Menu

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Energia termosolar

Energia termosolar

L'energia termosolar és una tecnologia per generar energia elèctrica o electricitat mitjançant l' energia tèrmica que prové del Sol (la calor solar). És un tipus d'energia solar tèrmica. L'energia solar tèrmica es caracteritza per utilitzar la radiació solar per escalfar un fluid. Aquest fluid calent (generalment aigua) es pot utilitzar per a moltes aplicacions com per a la calefacció o aigua calenta sanitària ( ACS). Però una altra aplicació que se li pot donar és la generació d'energia elèctrica.

Aquest tipus d'energia també se li sol cridar energia termoelèctrica.

Aquest procés de generació d'electricitat es porta a terme en les anomenades centrals solars termoelèctriques o centrals termosolars. Les primeres centrals termosolars es van construir a Europa i Japó a principis dels anys 80.

El principal avantatge respecte a les centrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils és que es pot obtenir energia elèctrica de forma neta, abundant i renovable.

El principal inconvenient està en l'horari i la meteorologia que no permeten generar una quantitat d'energia elèctrica constant. Inicialment les primeres centrals només podien operar durant les hores d'irradiació solar, però avui en dia és possible emmagatzemar la calor durant el dia per produir electricitat durant la nit.

Funcionament d'una central d'energia solar termoelèctrica

El funcionament d'una planta termosolar és similar al d'una central tèrmica o el d'una central nuclear. L'element distintiu entre unes i altres és el combustible, una diferència molt significativa. Les centrals tèrmiques utilitzen combustibles fòssils com carbó o gas per a generar calor, les centrals nuclears utilitzen l'energia nuclear per generar energia tèrmica, mentre que les pantas termoelèctriques utilitzen la radiació solar.

Els raigs solars es concentren mitjançant miralls en un receptor que aconsegueix temperatures de fins a 1.000º C. Aquesta energia calorífica s'utilitza per escalfar un fluid i generar vapor. El vapor generat, que té una elevada pressió permet moure una turbina una turbina. Alhora, aquesta turbina s'accionarà un generador que serà l'encarregat de generar l'energia elèctrica.

En tot aquest procés l'energia es transforma. En primer lloc tenim radiació solar, que es transforma en energia calorífica en impactar contra els col·lectors solars. Aquesta calor es transporta mitjançant un fluid que després passarà a ser vapor. El vapor acciona una turbina, en aquest moment, l' energia calorífica es transforma en energia mecànica de rotació. Finalment la turbina acciona un generador transformant l'energia mecànica en energia elèctrica.

valoración: 3 - votos 3

Última revisió: 29 de març de 2017