Menu

Central solar tèrmica

Energia solar termodinàmica - panells termodinàmics

Energia solar termodinàmica - panells termodinàmics

Lenergia solar termodinàmica és una combinació de la aerotèrmica i lenergia solar tèrmica. Aquest sistema aprofita lenergia solar i lenergia tèrmica de laire.

L'energia solar termodinàmica és un sistema que aprofita la diferència entre la temperatura del líquid que circula per dins dels panells termodinàmics i la temperatura ambient. El líquid que circula pels panells és un líquid refrigerant a una temperatura molt baixa. 

Què és l'aerotèrmia?

L'energia aerotèrmica utilitza una bomba de calor per baixar la temperatura d'un líquid refrigerant i fer-lo circular en contacte tèrmic amb l'exterior.

Com que la diferència de temperatura respecte a l'ambient és molt elevada s'aconsegueix una transferència de calor del medi calent (ambient) al medi fred (líquid refrigerant) segons les lleis de la termodinàmica.

Què és lenergia solar tèrmica?

L'energia solar tèrmica es basa a escalfar el fluid refrigerant en un circuit tancat a través de la radiació solar. Aquest fluid es fa circular a través dels panells solars tèrmics que capten la irradiació solar augmentant la temperatura del fluid.

Per què serveix aquest sistema denergia solar?

El principal ús daquest sistema és la generació daigua calenta sanitària (ACS). En general, es fa servir en habitatges familiars, però també es pot utilitzar en altres usos industrials en què es requereix l'ús d'aigua calenta.

Pros i contres panells solars termodinàmics

El principal avantatge de les plaques solars termodinàmiques és que es pot generar energia en gairebé qualsevol condició. El requisit necessari és que la temperatura exterior no sigui més baixa que la temperatura del refrigerant.

El desavantatge principal és que, a causa de la necessitat d'una bomba de calor, el consum d'electricitat és constant.

Els panells solars tèrmics no són gaire cars i tenen una vida útil superior als 25 anys.

Com funciona lenergia solar termodinàmica?

Una instal·lació està composta per:

  • Un panell termodinàmic que intenta absorbir la quantitat més gran de calor de l'ambient. L'absorció es fa a través d'un gas refrigerant a una temperatura molt baixa (entorn d'uns -4ºC).

  • Una bomba de calor que compta amb un compressor que mou el gas refrigerant del plafó fins a un sistema dexpansió.

  • Un acumulador amb un serpentí per on passa el gas refrigerant a una temperatura elevada produint-se un intercanvi de calor i escalfant l'aigua per al seu ús posterior.

Diferències entre l'energia solar termodinàmica i la tèrmica

Lenergia solar termodinàmica és un sistema per generar energia tèrmica més complicat, però més complet que lenergia solar tèrmica. L'energia solar tèrmica només capta la calor a través de l'energia solar mentre que un sistema termodinàmic també aprofita la calor a l'ambient, per tant, té més elements.

D'altra banda, l'energia solar termodinàmica té l'avantatge que és capaç d'extreure energia no sols del sol sinó també de l'aire ambient, vent o fins i tot de l'aigua de pluja; per tant, no és tan dependent d'un recurs canviant com el sol.

Autor:
Data de publicació: 20 de desembre de 2019
Última revisió: 10 de desembre de 2022