Menu

La Terra

Exosfera: importància, característiques i alçada de la capa

Exosfera: importància, característiques i alçada de la capa

L´exosfera és una capa externa de l´atmosfera de la Terra que es troba per sobre de la termosfera. És la capa més allunyada de la superfície terrestre i s'estén fins al límit exterior de l'atmosfera.

Aquesta regió és extremadament prima i es caracteritza per una densitat extremadament baixa de partícules gasoses.

A l'exosfera, la gravetat terrestre és feble i no reté de manera efectiva les molècules de gas, cosa que permet que les partícules es moguin lliurement a l'espai.

Principalment, la seva composició consisteix en àtoms i molècules lleugeres, com ara hidrogen, heli, oxigen i diòxid de carboni. També hi pot haver partícules de pols i restes de satèl·lits i altres objectes espacials.

Alçada i gruix de l'exosfera

L'exosfera no té una alçada definida ja que gradualment s'esvaeix a l'espai. Tot i això, el seu gruix s'estima en diversos centenars de quilòmetres. L'exosfera s'estén des de la part superior de la termosfera fins al límit exterior de l'atmosfera, conegut com la magnetopausa, que és aproximadament a una distància de 10.000 quilòmetres sobre la superfície de la Terra.

La densitat de partícules de l'exosfera és extremadament baixa, cosa que la converteix en una capa molt tènue. Per això, no hi ha un límit precís que marqui el final de la capa i l'inici de l'espai exterior.

La transició entre aquesta capa atmosfèrica i l'espai es produeix gradualment a mesura que disminueix la densitat de partícules i les interaccions amb l'atmosfera terrestre esdevenen insignificants.

Importància

L'exosfera exerceix diversos rols importants:

  1. Protecció contra la radiació solar: L'exosfera actua com a barrera protectora contra la radiació solar i els vents solars carregats de partícules. Com que és la capa més externa de l'atmosfera, absorbeix i dispersa gran part de la radiació solar abans que arribi a les capes inferiors de l'atmosfera i la superfície terrestre. Això ajuda a prevenir danys als éssers vius ia la tecnologia a la Terra.

  2. Òrbita i satèl·lits: A causa de la baixa densitat de partícules, ofereix una resistència mínima al moviment dels objectes a l'espai. Això permet que els satèl·lits i les naus espacials mantinguin òrbites estables i es desplacen sense trobar una resistència significativa. També facilita el llançament i el posicionament dels satèl·lits en diverses òrbites al voltant de la Terra.

  3. Escape de gasos i partícules: les partícules gasoses poden assolir velocitats prou altes per superar la gravetat terrestre i escapar cap a l'espai exterior. Això és especialment cert per a les partícules lleugeres, com l'hidrogen i l'heli. La fuita de gasos de l'exosfera té un impacte a l'evolució i la composició atmosfèrica a llarg termini.

  4. Investigació espacial: aquesta capa també és interessant per a la investigació espacial i astronòmica. L'estudi de les interaccions entre l'exosfera i el vent solar ajuda a comprendre millor els processos que tenen lloc a l'espai i com afecten els cossos celestes, inclosa la Terra. A més, l'exosfera és un punt de partida per a l'exploració espacial més enllà del nostre planeta, i proporciona una via d'escapament per a les naus espacials que s'aventuren a l'espai profund.

Resum

En resum, l´exosfera és la capa més externa de l´atmosfera terrestre, caracteritzada per una densitat extremadament baixa i una composició principalment gasosa. Hi juga un paper important en l'exploració espacial i en la interacció entre la Terra i l'espai exterior.

Autor:
Data de publicació: 20 de juny de 2023
Última revisió: 20 de juny de 2023