Menu

Energia geotèrmica

Avantatges i desavantatges de l'energia geotèrmica

Avantatges i desavantatges de l'energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. Gràcies a les lleis de la termodinàmica es transfereix l' energia tèrmica de l'interior de la Terra a un fluid. D'aquesta manera, s'aconsegueix transportar l'energia en forma d'energia interna.

Habitualment l'energia geotèrmica es basa simplement en aprofitar que el subsòl la temperatura és més calenta que en la superfície, a l'hivern, i en canvi més fresca, a l'estiu. Això és conseqüència que les capes superficials de la Terra s'escalfen i refreden amb molta més facilitat que l'interior, que es manté a temperatura constant al llarg de les estacions.

No obstant això, l'ús de l'energia geotèrmica implica uns avantatges i desavantatges que analitzem a continuació.

Avantatges de l'energia geotèrmica

En general els avantatges de la geotèrmia són superiors als inconvenients. Enumerem a continuació les principals avantatges de l'energia geotèrmica.

 • És l'energia més eficient de totes les energies renovables. La quantitat d' energia tèrmica que es perd en transportar la calor del fons del pou a la superfície és mínima.
 • L'energia geotèrmica es manté estable al llarg de les diferents estacions de l'any. A causa de que la font de calor es troba a diversos metres sota terra la inèrcia tèrmica és molt elevada. La terra que té a sobre realitza una funció d'aïllant que evita transmissions tèrmiques. L'efecte és semblant al d'una cova en la qual la temperatura és pràcticament constant al llarg de l'any.
 • És una font que es troba en qualsevol lloc de la Terra, al contrari de les que depenen de jaciments. Si això hi ha llocs més favorables que altres. Per exemple, en zones volcàniques la temperatura en el subsòl és fàcil que es molt més elevada.
 • És independent de les variacions meteorològiques. És una diferència important respecte a l'energia solar. No importa si està ennuvolat, plou o si els pantans relacionats amb l'energia hidràulica estan plens o buits.
 • Es pot utilitzar de manera particular, per exemple en habitatges aïllats on no arriba l'electricitat. En el cas de les cases unifamiliars, en proporcionar una temperatura constant al llarg de l'any propera als 15º, l'energia geotèrmica es pot aprofitar per refrigerar l'ambient.
 • L'energia geotèrmica té l'avantatge que no requereix combustió de cap material (ni urani, ni combustibles fósoles com petroli, carbó o gas natural). Per tant no s'esgota amb les reserves d'aquest. Aquesta és la raó per la qual es considera una energia renovable.
 • Els residus que produeix són mínims i provoquen menor impacte ambiental que els originats per energies de combustió, nuclear o d'hidrocarburs. Un habitatge unifamiliar típica deixa d'emetre dues tones anuals de diòxid de carboni si fa servir energia geotèrmica en comparació una un habitatge amb caldera de gas natural.
 • Un avantatge important és la facilitat de mantenir.
 • La geotèrmia té un alt rendiment i un baix consum.
 • Estalvi econòmic. Per exemple, en un habitatge d'uns 150 a 180 metres quadrats, l'estalvi econòmic que suposa és del 70%.
 • El temps de retorn és molt baix. Una instal·lació d'energia geotèrmica s'amortitza entre quatre i sis anys, això vol dir que en aquest temps, tots els diners estalviats en energia són iguals al preu que ha estat necessari instal·lar la tecnologia.
 • L'impacte visual és mínim, per ser una instal·lació sotaterrada. En el cas de climatització se sol fer amb terra radiant. No calen ventiladors ni aparells interiors a les habitacions ni exteriors, només una bomba.

Desavantatges de l'energia geotèrmica

Pou d'energia geotèrmica És una nova tecnologia i menys coneguda que les altres fonts d'energia. A més és difícil calcular quants projectes hi ha.

El principal desavantatge de l'energia geotèrmica és precisament la seva pròpia naturalesa. Cal treure-la del subsòl. Per aquest motiu, les primeres fases del procés són llargues i costoses. Impossibilidad d'explotar aquesta font d'energia a tot arreu, cal identificar primer que el lloc és l'idoni i les característiques geològiques del terreny. L'energia geotèrmica no és viable en terrenys rocosos i inestable per la dificultat de construir pous.

És més difícil d'instal·lar de manera particular en grans ciutats. L'inconvenient de les ciutats és que el subsòl pertany a l'ajuntament i està ocupat per altres serveis com clavegueram conduccions de gas i electricitat, etc.

Per realitzar un projecte per a una instal·lació d'energia geotèrmica és necessari realitzar estudis previs. Aquests estudis requereixen d'una maquinària específica i d'importants inversions en la fase inicial del projecte.

A més, altres desavantatges de l'energia geotèrmica són les següents:

 • Emissions tòxiques. En cas d'accident o fuita es pot alliberar àcid sulfhídric que es detecta per la seva olor a ou podrit, però que en grans quantitats no es percep i és letal. En aquests casos també hauria cert risc que substàncies tòxiques, com arsènic, amoníac, etc., s'alliberin i contaminin aigües pròximes.
 • Impacte mediambiental. Per poder explotar aquest tipus d'energia és necessari perforar la superfície terrestre amb el conseqüent deteriorament del paisatge. Aquest desavantatge és especialment important en grans instal·lacions geotèrmiques, en cases unifamiliars al impactio medioambeintal de l'energia geotèrmica és práctivcamente imperceptible.
 • Explotació únicament local. No es pot transportar com a font primària de calor, ha de consumir-se en el mateix lloc d'on procedeix. D'altra banda, en les centrals geotèrmiques de generació elèctrica aquest inconvenient desapareix ja que l'electricitat sí que es pot transportar.
valoración: 4.2 - votos 13

Referències

Última revisió: 14 de desembre de 2017