Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Seguidors solars fotovoltaics, seguidors de 1 i 2 eixos

Seguidors solars fotovoltaics, seguidors de 1 i 2 eixos

Un seguidor solar fotovoltaic és un dispositiu mecànic per orientar els panells fotovoltaics perpendicularment als raigs solars.

Com més gran sigui l'alineació perpendicular amb els raigs del sol, més gran serà l'eficiència. Per això, instal·lar panells solars amb un seguidor fotovoltaic millora el rendiment dels sistemes fotovoltaics perquè optimitza la captació d'energia solar.

Els mòduls fotovoltaics muntats en un sistema de seguiment generalment estan disposats en un sol panell. D'aquesta manera es pot reduir el nombre de seguidors fotovoltaics de les instal·lacions solars.

Aquest tipus de sistemes també s'utilitzen a les centrals termosolars. En aquest cas, el panell seguidor de llum solar sorienta per reflectir tota la radiació solar en un punt i escalfar el fluid caloportador. 

Avantatges i desavantatges dels seguidors solars fotovoltaics

La instal·lació de panells fotovoltaics amb seguidor comporta els següents avantatges i desavantatges:

Inconvenients: 

  • Aparició de problemes mecànics deguts al desgast del temps.

  • Els mecanismes i sensors electrònics estan exposats a condicions climàtiques adverses durant almenys 20 anys.

  • Major manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques.

  • El cost de la instal·lació solar és més elevat.

Avantatges

Tipus de seguidors solars

Els seguidors solars es poden dividir segons els graus de llibertat oferts:

Seguidor solar de 1 eix

Hi ha quatre tipus de seguidors d'un eix:

Seguidors d'eix X

Els seguidors d'inclinació són els més simples de fer. Els panells fotovoltaics estan orientats al sud i roten al voltant de l'eix est – oest.

El panell solar s'eleva o baixa (generalment de forma manual dues vegades l'any) cap a l'horitzó, de manera que l'angle pel que fa al terra és el més òptim segons l'estació.

Seguidors d'eix Y

Els seguidors d'eix Y pretenen seguir el sol al llarg del cel durant el dia, en qualsevol moment de l'any.

En aquest cas, l'eix de rotació és el nord-sud, mentre que l'alçada del Sol sobre l'horitzó s'ignora. Aquests seguidors són particularment adequats per a països de baixa latitud, on la trajectòria del sol és, de mitjana, més ampla durant l'any.

Segidors d'eix Z

Els seguidors solars d'azimut tenen un grau de llibertat amb un eix zenital - nadir. Per aconseguir això, el panell es munta sobre una base giratòria servoassistida, arran de terra. L'augment resultant a la producció elèctrica està prop del 25%.

Seguidors d'eix polar

Els seguidors de l'eix polar es mouen en un sol eix inclinat pel que fa al terra i gairebé paral·lel a l'eix de rotació de la terra. Aquest eix és similar al voltant del qual el sol dibuixa la seva trajectòria al cel.

Per tant, aquest sistema de rotació aconsegueix mantenir el panell perpendicular al Sol durant tot el dia. A més, ofereix la màxima eficiència que es pot obtenir amb un sol eix de rotació.

Seguidor solar de 2 eixos

Els seguidors solars més sofisticats tenen dos graus de llibertat, és a dir, poden girar al voltant de dos eixos.

L´objectiu d´un seguidor fotovoltaic de dos eixos és alinear perfectament els panells fotovoltaics ortogonals amb la radiació en temps real. La forma més barata, és muntant un seguidor unit a un altre.

Amb aquests seguidors solars hi ha augments en la producció delectricitat que augmenta fins a un 40% respecte als panells fixos.

Autor:
Data de publicació: 8 d’octubre de 2019
Última revisió: 13 de juliol de 2022