Panells d'energia
solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica.

Aquesta transformació en energia elèctrica s'aconsegueix aprofitant les propietats dels materials semiconductors mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El material base per a la fabricació de panells fotovoltaics sol ser el silici. Quan la llum del Sol (fotons) incideix en una de les cares de la cèl·lula solar genera un corrent elèctric. Aquesta electricitat generada es pot aprofitar com a font d'energia.

La fabricació les cèl·lules fotovoltaiques és un procés costós, tant econòmicament com en temps. El silici amb el qual es fabriquen les cèl·lules fotovoltaiques és un material molt abundant a la Terra. No obstant això, el processament del silici és laboriós i complicat. Mitjançant uns processos molt complicats es elabroan lingots de silici. Posteriorment, d'aquests lingots de silici es tallaran les hòsties (cèl·lules fotovoltaiques).

Una altra font d'obtenció de silici és el reciclatge de la indústria electrònica.

En l'actualitat s'estan preparant altres materials de major rendiment.

panells fotovoltaics És important que totes les cèl·lules que componen un panell solar fotovoltaic tinguin les mateixes característiques. Després de la fabricació de les cèl·lules fotovoltaiques, cal seguir un procés de classificació i selecció.

Aplicacions de l'energia solar fotovoltaica

Utilització de l'energia solar fotovoltaica per a l'enllumenat públic

La principal aplicació d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica és la producció d'energia elèctrica a partir de la radiació solar.

La producció d'energia pot ser a gran escala per al consum en general o a petita escala per a consum en petits habitatges, refugis de muntanya o llocs aïllats.

Principalment es diferencien dos tipus d'instal·lacions fotovoltaiques:

  • Instal·lacions fotovoltaiques de connexió a xarxa, on l'energia que es produeix s'utilitza íntegrament per a la venda a la xarxa elèctrica de distribució.
  • Instal·lacions fotovoltaiques aïllades de xarxa, que s'utilitzen per a autoconsum, ja sigui un habitatge asilada, una estació repetidora de telecomunicació, bombament d'aigua per a reg, etc.

Dins de les aplicacions de l'energia fotovoltaica no connectada a la xarxa trobem en molts àmbits de la vida quotidiana. L'energia fotovoltaica s'utilitza en petits aparells com calculadores, com per a l'enllumenat públic en determinades zones i fins i tot s'han desenvolupat automòbils i avions que funcionen exclusivament aprofitant la radiació solar com a font d'energia.

valoración: 3.1 - votos 10

Referències

  1. Roper, L. David. World Photovoltaic Energy
  2. REN21 (2009). Renewables Global Status Report: 2009 Update
  3. Swanson, R. M. (2009). Photovoltaics Power Up
  4. «Photovoltaic Effect»  Mrsolar.com
  5. «The photovoltaic effect»  Encyclobeamia.solarbotics.net.
  6. «La fotovoltaica ya se codea en costes con la nuclear». El periódico de la energía. 

Última revisió: 21 de març de 2017