Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Escala Celsius: graus centígrads i fórmules de conversió

Escala Celsius: graus centígrads i fórmules de conversió

El grau Celsius (en símbol en °C), és la unitat d'una escala de mesurament de temperatura, porta el nom de l'astrònom suec Anders Celsius, que ho va proposar per primera vegada el 1742. Alguns autors també utilitzen el nom grau centígrad per referir-se al grau Celsius.

L'escala Celsius no és pas una escala absoluta. D'acord amb la segona llei, l'escala absoluta de temperatures parteix de l'existència del 0è absolut. Aquesta condició únicament la compleixen les escales kelvin i Rankine.

L'escala Celsius es fa servir a la major part del món diàriament. No obstant això, en alguns estats, especialment els anglosaxons es fa servir l'escala Fahrenheit amb més freqüència.

Per part seva, la unitat de mesura de temperatura del sistema internacional d'unitats és el kelvin.

Quina és la definició d'escala Celsius?

L'escala Celsius es defineix com l'escala de temperatura en què el 0 se situa al punt de congelació de l'aigua i el punt d'ebullició de l'aigua és als 100 graus Celsius.

Originalment, tal com Celsius va concebre aquesta escala, aquests valors estaven invertits: eren zero per a l'ebullició i cent per al punt de fusió de l'aigua. No obstant això, el 1745 Jean-Pierre Christin i Carlos Linneo van proposar la inversió de l'escala, transformant-la en la que ara es fa servir comunament.

La definició oficial actual de l'escala Celsius col · loca a 0,01 ° C com el punt triple de l'aigua i un grau com 1 / 273,16 de la diferència de temperatura entre el punt triple de l'aigua i el zero absolut. 

Aquesta definició implica que la diferència de temperatura d‟un grau Celsius és igual que la d‟un kelvin.

Fórmules de l'escala Celsius

Formules per convertir graus Celsius a altres unitats de les escales de temperatura més importants.

  • Conversió de graus centígrads a graus Fahrenheit à °F = (9/5 × ° C) + 32

  • Conversió de graus Fahrenheit a graus Celsius à °C = (5/9) × (° F - 32)

  • Conversió de graus Celsius a kelvin à K = °C + 273.15

  • Conversió de kelvin a graus Celsius à °C = K - 273.15

Per exemple: 180 graus centígrads a Fahrenheit

Seguint la fórmula per convertir graus centígrads a Fahrenheit:

(9/5 × 180 ºF) + 32 = 356 ºC

Quina diferència hi ha entre graus Celsius i graus centígrads?

Atès que hi ha cent divisions entre aquests dos punts de referència, el terme original per a aquest sistema va ser grau centígrad o grau centesimal. El 1948, la novena Conférence générale des poids et mesures (CR 64) va canviar oficialment el nom a Celsius per eliminar una sèrie d'ambigüitats.

La decisió de la Confèrencia general dels poids et mesures va ser dirigida a eliminar ambigüitats i associar inequívocament la creació de l'escala a Celsius. A més, l'escala estava uniformada a les de Kelvin (plantejada per lord Kelvin), Fahrenheit, Réaumur i Rankine, totes amb el nom del seu inventor.

Tot i això, sovint hi ha gent que es refereix a graus centígrads com a "graus Celsius", de la mateixa manera que usen el concepte escala centígrada.

Autor:
Data de publicació: 25 d’octubre de 2018
Última revisió: 20 de maig de 2022