Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Baixa, mitjana i alta tensió elèctrica

Baixa, mitjana i alta tensió elèctrica

Per garantir un subministrament eficient i segur delectricitat, sutilitzen diferents nivells de tensió elèctrica, cadascun dissenyat per complir amb necessitats específiques. Els tres nivells principals són baixa, mitjana i alta tensió elèctrica.

Les diferències entre la baixa, mitjana i alta tensió es concentren al rang de voltatge del corrent elèctric i les seves aplicacions. La baixa tensió elèctrica, amb voltatges inferiors a 1,000 V, és comú a llars i petits negocis. D'altra banda, la mitjana tensió se situa entre 1,000 i 33,000 V i facilita la distribució eficient en àrees urbanes i industrials. Finalment, l'alta tensió, superior a 33.000 V, es fa servir per transmetre grans quantitats d'energia a llargues distàncies i connectar xarxes elèctriques regionals, minimitzant pèrdues.

Baixa tensió elèctrica

La baixa tensió elèctrica fa referència a un nivell de voltatge relativament baix utilitzat per a la transmissió d'electricitat en aplicacions domèstiques i comercials.

En la majoria dels casos, la baixa tensió es defineix com qualsevol voltatge per sota de 1.000 volts, tot i que les regulacions poden variar segons la ubicació i el país. A la majoria de les llars, la baixa tensió és la manera com es lliura l'electricitat des de la xarxa de distribució als endolls i electrodomèstics.

Característiques bàsiques

  • Ús domèstic i comercial: La baixa tensió és la forma més comuna de subministrament denergia a llars i petits negocis. Els electrodomèstics, llums i dispositius electrònics a la llar operen a aquest nivell de voltatge per garantir la seguretat dels usuaris.

  • Seguretat: Un dels avantatges clau de la baixa tensió és la seva relativa seguretat. La probabilitat de descàrregues elèctriques greus és menor en comparació de nivells més alts de tensió. Això és especialment important en entorns residencials on la seguretat de les persones és una prioritat.

  • Pèrdua denergia: Encara que la baixa tensió és eficient per al subministrament a curtes distàncies, pot experimentar pèrdua denergia en llargues distàncies a causa de la resistència del cable. Això s'aborda mitjançant la instal·lació de subestacions per mantenir la qualitat de l'electricitat.

Mitja tensió elèctrica

La mitjana tensió elèctrica es troba en un rang de voltatge superior en comparació de la baixa tensió, generalment entre 1,000 i 33,000 volts.

Aquest nivell de tensió és òptim per a la transmissió denergia en distàncies més llargues i sutilitza habitualment en àrees industrials, comercials i en la distribució delectricitat a través de la xarxa elèctrica de subministrament.

Característiques principals

  • Distribució denergia: La mitjana tensió sutilitza per a la distribució de lenergia elèctrica en àrees urbanes i suburbanes. Una diferència entre la mitjana i la baixa tensió és que la mitjana tensió permet portar grans quantitats denergia a distàncies més llargues amb pèrdues denergia relativament menors.

  • Indústria: Les instal·lacions industrials solen requerir nivells més alts de potència, i la mitjana tensió és ideal per alimentar maquinària i equips de gran envergadura.

  • Transformadors: aquesta tensió també es fa servir en combinació amb transformadors per ajustar el voltatge segons les necessitats específiques dels consumidors.

Alta tensió elèctrica

L'alta tensió elèctrica és la forma més potent d'electricitat utilitzada a la transmissió a llarga distància i la interconnexió entre regions.

Es defineix generalment com qualsevol voltatge superior a 33.000 volts. Aquest nivell de tensió és ideal per a la transmissió eficient de grans quantitats denergia a través de línies dalta tensió.

Característiques generals

  • Transmissió de llarga distància: L'alta tensió s'utilitza per transmetre electricitat a distàncies llargues amb pèrdues mínimes d'energia. Les línies de transmissió d'alta tensió són una part fonamental de les xarxes elèctriques que connecten regions geogràfiques distants.

  • Interconnexió de xarxes: La interconnexió de xarxes elèctriques a nivell regional o nacional implica sovint l'ús d'alta tensió. Això proporciona un intercanvi eficient denergia entre diferents àrees per garantir lestabilitat del subministrament.

  • Estacions transformadores: A l'extrem receptor, l'electricitat d'alta tensió es redueix a nivells més segurs i utilitzables mitjançant estacions transformadores abans d'arribar a llars, negocis i indústries.

Autor:
Data de publicació: 17 de gener de 2024
Última revisió: 17 de gener de 2024