Menu

Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Central tèrmica de Cercs. Catalunya

Tractament de combustibles fòssils

Energia tèrmica i combustió.
Efectes de la termodinàmica

Combustibles fòssils

Combustibles fòssils

Sovint es parla dels combustibles fòssils com un tipus d'energia negativa, contaminant, perjudicial per al medi ambient. Els combustibles fòssils es consideren una font d'energia no renovable a causa de la dificultat de regeneració.

Actualment, els combustibles fòssils suposen la font d'energia més utilitzada en el món. S'utilitza per generar energia elèctrica però sobretot també s'utilitza per generar energia mecànica (automòbils, motors tèrmics, etc.)

La teoria que els combustibles fòssils formats a partir de les restes fossilitzades de plantes mortes per exposició a la calor i la pressió en l'escorça terrestre durant milions d'anys va ser introduïda per primera vegada per Andreas Libavius ​​"en el seu Alquemia de 1597" i més tard per Mikhail Lomonosov "des de 1757 i Certament per 1763". El primer ús del terme "combustible fòssil" va ser pel químic alemany Caspar Neumann, en una traducció a l'anglès en 1759.

Què són els combustibles fòssils?

Els combustibles fòssils són una sèrie de substàncies i gasos formats a partir de restes descompostos d'animals i plantes que es generen en certes capes del sòl, servint com un tipus d'energia no renovable.

Els combustibles provenen d'un procés de descomposició parcial de la matèria orgànica. Aquests combustibles s'originen per un procés de transformació de milions d'anys de plantes i vegetals (casos del petroli, el carbó i el gas natural).

Es tracta de fonts d'energia primàries ja que es poden obtenir directament sense transformació.

Formació dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils es formen mitjançant un procés de descomposició parcial de la matèria orgànica. Es tracta d'un procés de transformació de milions d'anys a causa de la pressió i temperatura que diverses capes de sediments exerceixen sobre la matèria orgànica.

S'han originat de forma natural per un procés de fossilització en anòxia (falta d'oxigen) ambiental: la matèria orgànica no s'ha degradat per microorganismes (que no poden viure), sinó que roman en forma de molècules orgàniques més complexes, sòlides (carbó ), líquides (petroli) o gas (gas natural). L'energia d'aquestes molècules és la que s'allibera en utilitzar-los com a combustible.

Aquest procés de milions d'anys és el que converteix els combustibles fòssils en una font d'energia no renovable, ja que es consumeix molt més ràpid que no es genera.

Importància dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils tenen un alt poder calorífic que els converteix en una molt important font d'energia útil per generar energia tèrmica.

L'ús dels combustibles fòssils ha permès el gran creixement econòmic i demogràfic lligat a la revolució industrial del segle XIX. En l'actualitat són fonamentals per a la nostra economia. El 2007 la combustió de carbó, petroli i gas natural va representar 86,4% l'energia primària mundial.

Conseqüències de l'ús dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils són altament impopulars pels grups ecologistes. La seva combustió genera gran quantitat de gasos. Aquests gasos es converteix en una en una de les principals fonts de contaminació atmosfèrica a causa de que contribuien a augmentar l'efecte hivernacle i, en conseqüència, l'escalfament global.

A dia d'avui, l'ús dels combustibles fòssils suposen un important problema de sostenibilitat, tant per motius ambientals, com econòmics (els recursos del planeta són limitats i algun dia s'esgotaran).

Tipus de combustibles fòssils

Es distingeixen tres tipus principals de combustibles fòssils: són el petroli (líquid), el carbó (sòlid) i el gas natural (gas).

Petroli

El petroli és un oli mineral, constituït per hidrocarburs, contingut en grans bosses als estrats superiors de l'escorça terrestre.

Aquest combustible fòssil, un cop refinat, dóna una gran quantitat de productes emprats com a font d'energia, especialment en l'automoció i els motors tèrmics. Entre aquests productes destaquen la gasolina, el gasoil, el fuel, etc. També es poden utilitzar com a matèria primera de la indústria petroquímica.

Carbó

Home treballant amb una muntanya de carbó

El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària de color negre, molt rica en carboni i amb quantitats variables d'altres elements, principalment hidrogen, sofre, oxigen i nitrogen.

La major part d'aquesta font d'enrgia no renovable carbó es va formar durant el període Carbonífer (fa de 359 fins a 299 milions d'anys).

Gas natural

El gas natural és una font d'energia fòssil, de la mateixa manera que ho són el carbó o el petroli. Està constituït per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen. El seu poder calorífic varia molt segons la seva composició, però els més elevats es troben entre les 8.500 i les 10.200 quilocalories per metre cúbic de gas.

Es tracta de l'energia fòssil més neta en quant a residus i emissions atmosfèriques, i del combustible més eficient per a l'obtenció d'electricitat a les centrals tèrmiques, amb una eficiència total d'un 50,7% enfront del 25,7% del fuel, el 26,1% de l'urani (central nuclear) i el 26,8% del carbó.

El gas natural es pot utilitzar directament sense necessitat de transformar prèviament en electricitat. Aquesta característica li permet tenir una eficiència molt més gran, d'un 91,2%. El seu emmagatzematge és més econòmic i més fàcil que el carbó i els derivats del petroli.

Es va començar a utilitzar a partir dels anys 60 com a combustible preferent excepte en el transport, on continua predominant el petroli. A més a més de ser una font d'energia no renovable també s'usa també com a matèria primera de nombrosos productes químics.

valoración: 3.7 - votos 20

Última revisió: 12 de juny de 2019