Menu

Plantació destinada a la producció de biocombustibles

Biocombustibles

Biocombustibles

Els biocombustibles són combustibles obtinguts de la biomassa (cultius agrícoles com oli de palma, canya de sucre, soja, etc.) o dels residus orgànics. El combustible generat és un combustible líquid que es pot utilitzar en els motors dels vehicles.

Aquesta font d'energia es considera energia no renovable pel fet que el temps de generació i recuperació dels camps és inferior al del consum.

Els biocombustibles generats poden ser de dos tipus:

 • El bioetanol, substitutiu de la gasolina, produït a partir de la canya de sucre, remolatxa, blat de moro, blat i civada.
 • El biodièsel, substitutiu del gasoil, produït per plantes com el gira-sol, el colza, palma o soja.

Generacions de biocombustibles

Des dels seus inicis la producció de biocombustibles ha patit diferents avenços tecnològics. Fins al dia d'avui, ja hi ha fins a 4 generacions de producció d'aquesta font d'energia no renovable. Cada nova generació pretén superar els inconvenients de la generació anterior. Totes les generacions tenen dos objectius en comú: no perjudicar la producció de cultius destinats a l'alimentació i simplificar el procés.

D'aquesta manera distingim les següents generacions de biocombustibles:

 • Biocombustibles de primera generació. Es tracta de biocombustibles generats a partir de cultius alimentaris. Els cultius alimentaris es conreen explícitament per a la producció de combustible.
 • Biocombustibles de segona generació. Es tracta de combustibles fabricats a partir de diversos tipus de biomassa. Es considera biomassa qualsevol font de carboni orgànic. La biomassa es deriva de materials vegetals, però també pot incloure materials animals. Aquesta font d'energia no renovable hauria de créixer en terres que no poden utilitzar-se per conrear aliments de manera efectiva.
 • Biocombustibles de tercera generació. Es tracta de generar biocombustibles mitjançant l'ús d'algues. La producció d'algues per collir petroli per biocombustibles encara no s'ha dut a terme a escala comercial. Aquest tipus de combustible no implica una disminució de la producció d'aliments.
 • Biocombustibles de quarta generació. Els biocombustibles de quarta generació es fabriquen utilitzant terres no cultivables.

  Origen dels biocombustibles

  Aquest tipus de combustibles es presentaven com una alternativa a l'extracció del petroli i amb l'objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic. Tot i això el resultat no va ser l'esperat i el seu ús està sent molt criticat per les plataformes ecologistes.

  Problemàtica dels biocombustibles

  Biocombustibles - bioetanol - biodièsel A nivell mediambiental, els biocombustibles presenten els mateixos problemes d'efecte hivernacle que els combustibles fòssils i alguns contaminen més. Els terrenys on es conreen no es regeneren prou ràpid per satisfer la demanda d'aquest combustible, de manera que no pot considerar-se una font d'energia renovable.

  Per cultivar la matèria primera dels biocombustibles s'utilitza grans superfícies de terreny que comporta problemes de desforestació, eliminació o desplaçaments de cultius destinats a l'alimentació o pastures. Aquest fet, sumat al fet que generalment es conreen en països poc desenvolupats accentua els problemes de fam a la població.

  A nivell energètic tampoc suposen cap millora. La Taxa de Retorn Energètic (TRE) és inferior a 1 o molt propera a ell, el que significa que el balanç energètic és zero o negatiu: es necessita més energia per produir-que la que s'obté de la seva combustió. Com a referència, el carbó en les centrals tèrmiques actualment té una TRE de 9, la de l'energia hidroelèctrica és més de 11 i la del petroli, en els anys 40, era 100, és a dir, que per a obtenir cent calories de petroli calia invertir una sola caloria en la seva obtenció i tractament.

  Diferència entre biocombustibles i agrocombustibles

  En principi, el prefix grec bio (en grec, vis, que significa vida, viu) de la paraula biocombustible volia donar a entendre que es tracta d'un combustible format a partir de matèria orgànica, en contraposició als combustibles fòssils.

  Però no sempre aquest prefix bio s'ha afegit amb prou rigor. Moltes marques han etiquetat els seus productes com bio per a indicar que han estat elaborat segons uns procediments específics que inclouen valors ètics, ecològics i mediambientals. Actualment, molta gent associa erròniament el prefix bio dels biocombustibles en aquest criteri.

  Per aquest motiu, moltes organitzacions ecologistes utilitzen el terme agrocombustibles, en referència a l'agricultura com a origen d'aquests combustibles.

  Referències

  Autor:

  Data de publicació: 17 de maig de 2016
  Última revisió: 13 de abril de 2018