Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Què és un volt? Unitat de tensió

Què és un volt? Unitat de tensió

El volt és la unitat de sistema internacional mesures per mesurar la tensió i força electromotriu.

El volt es representa amb el símbol V. L'instrument de mesura per mesurar voltatge és el voltímetre.

La diferència de potencial elèctric es pot imaginar com la facultat de moure càrregues elèctriques a través d'una resistència. En essència, el volt mesura la quantitat d'energia cinètica que transporta cada electró. El nombre d'electrons es mesura com a càrrega elèctrica, en coulombs.

El volt es pot multiplicar pel flux corrent, mesurat en amperes. El resultat és el potencial elèctric total del corrent. Es mesura en watts. Els ampers són coulombs per segon.

La diferència de potencial elèctric va ser anomenada força electromotriu en una època en què en el món de la física s'utilitzava la paraula força de manera poc acurada. Avui dia aquest terme encara s'utilitza en algun context.

L'etimologia del nom volt es deriva d'Alessandro Volta. Volta va inventar la pila voltaica en 1799, la primera bateria electroquímica.

En la dècada de 1880, el Congrés Internacional d'Electricitat, ara la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), va aprovar el volt com una unitat de mesura per la força electromotriu.

Definició de volt

Es poden donar dues definicions diferents de volt:

D'una banda, podem considerar que un volt és la tensió existent entre dos punts d'un conductor pel qual passa un corrent d'un ampere (A) i és dissipada una potència d'un watt (W).

Una altra forma alternativa de definir-: El volt és equivalent a la diferència de potencial que hi ha entre dos punts d'un conductor quan a l'transportar entre ells un coulomb (C), es realitza el treball d'un joule (J).

Definició a través de l'efecte Josephson

En un determinat moment la definició de volts era diferent. Es va calcular una volt a través de la relació molt precisa entre freqüència i volt amb un rellotge de cesi com a referència de temps.

Això va succeir amb l'ajuda d'un encreuament de Josephson. La unió Josephson consta de dues superconductors que estan connectats per un aïllant.

Aquesta relació va resultar ser independent de la disposició o els materials utilitzats. Per tant, és extremadament precisa.

No obstant això, ja no és el mètode oficial d'acord amb el Sistema Internacional d'Unitats.

Exemple comparant amb el flux d'aigua

Una manera de comprendre el funcionament d'un corrent elèctric s'utilitza l'analogia del flux d'aigua.

Si els circuits fossin canonades d'aigua hauríem de:

  • El voltatge (diferència en el potencial elèctric) seria diferència en la pressió de l'aigua.

  • El corrent elèctric seria proporcional a el diàmetre de la canonada o la quantitat d'aigua que flueix a aquesta pressió.

  • Una resistència seria un diàmetre reduït en algun lloc de la canonada.

  • Un condensador / inductor podria comparar amb una canonada en forma d ' "U". En aquesta "U" un nivell d'aigua més alt en una banda podria emmagatzemar energia temporalment.

El voltatge i la llei d'Ohm

La relació entre voltatge i corrent està definida per la llei d'Ohm. La llei d'Ohm és anàloga a l'equació de Hagen-Poiseuille, ja que totes dues són models lineals que relacionen el flux i el potencial en els seus respectius sistemes.

La llei d'Ohm estableix que la diferència de potencial V entre dos punts d'un conductor és proporcional a la intensitat del corrent que circula per ell.

Història del olt

Aquesta unitat rep el seu nom en honor d'Alessandro Volta, qui en 1800 va inventar la pila voltaica, la primera bateria química.

Què és un volt? Unitat de tensióAlessandro Volta, era un físic italià. L'any 1800 Volta va anunciar a la Royal Society de Londres el resultat dels experiments que portava realitzant des de 1786.

Amb els experiments, Alessandro Volta generava electricitat mitjançant metalls diferents separats per un conductor humit. Alsessandro Volta va apilar 30 discos metàl·lics separats cadascun per un drap humitejat en aigua salada, d'aquesta manera, el físic italià obtenia electricitat en forma de corrent contínua.

A aquest dispositiu se li va cridar "pila voltaica". De la pila voltaica va sorgir el nom amb el qual es coneixen avui en dia a les piles i la unitat de mesura del otencial elèctric: el volt.

Resum

Un volt és la unitat de sistema internacional de mesures per a expressar una diferència de potencial elèctric. 

El valor d'un volt s'indica la intensitat de corrent d'un ampere (A) entre dos punts i que és dissipada una potència d'un watt (W).

Autor:

Data de publicació: 13 de maig de 2015
Última revisió: 29 de maig de 2020