Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Estructures per a plaques solars fotovoltaiques

Estructures per a plaques solars fotovoltaiques

Les estructures per a panells solars són sistemes dissenyats específicament per subjectar els mòduls fotovoltaics al seu lloc i proporcionar la inclinació òptima per captar la màxima quantitat denergia solar.

La seva importància rau en el fet que garanteixen no només la correcta subjecció dels panells, sinó també la seva orientació adequada per aprofitar al màxim la radiació solar disponible.

Seleccionant l'estructura adequada

Quan es tracta de triar l'estructura adequada per a panells fotovoltaics, cal considerar diversos factors amb cura.

  • La superfície on s'instal·laran els panells
  • L'orientació desitjada
  • L'emplaçament geogràfic són aspectes crítics que cal tenir en compte.

Hi ha diferents tipus d'estructures per adaptar-se a diverses superfícies, com ara cobertes metàl·liques, cobertes de teula, instal·lacions elevades o en terra, i fins i tot estructures per a muntatge a paret. Cadascuna d'aquestes opcions ofereix avantatges específics segons les necessitats del projecte.

Vegem més detalladament alguns dels tipus d'estructures esmentats:

Estructures per a coberta metàl·lica

Aquestes estructures estan dissenyades específicament per instal·lar-se en sostres amb cobertes metàl·liques. Es caracteritzen per la seva capacitat per adaptar-se a la inclinació de la coberta existent, cosa que facilita la instal·lació i garanteix un ajust segur. La inclinació dels panells segueix el pendent de la teulada, cosa que maximitza l'exposició solar i l'eficiència energètica.

Estructures per a coberta de teula

Per a aquells que tenen sostres de teules. Permeten fixar els panells solars directament sobre les teules sense necessitat de perforar-les, cosa que garanteix una instal·lació segura i sense danys a la teulada.

Estructures elevades

Aquestes estructures eleven les plaques solars a una certa altura sobre el terra, cosa que permet una millor ventilació i evita l'acumulació de brutícia sota els panells.

Són ideals per a instal·lacions en terrenys irregulars o per a aquells que volen aprofitar l'espai disponible sota els panells per a altres fins, com ara estacionament o emmagatzematge. També s'utilitzen per evitar àrees ombrejades prop del terra.

Estructures per a terra

Les estructures per a terra són versàtils i poden instal·lar-se tant en terrenys plans com en cobertes planes. Ofereixen diferents angles d´inclinació per adaptar-se a les necessitats de cada projecte i solen ser l´opció preferida per a grans instal·lacions solars comercials o industrials.

Estructures per a paret

Aquests dissenys són ideals per instal·lar panells fotovoltaics en superfícies verticals, com ara parets d'edificis o tanques. Permeten una orientació adequada dels panells per maximitzar la captació denergia solar, fins i tot en espais amb limitacions despai horitzontal.

Tipus d'estructures per a plaques fotovoltaiques

Les estructures per a panells solars es classifiquen en diverses categories segons el disseny i la ubicació. Tot seguit oferim una breu descripció de diferents tipus d'estructures:

Estructures tipus "B" i "H"

Aquestes estructures es caracteritzen per la disposició en columnes verticals. Els panells solars es munten a les columnes, cosa que permet que quedin suspesos a l'aire.

Aquest disseny proporciona una estabilitat excepcional i és ideal per a espais on es requereix una distribució uniforme dels panells, com a camps oberts o àrees de terreny sense obstacles.

Estructures tipus "V"

Les estructures tipus "V" estan dissenyades específicament per a superfícies planes, com a terrenys o terrasses.

Aquestes estructures permeten una instal·lació fàcil i eficient dels mòduls fotovoltaics sobre el terra, proporcionant una inclinació òptima per maximitzar la captació d'energia solar. El seu disseny versàtil les fa ideals per a aplicacions residencials, comercials i industrials.

Estructures tipus "A"

Aquest tipus destructura és especialment adequat per a plaques solars amb potències específiques, generalment en el rang de 280 a 325 watts.

Dissenyades per a instal·lacions a terra, aquestes estructures ofereixen una plataforma estable i segura per als panells, garantint un rendiment òptim i una llarga vida útil.

Estructures tipus "S"

Les estructures tipus "S" es caracteritzen pel disseny que permet que els mòduls solars es recolzin directament sobre l'estructura. Aquest tipus d'instal·lació ofereix una orientació específica dels panells pel que fa al terra, cosa que permet una captació eficient de l'energia solar.

Són ideals per a aplicacions en superfícies verticals, com ara parets o tanques.

La importància de la inclinació

La inclinació dels panells fotoelèctrics exerceix un paper crucial en el seu rendiment perquè determina la quantitat de llum solar que poden captar. Una inclinació òptima maximitza l'exposició al sol, augmentant l'eficiència en la conversió de la radiació solar en electricitat i minimitzant l'impacte de l'ombrejat.

 Tot i que algunes estructures ofereixen una inclinació fixa basada en la latitud de la ubicació, altres permeten ajustaments per optimitzar la captació de la radiació solar. Calcular la inclinació adequada és fonamental per maximitzar l'eficiència de la instal·lació.

Materials de construcció

Els materials utilitzats a les estructures per a panells solars, com l'alumini, l'acer galvanitzat i l'acer inoxidable, han de ser duradors i resistents a les condicions climàtiques adverses.

L'alumini és àmpliament utilitzat en la fabricació d'estructures per a plaques solars a causa de la lleugeresa i la resistència a la corrosió. Aquest material no s'oxida fàcilment, cosa que garanteix una llarga vida útil fins i tot en ambients humits o salins. A més, el pes lleuger facilita la instal·lació i redueix la càrrega estructural sobre el sostre o la superfície on es munten els panells.

L'acer galvanitzat consisteix en acer recobert amb una capa de zinc per protegir-lo de la corrosió. Les estructures fabricades amb acer galvanitzat són robustes i resistents a la intempèrie.

Finalment, l'acer inoxidable també ofereix una resistència excepcional a la corrosió i una alta durabilitat. Aquest material és una opció popular per a aplicacions on cal una protecció superior contra l'oxidació i el deteriorament. Les estructures fabricades amb acer inoxidable són ideals per a regions amb climes extrems o exposició a ambients agressius.

Autor:
Data de publicació: 25 d’abril de 2024
Última revisió: 25 d’abril de 2024