Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Tractament de combustibles fòssils

Plantació destinada a la producció de biocombustibles

Energia no renovable

Energia no renovable
valoración: 3.2 - votos 14

Referències

Última revisió: 9 de abril de 2018