Menu

El Sol

Màxims i mínims solars: definició i importància

Màxims i mínims solars: definició i importància

Els màxims i mínims solars estan estretament relacionats amb els cicles solars, que són períodes d'uns 11 anys durant els quals varia l'activitat solar, incloent-hi la quantitat de taques solars, ràfegues i protuberàncies solars.

L´activitat del Sol segueix un patró constant i ordenat, i el cicle solar està relacionat amb l´aparició de taques solars. A mitjans del segle XIX, es va descobrir la presència periòdica d'enigmàtiques taques a la superfície del Sol, fet que va portar al reconeixement de cicles solars.

Variabilitat a l'activitat solar

En un cicle solar, alguns màxims poden mostrar una alta quantitat de taques solars i, en conseqüència, una major activitat, mentre que en altres cicles, s'observen poques o fins i tot cap taca solar, cosa que indica una activitat solar més baixa.

Els científics treballen incansablement per millorar les prediccions sobre la força i la durada d'aquests cicles solars, ja que això té un impacte en les condicions de l'espai circumdant, conegudes com a clima espacial.

Cada cicle solar té una durada d'aproximadament onze anys, i un cicle complet abasta uns vint-i-dos anys perquè la polaritat magnètica solar torni al seu estat inicial.

Màxim solar: moment de més activitat

Màxims i mínims solars: definició i importànciaDurant el màxim solar, el Sol experimenta el seu període de més activitat al cicle solar. Durant aquesta fase, s'observa la major quantitat de taques solars a la superfície.

En aquest període, les línies del camp magnètic solar es distorsionen a causa de la rotació diferencial del Sol, cosa que dóna lloc a una configuració particular del camp magnètic de l'estrella.

Característiques del màxim solar

El màxim solar és un moment emocionant per als observadors d'aurores polars, però presenta riscos per als astronautes a causa de l'exposició a tempestes de radiació solar.

A més, l'abundància de radiació solar pot afectar negativament les comunicacions satel·litàries i els sistemes de navegació per satèl·lit, com el GPS.

Mínim solar: període de menor activitat

En contrast, el mínim solar és el període de menor activitat del Sol al cicle solar. Durant aquesta fase, l'activitat de les taques solars i les erupcions solars disminueix considerablement, de vegades arribant a absentar-se durant diversos dies consecutius.

La data precisa del mínim solar es determina mesurant lactivitat de les taques solars durant un període de suposada baixa activitat, la qual cosa significa que la identificació precisa de la data real del mínim es produeix sis mesos després.

Identificació del mínim solar

El mínim solar contrasta amb el màxim solar, ja que en aquest últim apareixen centenars de taques solars a la fotosfera del Sol. Durant el mínim solar, la concentració de radiació emesa pel Sol disminueix, la qual cosa el converteix en un període òptim per a missions espacials tripulades. 

Actualment, estem experimentant un mínim solar que s'estén des del 2020 fins al 2055, i presenta característiques úniques en termes de profunditat i durada.

A més, la profunditat d'un mínim solar pot oferir pistes sobre la intensitat dels cicles solars propers i l'aparició de taques solars.

Impacte en la producció denergia solar tèrmica i fotovoltaica

Màxims i mínims solars: definició i importànciaEls cicles solars, marcats per màxims i mínims solars, tenen un impacte significatiu en la producció denergia solar tant tèrmica com fotovoltaica. Durant els màxims solars, la radiació solar és més intensa, cosa que beneficia la generació d'energia solar fotovoltaica. La radiació més gran augmenta l'eficiència dels panells solars, cosa que es tradueix en una major producció d'electricitat.

D'altra banda, durant els mínims solars, s'experimenta una estabilitat més gran en la radiació solar. Això és especialment beneficiós per a lenergia solar tèrmica, que utilitza lenergia del sol per escalfar fluids i generar electricitat o proporcionar calefacció.

La consistència de la radiació solar durant els mínims solars permet una planificació més precisa i una producció més predictible.

Autor:
Data de publicació: 16 de desembre de 2019
Última revisió: 23 d’octubre de 2023