Menu

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Aplicacions de l'energia solar tèrmica

Aplicacions de l'energia solar tèrmica

L'energia solar tèrmica aprofita la radiació solar per augmentar l'energia interna d'un element. Dit d'una manera: per escalfar un element. Normalment s'escalfa un líquid per poder transportar aquesta energia més fàcilment al lloc on es vulgui aprofitar.

En cases unifamiliars és molt habitual veure col·lectors solars. La funció d'aquests col·lectors és la d'escalfar aigua calenta sanitària per a l'ús domèstic o per a la calefacció. Generalment són sistemes de suport però que permeten un considerable estalvi econòmic. La instal·lació d'aquests col·lectors solars és molt popular en determinades zones causa del seu baix cost d'instal·lació.

L'energia solar fotovoltaica, en canvi, està concebuda per a la generació d'electricitat. Els panells fotovoltaics generen corrent continu, encara que després es pot convertir en energia elèctrica de corrent altern.

Hi ha una tècnica per convertir l'energia solar tèrmica en energia elèctrica. Les centrals termoelèctriques generen electricitat per aquest mètode. Concentren tota la radiació solar en un punt per generar vapor i amb aquest vapor accionar una turbina.

La generació d'electricitat és una aplicació de l'energia solar tèrmica, però hi ha moltes altres.

Altres aplicacions de l'energia solar tèrmica

En l'actualitat l'energia solar tèrmica és utilitzada per:

  • Generació d' electricitat.
  • Escalfar l'aigua de les piscines d'exterior o interior.
  • Calefacció per terra radiant o radiadors.
  • Escalfar l'aigua d'ús domèstic per a la dutxa, fregar plats, rentar-se les mans, etc. Aquests sistemes s'utilitzen regularment per escalfar l'aigua d'ús residencial en el període d'estiu. Durant el període d'hivern aquest sistema passa a complir una tasca de suport al sistema de calor principal
  • Fer funcionar aparells de refrigeració. L'energia solar tèrmica també pot utilitzar-se per a la refrigeració d'edificis (climatització) o en processos industrials (refrigeració).
  • Assecadors de productes agrícoles.
  • Ús industrial, per exemple, en forns solars.
  • Refrigeració per mitjà d'energia solar
  • Dessalinització mitjançant energia solar
valoración: 3 - votos 2

Última revisió: 29 de agost de 2018