Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Usos i aplicacions de l'energia solar fotovoltaica amb exemples

Usos i aplicacions de l'energia solar fotovoltaica amb exemples

Els usos principals de l'energia fotovoltaica són els següents:

  • Subministrar electricitat directament a la xarxa elèctrica.

  • Sistemes autònoms dil·luminació.

  • Senyalització.

  • Electrificació rural.

  • Alimentació elèctrica en sistemes de comunicacions, com ara repetidors, antenes, etc.

  • Explotacions agrícoles i ramaderes

Com veiem, les aplicacions de lenergia solar fotovoltaica són moltes i molt variades. En aquest camp, s'hi inclouen des de grans plantes de generació d'electricitat mitjançant panells fotovoltaics fins a les petites calculadores solars.

Què és lenergia solar fotovoltaica?

L'energia fotovoltaica és una manera d'aprofitar l'energia solar per transformar-la en electricitat. Per fer-ho, s'utilitzen plaques solars compostes per cèl·lules fotovoltaiques construïdes amb un material semiconductor capaç de reaccionar amb l'impacte dels fotons de la llum.

L'energia solar és una de les fonts d'energia renovables principals que disposem a la Terra. En realitat, les centrals fotovoltaiques són centres de transformació denergia solar en energia elèctrica.

Usos de lenergia fotovoltaica en sistemes connectats a la xarxa elèctrica

Aquesta aplicació consisteix en la instal·lació de panells solars i un inversor de corrent. Els panells solars fotovoltaics proporcionen electricitat en forma de corrent continu. La funció de l'inversor és transformar el corrent continu en corrent altern i injectar-lo a la xarxa elèctrica.

Aquestes instal·lacions són aplicables tant per als petits inversors com per a grans instal·lacions.

Els usuaris que disposen de plaques fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica poden vendre l'excedent generat a la companyia elèctrica i comprar-ne l'electricitat quan la necessiti. D'aquesta manera s'estalvien les bateries i optimitza la producció de la instal·lació.

El cost per kWh generat sol ser més gran que l'energia generada mitjançant altres sistemes de generació d'energia. Per aquest motiu, per aconseguir la viabilitat econòmica d'aquests sistemes, el país ha de disposar d'una normativa legal i unes línies d'ajudes econòmiques, que compensin el cost més alt per Kwh generat.

Dins les instal·lacions d'energia solar connectats a la xarxa, incloem les grans instal·lacions solars. Són grans extensions de terreny amb una gran quantitat de panells fotovoltaics amb l'objectiu de generar grans quantitats d'energia elèctrica.

Per què serveix una central solar fotovoltaica autònoma?

Els sistemes solars aïllats no estan connectats a la xarxa elèctrica.

La quantitat d'usos i aplicacions dels sistemes fotovoltaics solars és quasi infinita. A continuació en destaquem alguns exemples:

1. Ús de lenergia fotovoltaica per a la il·luminació pública

Usos i aplicacions de l'energia solar fotovoltaica amb exemplesL'enllumenat públic, mitjançant plaques fotovoltaiques es presenta com una de les solucions més econòmiques, per il·luminar les entrades als pobles, creus de carreteres, àrees de descans, etc.

Aquest tipus d'aplicacions fotovoltaiques també es poden trobar a cartells publicitaris, parades d'autobús, fanals d'enllumenat públic i il·luminació de túnels entre d'altres exemples.

2. Elements de senyalització

L'energia solar fotovoltaica permet automatitzar fars i boies d'ús marítim.

Per a ús aeri, s'estan utilitzant panells per a alimentació de balises i cartells de senyalització a les pistes.

Una altra gran aplicació és la senyalització de rotondes, corbes, senyals de trànsit, obstacles, etc. mitjançant leds d´alta lluminositat. El baix consum dels leds permet realitzar una instal·lació fotovoltaica de mida petita en aquests sistemes.

En aquest sentit, també trobem exemples en indicadors d'hora i temperatura a vies públiques, en passos a nivell de ferrocarrils o en plataformes petrolíferes.

3. Telecomunicacions

L'energia fotovoltaica s'utilitza als camps de la telefonia mòbil, a repetidors de ràdio i televisió. A la carretera, els pals de SOS s'alimenten mitjançant aquest tipus d'energia renovable ja que estalvia la feina de fer arribar cables de corrent de xarxa.

Els radars, la radiotelefonia en general i per a militars o llocs de vigilància forestal, la telefonia rural via satèl·lit són altres exemples en què s'utilitza l'energia solar per funcionar.

4. Electrificació rural fotovoltaica

Una de les aplicacions més importants és l'electrificació de petits nuclis rurals amb un sistema centralitzat.

L´electrificació rural actualment disposa de totes les comoditats que es puguin tenir en un sistema elèctric convencional. Aquest sistema permet la utilització de qualsevol electrodomèstic.

5. Explotacions agrícoles i ramaderes

L'energia fotoelèctrica s'aprofita també a les granges. Sovint les granges estan allunyades de les línies de distribució elèctrica. Els panells fotovoltaics permeten en aquests casos electrificar les granges (il·luminació, motors, esquiladores, etc.).

Usos i aplicacions de l'energia solar fotovoltaica amb exemplesA les aplicacions ramaderes l'energia solar fotovoltaica s'utilitza per alimentar bombes per proporcionar aigua als abeuradors del bestiar.

En determinades explotacions ramaderes s'utilitza energia fotovoltaica per alimentar els sistemes de munyida i la refrigeració de llet. Fins i tot, aquests sistemes són pràctics per a l'electrificació de tanques.

Una altra aplicació és per electrificar controls de reg i electrovàlvules. Aquesta tècnica ha permès una millor distribució i estalvi de laigua, fonamentalment sistemes basats en el reg per degoteig oa baixa pressió.

Autor:
Data de publicació: 9 de juny de 2017
Última revisió: 4 de juliol de 2022