Menu

La Terra

Atmosfera terrestre: capes, funció i característiques

Atmosfera terrestre: capes, funció i característiques

L'atmosfera és una capa composta per gasos que envolta un cos celeste. En el nostre cas, l'atmosfera terrestre que envolta la superfície del planeta Terra té un gruix mitjà de 150 quilòmetres.

La presència d‟aquesta capa de gasos és essencial per a molts processos fisicoquímics i biològics de la biosfera i un factor important dels fenòmens meteorològics.

Al nostre Sistema Solar, només hi ha vuit llunes o planetes que tinguin una atmosfera digna de ser considerada.

La composició gasosa de l'atmosfera terrestre, el vapor d'aigua i diverses impureses afecten la transmissió de la radiació solar i la retenció de calor al subsòl.

El color blau de l'atmosfera és degut a l'emissió de llum per les molècules de gas. A mesura que augmenta, l'atmosfera es torna gradualment més prima, la pressió disminueix i la seva estructura canvia.

Composició de l'atmosfera

L´atmosfera està composta per una barreja de gasos, productes químics i vapor d´aigua. L'atmosfera es pot dividir en quatre capes en funció de la distribució de la temperatura:

La troposfera o capa inferior

La troposfera és la capa més densa daire prop de la superfície terrestre. L'atmosfera inferior és a 12 km d'alçada respecte del nivell del mar. La troposfera és 4/5 de tot l´aire i és la capa on apareixen núvols, precipitacions, vent i altres fenòmens.

En aquesta capa, la temperatura disminueix segons l'alçada. La temperatura baixa 0,64 kelvin cada 100 metres d'ascens.

Estratosfera

L'estratosfera és una capa ubicada a una altitud de fins a 80 km per sobre de la troposfera i constitueix el 20% del pes total. Això és degut a la presència de la capa d'ozó, que absorbeix fortament la radiació ultraviolada del Sol.

Aquesta capa es divideix en dues parts:

  • Estratosfera inferior, amb una temperatura constant

  • Estratosfera superior, en què la temperatura augmenta en augmentar l'alçada.

Mesosfera

La mesosfera és la capa mitjana de l´atmosfera que s´estén per sobre dels 50 km. A mesura que augmenta l'alçada, la temperatura a la mesosfera, disminueix fins a un mínim de 85 graus Celsius.

Termosfera o ionosfera

En aquesta capa les radiacions ultraviolades juguen un paper molt important ja que són capaces de dissociar les molècules d'oxigen i nitrogen presents. L'absorció d'aquestes radiacions provoca que la temperatura a la termosfera pugui assolir els 1.500 graus Celsius.

Per què serveix l'atmosfera?

L´atmosfera terrestre té una funció protectora per a la vida. Pos les seves característiques, realitza les funcions següents:

  • Absorbeix part dels raigs ultraviolats que arriben a la Terra a través de la radiació solar a la capa d'ozó, cosa que resulta vital per mantenir el planeta en un rang de temperatures estable.

  • Els gasos que la componen eviten la dispersió de la calor provocant un efecte hivernacle que evita la congelació del planeta. 

  • Exerceix d'escut protector contra els meteorits que provenen de l'espai exterior. Aquests es desintegren per la fricció amb aire.

  • Atenua i reflecteix les ones electromagnètiques que arriben de lespai exterior.

  • Contenen oxigen, diòxid de carboni i altres gasos imprescindibles per a la vida (respiració, fotosíntesi, vapor d'aigua, etc.)

Autor:
Data de publicació: 17 de novembre de 2021
Última revisió: 17 de novembre de 2021