Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Bateries virtuals: què són, funcionament, pros i contres

Bateries virtuals: què són, funcionament, pros i contres

L´energia solar ha emergit com una de les fonts d´energia més prometedores i sostenibles del segle XXI. A mesura que la consciència ambiental i la necessitat d'allunyar-se dels combustibles fòssils han augmentat, l'adopció de panells solars ha crescut de manera constant a tot el món.

Tot i això, una de les principals limitacions de l'energia solar és la seva intermitència i la seva dependència de les condicions climàtiques. És aquí on les bateries virtuals exerceixen un paper crucial en la revolució energètica solar.

L'energia solar en context

L'energia solar és una font neta, inesgotable i cada cop més assequible de generació d'electricitat.

A mesura que la tecnologia fotovoltaica ha avançat, els costos han disminuït significativament, cosa que ha permès que més llars, empreses i instal·lacions industrials adoptin aquesta font d'energia renovable. Tot i això, un dels reptes fonamentals de l'energia solar és la seva variabilitat, ja que la producció d'energia està vinculada a la disponibilitat de llum solar.

L´energia solar és més eficient durant el dia i en condicions climàtiques ideals. Durant la nit o en dies ennuvolats, la producció denergia es redueix dràsticament. Aquesta intermitència planteja un problema important, ja que la demanda delectricitat és constant.

Per abordar aquest problema, les bateries virtuals han esdevingut un component essencial en la transició cap a una infraestructura energètica més sostenible.

Què són les bateries virtuals?

Bateries virtuals: què són, funcionament, pros i contresUna bateria virtual és una solució que revoluciona la manera com s'emmagatzema i utilitza l'energia solar. A diferència de les bateries físiques tradicionals, que emmagatzemen lelectricitat en forma denergia química, lenergia que generen les teves plaques solars se subministren a la xarxa elèctrica. Posteriorment, quan necessites energia, la companyia elèctrica et proporciona l'energia que necessites fins a compensar amb la que has cedit inicialment.

En altres paraules, en lloc d'acumular quilovats hora (kWh) d'electricitat en una bateria física, s'acumulen euros en un compte virtual. Aquest valor econòmic es pot fer servir per compensar el consum elèctric d'una llar o negoci en moments en què la generació solar no és suficient.

Com funciona una bateria virtual?

Tot comença amb la generació denergia solar a través de panells solars instal·lats en una llar o negoci. Durant el dia, aquests panells converteixen la llum solar en electricitat, cosa que sovint genera més energia de la que es consumeix en aquell moment.

En comptes d'emmagatzemar l'excés d'electricitat en una bateria física, l'energia no utilitzada s'injecta a la xarxa elèctrica local. Aquesta electricitat flueix cap a la xarxa i es considera una contribució valuosa.

La bateria virtual assigna un valor econòmic a l'electricitat injectada a la xarxa, que depèn de factors com la tarifa elèctrica actual i l'hora del dia en què es va generar. Aquest valor s'afegeix a un compte virtual.

En moments en què la generació solar no és suficient per cobrir la demanda elèctrica, la llar o el negoci retira electricitat de la xarxa com ho faria normalment. La diferència és que, en lloc de pagar per aquesta electricitat a tarifes estàndard, el valor econòmic emmagatzemat al compte virtual s'utilitza per compensar part o la totalitat del cost.

Avantatges

  • Emmagatzematge d'excés d'energia: Un dels beneficis més obvis és la seva capacitat il·limitada per emmagatzemar l'excés d'energia solar durant les hores de generació.

  • Lliurament d'energia continuada: Les bateries virtuals permeten el lliurament constant d'energia elèctrica en qualsevol moment i potència.

  • Reducció de costos denergia: En emmagatzemar energia solar excedent, les bateries virtuals poden reduir els costos delectricitat a llarg termini, ja que els usuaris poden dependre menys de lenergia de la xarxa i evitar els alts preus de lenergia en hores pic.

  • Reducció del cost de la instal·lació: contractant una vateria virtual amb la teva companyia elèctrica t'estalvies el cost de les bateries solars convencionals.

Inconvenients

Tot i això, les bateries virtuals també plantegen inconvenients i consideracions.

Aquí hi ha algunes de les principals qüestions a tenir en compte:

  • Dependència de la comercialitzadora: El funcionament duna bateria virtual depèn en gran mesura de la comercialitzadora delectricitat amb la qual es tingui un acord.

  • Variabilitat de les tarifes elèctriques: Les tarifes elèctriques poden variar al llarg del dia i en diferents regions. Això vol dir que el valor econòmic de l'electricitat injectada a la xarxa també pot variar.

  • Regulació i normatives: La regulació i les normatives poden ser diferents a cada país o regió.

  • Eficiència econòmica: Leficiència econòmica duna bateria virtual depèn en gran mesura de la quantitat denergia solar generada i del consum delectricitat de la llar o negoci.

Autor:
Data de publicació: 11 d’octubre de 2023
Última revisió: 11 d’octubre de 2023