Menu

Geometria

Figures geomètriques planes: què són, concepte i exemples

Figures geomètriques planes: què són, concepte i exemples

Les figures geomètriques són elements fonamentals en les matemàtiques i tenen un paper crucial a la nostra vida quotidiana.

Des dels primers traços a la sorra per part dels nostres avantpassats fins a les complexes aplicacions a l'arquitectura moderna, les figures geomètriques han estat una font constant d'inspiració i utilitat.

Què són les figures geomètriques?

Les figures geomètriques són formes que poden ser definides per propietats matemàtiques específiques. Aquestes propietats inclouen longituds, angles, àrees i volums, que permeten una descripció precisa i rigorosa de cada figura.

Aquestes formes poden ser bidimensionals o tridimensionals. No obstant això, quan s'esmenten simplement com a "figures geomètriques" sense especificar, generalment ens referim a les figures bidimensionals, que són planes i només tenen longitud i amplada. Les figures tridimensionals, per altra banda, tenen longitud, amplada i altura, ocupant un espai en tres dimensions.

Figures geomètriques bàsiques: quines són i definició

Les fugures geomètriques estan formades per una composició d'elements geomètrics bàsics. Les figures geomètriques bàsiques són les formes geomètriques més simples i fonamentals a l'estudi de la geometria. Aquestes figures serveixen com els blocs de construcció essencials per comprendre conceptes més avançats i resoldre problemes geomètrics.

En aquest apartat trobaràs quins són aquests elements amb una petita definició.

Punt

El punt és l‟element fonamental de qualsevol figura plana. Tot i la seva petitesa, s'utilitza com a base per construir una varietat de formes en un pla. De fet, el punt és la pedra angular de totes les construccions geomètriques, independentment de la complexitat.

Línia recta

La línia recta es troba completament al mateix pla. Està composta per una infinitat de punts disposats en una trajectòria infinita sense límits ni fronteres. Les línies rectes són essencials en geometria i es fan servir com a base per a la construcció d'altres formes.

Vèrtex

Un vèrtex és el punt de trobada on s'intersequen dues línies rectes en una figura geomètrica. Els vèrtexs són essencials per definir la forma i les propietats de moltes figures geomètriques.

Angle

Un angle es forma quan dos raigs (anomenats costats) comparteixen un punt d'origen comú (vèrtex). Els angles es mesuren en graus i es fan servir per descriure girs i adreces.

Quadrilàter

Un quadrilàter és una figura geomètrica plana que posseeix quatre arestes i quatre vèrtexs. Exemples de quadrilàters comuns inclouen el quadrat, el rectangle, el paral·lelogram, el rombe i el trapezoide. Cadascun d'aquests quadrilàters té propietats i característiques úniques.

Polígon

Un polígon és una figura geomètrica composta per tres línies rectes o més que s'uneixen en vèrtexs per formar una forma tancada. Els polígons són un component essencial en la geometria i poden variar en forma i nombre de costats, cosa que els permet representar una àmplia gamma de figures al pla.

 

Exemples de figures geomètriques planes

Algunes de les figures geomètriques més bàsiques inclouen:

1. Cercle

El cercle és una figura geomètrica que consisteix en tots els punts que es troben a una distància constant, anomenada ràdio, d'un punt central anomenat centre. Els cercles són coneguts per la seva simetria i s'utilitzen àmpliament en geometria i trigonometria.

Aplicacions

 • En enginyeria, els cercles es fan servir per dissenyar rodes i engranatges.

 • En matemàtiques, són fonamentals per a lestudi de la geometria analítica.

 • En art, els cercles poden ser una font d'inspiració per crear patrons i dissenys.

2. Triangle

El triangle és una figura geomètrica que té tres costats i tres angles. Els triangles es classifiquen en diferents tipus segons la longitud dels costats i la mesura dels angles.

Aplicacions

 • A l'arquitectura, els triangles equilàters s'utilitzen en la construcció d'estructures estables.

 • En navegació, els triangles s'utilitzen a la trigonometria per calcular distàncies i adreces.

 • En geometria, els triangles són la base de molts teoremes i conceptes.

3. Rectangle

Un rectangle és un quadrilàter amb quatre angles rectes (90 graus) i costats oposats de la mateixa longitud. És una figura geomètrica comuna a la vida quotidiana.

Aplicacions

 • En arquitectura, els rectangles són la base de moltes estructures, com ara finestres i portes.

 • En matemàtiques, es fan servir per calcular àrees i perímetres de superfícies rectangulars.

 • En disseny gràfic, els rectangles són útils per crear marcs i disseny de pàgines.

4. Quadrat

Un quadrat és un tipus especial de rectangle on tots els costats són d'igual longitud. Té quatre angles rectes.

Aplicacions

 • A la construcció, els quadrats són fonamentals per a l'alineació i mesurament precís.

 • En matemàtiques, els quadrats són la base de la geometria euclidiana.

 • En art, els quadrats poden ser una font d'inspiració per crear patrons i obres abstractes.

Importància de les figures geomètriques

Les figures geomètriques són essencials en la resolució de problemes matemàtics i tenen una àmplia gamma d'aplicacions pràctiques a diversos camps. Ajuden els científics, enginyers, arquitectes i dissenyadors a comprendre i modelar el món que ens envolta.

La geometria també juga un paper important en el desenvolupament cognitiu dels nens, ja que fomenta habilitats com ara la resolució de problemes, la visualització espacial i la lògica.Autor:
Data de publicació: 12 de gener de 2022
Última revisió: 14 de setembre de 2023