Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Corrent continu (CC)

Corrent continu (CC)

El corrent continu és un tipus de corrent elèctric en què les càrregues elèctriques es desplacen a través del conductor elèctric sense variar-ne el sentit. Aquest tipus de corrent també se la coneix com a corrent directe.

En molts dispositius el símbol per indicar el corrent continu és DC (direct current). També es fa servir el símbol d'una línia contínua (-) flanquejat en tres línies més curtes (---). Per al corrent altern que s'utilitza en lloc d'AC ( corrent altern ) o el símbol (~).

El flux de càrregues es produeix mitjançant un conductor elèctric, com podria ser un fil metàl·lic. El flux elèctric també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit com passa en un tub de raigs catòdics.

Als circuits elèctrics de corrent directe, la direcció del flux de la intensitat de corrent sempre segueix el mateix sentit. Als circuits de corrent continu, el sentit del flux de la càrrega elèctrica sempre va del pol positiu al pol negatiu per conveni. Tot i això, els electrons es mouen en sentit contrari.

La primera xarxa elèctrica comercial, desenvolupada per Thomas Edison a finals del segle XIX, utilitzava corrent continu. Avui dia, les xarxes de transport i distribució utilitzen gairebé sempre corrent altern a través de les línies elèctriques. Això és degut als avantatges del corrent altern quant a possibilitats que ofereix respecte a la CC.

D'on s'obté el corrent continu (CC)?

Les primeres fonts de corrent continu van ser les fonts de corrent químic: cel·les galvàniques, després es van inventar les bateries.

Per obtenir corrent continu a escala industrial, es fan servir màquines elèctriques: generadors de corrent continu. Aquests generadors funcionen mitjançant el principi de la dinamo inventat per Hippolyte Pixii que és capaç de convertir un moviment mecànic en electricitat.

Una altra forma d'obtenir electricitat en forma de corrent continu és mitjançant l'energia solar fotovoltaica.

Usos i exemples de corrent continu

El corrent continu s'utilitza normalment per a aplicacions on necessitem un baix voltatge.

A continuació mostrem alguns exemples en què s'utilitza el corrent directe:

  1. Les plaques solars fotovoltaiques generen un corrent directe que s'ha de convertir en un inversor que transforma el corrent altern i continu.

  2. Les piles de llanterna.

  3. La bateria dun cotxe.

  4. Lelectricitat que circula a través del telèfon mòbil.

  5. Les locomotores dels ferrocarrils.

  6. Els motors dels petits electrodomèstics.

La major part dels petits aparells elèctrics que tenim a casa funcionen amb corrent continu. Tot i això, el corrent que ens subministra la companyia elèctrica és corrent altern. Per aquesta raó, s'utilitza una font d'alimentació per convertir el corrent altern en directe.

Com convertir corrent altern en continu?

Una de les maneres d'obtenir un corrent continu és transformant el corrent altern en continu mitjançant un alternador. Aquesta conversió s'aconsegueix mitjançant un procés per redreçar el corrent, realitzat amb díodes o ponts rectificadors.

Què és el corrent continu (CC)?Els alternadors eliminen la component negativa del corrent altern, produint un corrent que no és continu sinó polsant unidireccional. Un condensador al costat del rectificador permet anivellar el senyal, subministrant un corrent tan a prop com sigui possible d'un valor continu.

Per contra, la conversió d'un corrent continu en un corrent altern és molt més complexa. Els inversors de corrent són dispositius capaços de fer aquesta conversió.

Autor:
Data de publicació: 9 d’agost de 2016
Última revisió: 17 de maig de 2022