Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Corrent continu

Corrent continu

El corrent continu (també expressat amb les seves sigles CC) és un tipus de corrent elèctric molt important en l'energia solar on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques (electrons) no varia. En molts dispositius en el símbol per indicar el corrent continu és DC (direct current), o utilitzant el símbol d'una línia contínua (-) flanquejat en tres línies més curtes (---), per al corrent altern que s'utilitza en lloc d'AC (Corrent altern) o el símbol (~).

El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic. El flux també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit com passa en un tub de raigs catòdics. En aquest tipus de corrent elèctric (corrent contínua) les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, sent un tret característic front el corrent altern.

Un sinònim en desús de corrent continu és corrent galvànica.

La primera xarxa elèctrica comercial, desenvolupada per Thomas Edison a finals del segle XIX, utilitzava corrent continu. Avui en dia, a causa dels avantatges del corrent altern pel que fa a possibilitats de transformació i transport, les xarxes de transport i distribució utilitzen gairebé exclusivament corrent alterna.En el cas d'aplicacions que necessiten corrent continu, com en el cas del ferrocarril que utilitza el sistema de tercer rail, el corrent altern arriba a una subestació que utilitza un rectificador per convertir-lo en corrent continu.

Producció i conversió de corrent contínua

Corrent continu i altres tipus de corrent El corrent continu es pot produir no només amb una dinamo, sinó també a través d'un alternador i després a partir d'un corrent altern (AC) amb, seguit per un procés de redreçament, realitzat amb díodes o ponts rectificadors. En realitat, aquests dispositius eliminen la component negativa del corrent altern, produint un corrent que no és contínua sinó polsant unidireccional, és a dir, idealment composta per un corrent altern superposada sobre una contínua. Un condensador al costat del rectificador permet anivellar el senyal, subministrant un corrent el més a prop possible d'un valor continu.

Per contra, la conversió d'un corrent continu en un corrent altern és molt més complexa, en particular perquè és necessari generar informació sobre la forma d'ona, la freqüència i la fase. L'operació es porta a terme mitjançant dispositius electrònics complexos anomenats inversors.

Aplicacions del corrent continu

El corrent continu s'utilitza normalment per a aplicacions on necessitem un baix voltatge, especialment on l'energia és produïda per piles o per sistemes d'energia solar fotovoltaica ( cèl·lules fotovoltaiques), ja que tots dos només produeixen corrent continu.

A un circuit amb corrent continu, és important no canviar la polaritat, llevat que el dispositiu tingui un díode que ho permeti (la majoria de dispositius no ho permeten).

valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 13 de abril de 2017