Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Components d'una instal·lació solar tèrmica

Components d'una instal·lació solar tèrmica
valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 31 de maig de 2018