Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Reguladors de voltatge: tipus, ús i aplicacions

Reguladors de voltatge: tipus, ús i aplicacions

Un regulador de voltatge és un dispositiu elèctric o electrònic que sutilitza per mantenir constant el nivell de voltatge en un circuit elèctric dins de certs límits predefinits.

La seva funció principal és estabilitzar la tensió elèctrica, evitant fluctuacions que puguin fer malbé els equips elèctrics o electrònics sensibles.

Tipus de reguladors de voltatge

Hi ha diversos tipus de reguladors de voltatge, i aquí et presento alguns dels més comuns:

Reguladors de voltatge lineals

Els reguladors de voltatge lineals utilitzen components com transistors bipolars o FET (Field-Effect Transistor) per ajustar el voltatge de sortida de manera contínua. Controlen la tensió de sortida reduint la diferència entre la tensió dentrada i la tensió de sortida.

Els principals avantatges és que són simples, econòmics i ofereixen una bona regulació de voltatge en aplicacions de baixa potència.

Per contra, són menys eficients energèticament, ja que dissipen energia en forma de calor. Això limita el seu ús en aplicacions d'alt corrent i d'alta potència a causa de la calor generada.

Reguladors de voltatge commutats (Switching)

Els reguladors de voltatge commutats utilitzen transistors que s'encenen i s'apaguen ràpidament per controlar la tensió de sortida. El cicle de commutació varia per mantenir el voltatge de sortida constant.

Són altament eficients en termes denergia, generen menys calor i són adequats per a aplicacions dalta potència.

Tenen l'inconvenient que poden generar soroll elèctric (ripple) a la sortida i que poden ser més complexos de dissenyar i construir que els reguladors lineals.

Reguladors de voltatge ajustables

Aquests reguladors permeten a lusuari ajustar el voltatge de sortida dins un rang específic mitjançant la configuració de resistències o utilitzant un potenciòmetre.

Són útils quan cal un voltatge de sortida variable i s'adapten a diverses aplicacions.

Reguladors de voltatge fixos

Tenen un valor de voltatge de sortida predefinit i no es pot ajustar. Es fan servir quan es necessita un voltatge constant i estable.

Comunament es troben en aplicacions on el voltatge de sortida ha de ser constant, com a fonts dalimentació de dispositius electrònics.

Reguladors de voltatge de commutació programables

Aquests dispositius permeten als usuaris configurar i programar el voltatge de sortida segons les necessitats específiques mitjançant interfícies digitals o controladors microcontroladors.

S'utilitzen en aplicacions on cal ajustar el voltatge de sortida de manera dinàmica, com en sistemes de comunicacions i control industrial.

Per què serveix un regulador de voltatge?

Els reguladors de voltatge serveixen per mantenir un nivell de voltatge constant i estable en un circuit elèctric o electrònic dins de certs límits predefinits. La seva funció principal és garantir que els dispositius i equips elèctrics o electrònics connectats funcionin de manera fiable i segura, evitant els problemes associats amb fluctuacions de voltatge.

A continuació es presenta una descripció més detallada de la utilitat:

Protecció d'equips

Els reguladors de tensió protegeixen els dispositius electrònics sensibles contra danys causats per sobretensions (quan el voltatge és massa alt) o caigudes de tensió (quan el voltatge és massa baix).

Això és essencial per prolongar la vida útil d'equips costosos com ordinadors, electrodomèstics, sistemes de comunicacions, sistemes d'àudio i vídeo, entre d'altres.

Estabilitat en sistemes denergia

A les xarxes elèctriques, els reguladors de voltatge s'utilitzen per mantenir el voltatge en un rang acceptable, evitant fluctuacions que podrien afectar l'operació de les indústries, els hospitals i altres llocs crítics que requereixen subministrament elèctric ininterromput i estable.

Eficiència energètica

En mantenir el voltatge en un nivell constant i adequat, els reguladors de voltatge poden millorar leficiència energètica dels sistemes elèctrics, reduint les pèrdues denergia i el consum innecessari.

Operació fiable d'equips sensibles

Molts equips electrònics, com ara servidors de dades, sistemes de control industrial i equips de laboratori, requereixen un voltatge constant per funcionar de manera òptima. Els reguladors de voltatge garanteixen que aquests equips operin sense interrupcions.

Reducció d'interferències electromagnètiques

En proporcionar un voltatge estable, els reguladors de voltatge poden reduir el soroll elèctric i les interferències electromagnètiques en sistemes de comunicació i equips de precisió.

Adaptació a variacions a la xarxa elèctrica

En àrees amb subministrament elèctric inestable, com zones rurals o regions propenses a apagades, els reguladors de voltatge poden ajudar a adaptar el voltatge dentrada a nivells adequats per a equips i dispositius, assegurant un funcionament estable.

Autor:
Data de publicació: 20 d’agost de 2023
Última revisió: 20 d’agost de 2023