Menu

Central nuclear
Fissió nuclear

L'urani és renovable o no renovable? L'energia nuclear

L'urani és renovable o no renovable? L'energia nuclear

L'energia nuclear és una font d'energia el combustible de la qual és l'urani. Per tant, per determinar si l'energia nuclear és renovable ens hem de fixar en si l'urani és renovable.

L'urani és un mineral que es troba de manera natural a la Terra. Amb una petita quantitat d'urani es pot generar molta energia pel que sembla que és una font il·limitada, però no és així. L'urani consumit no es regenera i, per tant, no és renovable.

Durant molts anys la font d'energia elèctrica principal era el carbó, però els efectes que l'emissió de gasos que contribueixen al canvi climàtic ha obligat a buscar alternatives energètiques més sostenibles: les energies netes. Alguns exemples d'energies netes són l'energia solar, l'eòlica o l'energia nuclear.

Què és l'urani?

L'urani és un recurs energètic natural que es troba a terra i és extret per ser utilitzat com a combustible nuclear. La característica que converteix l'urani en ideal per a l'energia nuclear és molt inestable i, per tant, molt propens a trencar-se (reacció de fissió nuclear). Quan es trenca, allibera una gran quantitat denergia que es pot convertir en electricitat.

Aquest mineral es troba en petites quantitats a tot el món, però hi ha grans reserves en alguns països, com Austràlia, Canadà i Kazakhstan.

Com s'obté electricitat de l'urani?

Les centrals nuclears són instal·lacions que s'ocupen de fer que els àtoms d'urani es trenquin de manera controlada. És el que s'anomena fissió nuclear i es produeix en un reactor nuclear dins la central.

Aquestes reaccions generen una gran quantitat denergia tèrmica que sutilitza per generar vapor daigua. Amb el vapor s'accionen unes turbines connectades a un alternador. L'alternador és l'encarregat de generar electricitat.

Actualment, tots els reactors nuclears en funcionament són reactors de fissió el combustible dels quals és l'urani.

Per altra banda, també es pot obtenir energia fusionant dos àtoms. Aquest tipus denergia es diu fusió nuclear però encara està en fase de desenvolupament. El combustible de la fusió nuclear és l'hidrogen. De manera que, en aquest cas, a causa de l'abundància d'aquest àtom d'hidrogen a la Terra, la fusió nuclear es considera pràcticament una font inesgotable.

Avantatges i desavantatges de l'energia nuclear

Avantatges de la utilització daquest recurs denergia no renovable:

  • Es pot obtenir una gran quantitat denergia elèctrica amb molt poca quantitat durani.

  • Es considera una energia neta pel fet que no emet gasos d'efecte hivernacle a l'exterior, de manera que no contribueix a l'escalfament global del planeta.

  • Tota lenergia generada mitjançant lenergia nuclear implica una reducció de lenergia produïda per les centrals tèrmiques. Per tant, una reducció de lús de combustibles fòssils (principalment gas natural i carbó).

  • Les condicions climatològiques no influeixen en la producció denergia elèctrica obtinguda. Gràcies a això, es pot establir una planificació de producció elèctrica.

Inconvenients de l'aprofitament de l'energia nuclear:

  • Tot i que es produeixen escassos accidents, els accidents produïts són extremadament perillosos per al medi ambient i la salut pública.

  • El combustible nuclear utilitzat és limitat.

  • Les centrals nuclears són objectius potencials d'atemptats.

  • Genera residus radioactius que han de ser gestionats i emmagatzemats durant anys abans de reduir els nivells de radioactivitat. Part d'aquest material nuclear roman actiu durant milions d'anys. 

Conclusió

L'urani és un mineral que es troba de forma natural a l'escorça terrestre. S'utilitza principalment com a combustible per generar electricitat a les centrals nuclears.

Tot i que amb poca quantitat d'urani es poden obtenir grans quantitats d'energia, no es poden regenerar i, per tant, podem concloure que l'urani no és renovable.

Autor:
Data de publicació: 25 de maig de 2016
Última revisió: 16 de gener de 2023