Menu

El Sol

Quina és la importància de el Sol?

El Sol és la font de vida a la Terra. Els tres motius principals que justifiquen la importància del Sol són els següents:

Quina és la importància de el Sol?
  • Proporciona calor a la terra. El Sol escalfa la Terra, de manera que és la temperatura adequada perquè visquin els éssers vius en ell.
  • Proporciona llum. La llum ajuda a proporcionar energia a la Terra, a través de l'energia electromagnètica. També ajuda als animals a veure de dia i de nit (a través de la lluna). Aquesta llum també ajuda a les plantes a créixer gràcies a la fotosíntesi. Les plantes són vitals per a la vida humana.
  • La gravetat del Sol ajuda a mantenir els planetes en una òrbita estable al voltant de Sol. Sense ella, els planetes no girarien i descriurien una trajectòria rectilínia.

El Sol és el responsable de manera directa o indirecta de la gran majoria de les fonts d'energia de l'Planeta. A més de tenir una importància directa en l'energia solar fotovoltaica i l'energia solar tèrmica, té influència en altres energies renovables com l'energia eòlica

En el cas de l'energia eòlica el sol és el responsable d'escalfar grans quantitats de massa que a l'canviar de densitat es mouen generant un espai que ocuparà una altra massa d'aire fred. Aquest moviment de masses és el vent.

Importància en l'energia fòssil

L'energia fòssil que prové dels combustibles fòssils

Els combustibles fòssils com el carbó o el petroli s'han generat a partir de compostos orgànics que es van generar alimentats per la radiació solar a través de la fotosíntesi.

Tot i tenir el seu origen en el Sol, aquest tipus d'energies es consideren energies no renovables perquè el procés de transformació en combustibles fòssils dura milions d'anys.

Importància en l'energia eòlica

L'energia eòlica aprofita la força de vent.

El vent té origen en l'energia solar. El sol escalfa de manera desigual la superfície de la terra. Aquesta calor passa a l'aire. La densitat de l'aire varia amb la temperatura, de manera que produeix zones d'altes i baixes pressions. Aquesta variació genera desplaçaments de l'aire que envolta la terra, donant lloc a vent.

Importància en l'energia hidràulica

L'energia hidràulica aprofita l'energia potencial d'l'aigua. Per tant, l'aigua ha de tenir una certa alçada.

Com s'aconsegueix pujar l'aigua a les muntanyes?

Mitjançant el cicle de l'aigua. El sol escalfa l'aigua de la mar, que es converteix en vapor. El vapor puja per la seva menor densitat amb l'aire i forma núvols. Quan l'aigua es condensa de nou cau de nou en forma de pluja sobre les muntanyes.

Per tant, l'energia hidràulica també depèn de l'energia solar.

Autor:

Data de publicació: 19 de maig de 2020
Última revisió: 20 de maig de 2020