Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Què són les energies netes?

Què són les energies netes?

L'energia neta és la manera com ens referim a les fonts naturals d'energia que no produeixen residus tòxics ni gasos d'efecte hivernacle. La majoria de les energies netes són energies renovables, cosa que significa que es poden reemplaçar o reposar.

Durant els inicis de la revolució industrial , l'ús del carbó a la indústria es va incrementar any rere any de forma exponencial. La facilitat d'extracció, el poder calorífic i la versatilitat d'aquest combustible el van convertir ràpidament en la font energètica principal al món.

Tot i això, passats els anys, hem observat l'impacte ambiental que suposen les energies fòssils. Per això, s'han començat a impulsar les energies netes i renovables per compensar l'impacte negatiu sobre el medi ambient.

Quins són els diferents tipus d'energies netes?

Hi ha diversos tipus denergies netes. Entre elles es troben:

 • Energia solar: És una font d'energia inesgotable que prové del Sol. Es pot utilitzar per escalfar l'aigua, generar electricitat i també per cuinar.

 • Energia eòlica: Aquesta energia es produeix a partir de lenergia cinètica del vent. Es pot utilitzar per generar electricitat mitjançant turbines eòliques.

 • Energia hidràulica: És la que es produeix a partir del moviment de les aigües. També es pot utilitzar per generar electricitat mitjançant centrals hidroelèctriques.

 • Energia geotèrmica: L'energia geotèrmica es produeix a partir de la calor que s'extreu de l'interior de la Terra. Aquest tipus denergia renovable sutilitza per a la generació denergia elèctrica en centrals geotèrmiques i per subministrar calor a habitatges i edificis.

 • Energia de biomassa: La biomassa és un material orgànic que es pot utilitzar com a combustible. En cremar-la, es produeix energia que es pot aprofitar per a la calefacció o la generació delectricitat.

 • Energia mareomotriu: L'energia que es produeix a partir de les onades i les marees també es pot utilitzar per generar electricitat.

 • Energia de l'hidrogen: L'hidrogen és un gas que es pot utilitzar com a combustible. En cremar-lo, només es produeix aigua com a residu.

 • Energia nuclear: l'energia atòmica és una font de calor potent que s'aprofita a les centrals nuclears per produir electricitat. El combustible utilitzat és l'urani que no és una font renovable, però no genera emissions de gasos hivernacle, per la qual cosa es considera una energia neta.

Per què serveixen les energies netes?

Les energies netes serveixen per obtenir electricitat i energia tèrmica de manera sostenible. És a dir, reduint el consum d'energia fòssil ajuden a reduir la contaminació de l'aire i l'aigua, així com l'efecte hivernacle.

Daltra banda, també poden ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones en proporcionar una font denergia més neta i segura.

Entre les principals utilitats de les energies netes destaquem les següents:

 • Reduir el consum de combustibles fòssils amb una font denergia alternativa.

 • Millorar la salut: en no emetre gasos amb efecte d'hivernacle, aquest tipus d'energies contribueixen a mantenir una bona qualitat de l'aire que respirem.

 • Reduir el cost de lenergia: Les energies netes poden ser més eficients i, per tant, més barates doperar.

 • Millorar el medi ambient: Les energies netes també poden ajudar a protegir els recursos naturals sense interferir amb el desenvolupament daltres espècies animals i vegetals.

Quins són els pros i contres de fer servir energies netes?

A continuació es presenten alguns pros i contres de fer servir energies netes.

Avantatges:

 • Les energies renovables com la solar o l'eòlica són inesgotables. Per contra, els recursos miners de carbó, petroli i gas natural estan limitats, cosa que significa que passats els anys el preu s'incrementarà fins a esgotar-se.

 • Les energies netes no produeixen residus tòxics com ara diòxid de carboni, sulfits i altres partícules contaminants.

 • Ajuden a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fet que contribueix a combatre el canvi climàtic.

Inconvenients:

 • Els panells solars i molins de vent poden ser costosos dinstal·lar.

 • Molts tipus d'energies netes com la solar o hidràulica requereixen espai per instal·lar els dispositius provocant un impacte visual i de vegades mediambiental.

 • La producció d'energia eòlica i solar depèn del clima, per això la producció depèn del vent, els dies ennuvolats o les hores solars en funció de l'estació de l'any.

Exemples d'energies netes

A continuació mostrem alguns exemples d'energies netes que podem observar al dia a dia:

 • La instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades.

 • Una central hidroelèctrica que transforma lenergia potencial de laigua en electricitat.

 • Els molins de vent instal·lats a les serres.

 • Les calculadores que funcionen amb energia solar.

 • Les plaques solars utilitzades per a la climatització de piscines.

 • La fotosíntesi de les plantes és una manera d'aprofitar l'energia solar.

 • Les centrals nuclears són grans plantes elèctriques que utilitzen un combustible nuclear.

 • Els habitatges que construeixen pous geotèrmics per beneficiar-se de la calor a l'interior de les capes de la Terra.

Autor:
Data de publicació: 12 de desembre de 2022
Última revisió: 12 de desembre de 2022