Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Escala i els graus Fahrenheit

Escala i els graus Fahrenheit

L'escala Fahrenheit és una escala de temperatures que s'utilitza als països anglosaxons, incloent els Estats Units, el Canadà i la Gran Bretanya. Tot i això, el grau Fahrenheit no és una unitat del Sistema Internacional d'Unitats.

Aquest sistema de temperatures va ser proposat pel físic alemà Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Daniel Gabriel Fahrenheit també va inventar el termòmetre que és un instrument que serveix per mesurar la temperatura del cos.

Com s'ha establert l'escala Fahrenheit?

Aquesta escala es basa en dos punts fixos de temperatura: el punt de fusió i el dʻebullició. A la temperatura de congelació de l'aigua, que es fixa en 32 graus, i la temperatura d'ebullició de l'aigua, que es fixa en 212 graus. Això vol dir que hi ha 180 graus (°F) entre el punt de congelació i el punt d'ebullició.

Una diferència de 1,8 ºF equival a la de 1 grau Celsius. Fahrenheit va establir la temperatura zero (0 °F), al punt de congelació d'una barreja al 50% de sal (clorur d'amoni) i gel, i com a 96 °F, va agafar la temperatura de la sang (ell va utilitzar la dels cavalls ).

La xifra 96 ​​pot semblar una mesura estranya, però en principi l'escala només contenia dotze subdivisions iguals, ell mateix, va dividir cada divisió en vuit més, obtenint finalment 96 divisions a la seva escala.

Aquest mètode de definició és similar a l'utilitzat a escala Celsius però utilitzant els punts de fusió i ebullició del gel i aigua. L'escala Celsius estableix aquests punts a 0 i 100 graus respectivament.

L'escala Fahrenheit, té situat el zero absolut a -459,67 °F, per facilitar-ne l'ús científic, es va crear l'escala de Rankine. L'escala de Rankine porta el 0 de l'escala Fahrenheit al zero absolut, de manera similar al que passa entre l'escala kelvin i l'escala Celsius.

Com convertir els graus Fahrenheit a Celsius?

La temperatura a Celsius(°C) es pot convertir a temperatura a Fahrenheit (°F) multiplicant-la per 1,8 i després sumant-li 32. Per convertir una temperatura donada a Fahrenheit al seu valor Celsius corresponent, reste 32 de la temperatura a Fahrenheit i després dividisca el resultat entre 1,8.

Les fórmules de les dues conversions són les següents:

°F = °C⋅ (9/5) +32

°C = (°F -32) ⋅ 5/9

Com convertir els graus Fahrenheit a Kelvin?

Per passar de l'escala Fahrenheit a l'escala Kelvin, hem de sumar 459,67 i posteriorment multiplicar per 5 i dividir per 9. De la mateixa manera, per passar de Kelvin a Fahrenheit hem de multiplicar per 1.8 i al resultat restar-li 459,67.

Per exemple, la temperatura del cos humà s'estableix al voltant de 98,6°F. A aquesta temperatura hi sumem 459,67, multipliquem per 5 i dividim per 9 obtenim que la temperatura del cos humà en kelvin és de 310,15 K.

Les fórmules de conversió entre graus Fahrenheit i kelvins són:

°F = K ⋅ (9/5) -459,67

k = (°F +459,67) ⋅ 5/9

A quins països s'utilitza l'escala Fahrenheit?

L'escala Fahrenheit s'usa oficialment a cinc països:

  • Estats Units d'Amèrica (EUA).

  • Les Bahames.

  • Belize.

  • Les Illes Caiman.

  • Palau.

A més, aquesta unitat també és utilitzada no oficialment per la generació de persones grans al Regne Unit, Austràlia, Sud-àfrica, Canadà, Irlanda, Índia i Jamaica. El motiu és que aquesta escala també es va fer servir en aquests països en el passat. A altres països, la temperatura s'expressa en graus Celsius que es va crear 20 anys més tard.

Autor:
Data de publicació: 7 de novembre de 2017
Última revisió: 10 d’octubre de 2022