Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Què és el corrent continu (CC)?

El corrent continu és un tipus de corrent elèctric molt important en l'energia solar on el sentit de circulació del lux de càrregues elèctriques (electrons) no varia. En molts dispositius en el símbol per indicar el corrent continu és DC (direct current), o utilitzant el símbol d'una línia contínua (-) flanquejat en tres línies més curtes (---), per al corrent altern que s'utilitza en lloc d'AC (corrent altern) o el símbol (~).

Què és el corrent continu (CC)?

El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic. El flux també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot a el buit com passa en un tub de raigs catòdics. En aquest tipus de corrent elèctric (corrent contínua) les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, sent un tret característic front el corrent altern.

Un sinònim en desús de corrent continu és corrent galvànica.

La primera xarxa elèctrica comercial, desenvolupada per Thomas Edison a finals de segle XIX, utilitzava corrent continu. Avui en dia, a causa dels avantatges del corrent altern pel que fa a possibilitats de transformació i transport, les xarxes de transport i distribució utilitzen gairebé exclusivament corrent alterna.En el cas d'aplicacions que necessiten corrent continu, com en el cas del errocarril que utilitza el sistema de tercer rail, el corrent altern arriba a una subestació que utilitza un rectificador per convertir-lo en corrent continu.

Fonts de corrent continu

Les primeres fonts de corrent continu van ser les fonts de corrent química: cel·les galvàniques, després es van inventar les bateries. La polaritat de les fonts químiques actuals no pot canviar espontàniament.

Per obtenir corrent continu a escala industrial, s'utilitzen màquines elèctriques: generadors de corrent continu. Una altra forma d'obtenir electricitat en forma de corrent continu és mitjançant l'energia solar fotovoltaica. Les cèl·lules fotovoltaiques que componen els mòduls fotovoltaics generen un corrent continu gràcies a l'efecte fotovoltaic.

En l'equip electrònic, l'alimentació de la xarxa de corrent altern, per a l'ús de fonts d'alimentació de corrent continu. Com a regla general, el transformador baixa el corrent altern a el valor desitjat i després la rectifica.

En els equips electrònics moderns, les fonts d'alimentació de pols s'han generalitzat. Les ones suaus de la tensió de sortida es produeixen a causa de la presència d'un element integrador que pot acumular energia elèctrica i transmetre-la a la càrrega. Com a resultat, es pot obtenir un corrent gairebé constant en la sortida.

L'electricitat pot acumular condensadors elèctrics. En general, quan es descarrega un condensador, flueix un corrent altern en el circuit extern. Si el condensador es descarrega a través d'una resistència, apareix un corrent altern unidireccional (que disminueix gradualment). No obstant això, si el condensador es descarrega a través d'un inductor, llavors apareix un corrent altern bidireccional en el circuit, aquest dispositiu es diu circuit oscil·lant. Els condensadors electrolítics poden tenir una capacitat elèctrica molt gran (centenars i milers de microfaradios i més) Quan els condensadors es descarreguen a través d'una gran resistència, el corrent elèctric disminueix més lentament, i per un curt temps podem suposar que flueix un corrent continu en el circuit extern.

Producció i conversió de corrent contínua 

Corrent continu i altres tipus de correntEl corrent continu es pot produir no només amb una dinamo, sinó també a través d'un alternador i després a partir d'un corrent altern (AC) amb, seguit per un procés de redreçament, realitzat amb díodes o ponts rectificadors. En realitat, aquests dispositius eliminen la component negativa del corrent altern, produint un corrent que no és contínua sinó polsant unidireccional, és a dir, idealment composta per un corrent altern superposada sobre una contínua. Un condensador a la banda del ectificador permet anivellar el senyal, subministrant un corrent el més a prop possible d'un valor continu.

Per contra, la conversió d'un corrent continu en un corrent altern és molt més complexa, en particular perquè és necessari generar informació sobre la forma d'ona, la freqüència i la fase. L'operació es porta a terme mitjançant dispositius electrònics complexos anomenats inversors.

Aplicacions del corrent continu

El corrent continu s'utilitza normalment per a aplicacions on necessitem un baix voltatge, especialment on l'energia és produïda per piles o per sistemes d'energia solar fotovoltaica (cèl·lules fotovoltaiques), ja que tots dos només produeixen corrent continu.

A un circuit amb corrent continu, és important no canviar la polaritat, llevat que el dispositiu tingui un díode que ho permeti (la majoria de dispositius no ho permeten).

Autor:

Data de publicació: 9 de agost de 2016
Última revisió: 19 de novembre de 2019