Quines són les escales de temperatura?

Les escales més habituals són:

  • L'escala Celsius les unitats s'expressen en graus centígrads.

  • L'escala Kelvin les unitats s'expressen en kelvin.

  • L'escala Fahrenheit les unitats són els graus Fahrenheit.

  • L'escala Rankine es defineix mesurant en graus Fahrenheit sobre el zero absolut. L'escala Rankine no té valors negatius.

L'escala Celsius és l'escala més utilitzada. La variació d'un grau Celsius és equivalent a un kelvin.

La diferència entre les escales Celsius i Kelvin està en la fixació del seu punt nul: En l'escala Celsius 0ºC corresponen al punt de congelació de l'aigua. En l'escala Kelvin els 0 graus correspon al nivell mínim que podria arribar teòricament un cos.

Els intervals de l'escala Kelvin es mesuren en kelvin, però anteriorment es deien graus Kelvin.

En alguns pocs països, sobretot els Estats Units, encara s'utilitza l'escala Fahrenheit a la vida diària.

Exemples de temperatura

Descripció

Kelvin

graus Celsius

graus Fahrenheit

graus Rankine 

zero absolut

0

-273,15

-459,67

0

Temperatura de fusió de l'aigua (punt de fusió)

273,15

0

+32

491.67

Temperatura ebullició de l'aigua (punt d'ebullició)

373,15

100

+212

671.67

Temperatura de el cos humà

310,15

37

+98.6

558.27


La temperatura ambient és la de l'aire exterior, per tant, és un valor varibale.

Com es mesura la temperatura?

El termòmetre serveix per mesurar la temperatura.

No obstant això, hi ha altres sistemes de mesurament que depenen de l'aplicació o de si cal mesurar valors molt elevats o molt baixos.

Per poder determinar la temperatura d'un sistema, aquest ha d'estar en equilibri tèrmic. Les variacions de l'estat tèrmic d'un cos ocasionen canvis en algunes propietats macroscòpiques.

Les variacions d'aquestes propietats permeten ser utilitzats per a la construcció d'instruments que detectin les variacions de temperatura.

Anteriorment, per mesurar la temperatura corporal s'utilitzava el termòmetre de mercuri. Actualment està en desús per la seva perillositat.

Autor:
Data de publicació: 9 de novembre de 2016
Última revisió: 29 d’octubre de 2020