Menu

Energia geotèrmica

Avantatges de l'energia geotèrmica

Avantatges de l'energia geotèrmica

Lenergia geotèrmica és una font denergia renovable que aprofita la calor de la Terra.

Hi ha dos tipus d'energia geotèrmica:

  • En primer lloc, hi ha les centrals geotèrmiques d'alta temperatura dissenyades per generar electricitat

  • En segon lloc hi ha les instal·lacions domèstiques. Aquestes instal·lacions utilitzen bombes de calor geotèrmica per obtenir aigua calenta sanitària i produir energia tèrmica per als sistemes de calefacció.

Aquests dos tipus dinstal·lacions tenen diferents avantatges i desavantatges, però en ambdós casos són una alternativa als desavantatges de lenergia fòssil.

En aquest article analitzem els principals avantatges de l'energia geotèrmica que són els següents:

1. És una font d'energia renovable

El principal avantatge de lenergia geotèrmica és que es tracta duna energia renovable.

La temperatura a les capes inferiors de la Terra es manté constant. Per aquesta raó, l'extracció d'energia tèrmica es restitueix ràpidament, fet que converteix aquesta font de calor en un recurs inesgotable. 

2. És més eficient que les altres fonts renovables

Dentre totes les energies renovables l'energia geotèrmica és la més eficient. Les úniques pèrdues energètiques són l'energia calorífica que es perd al moment del transport des de l'interior de la Terra fins a la superfície.

3. Recurs energètic constant

Un dels avantatges que presenta lenergia geotèrmica en comparació amb altres fonts denergia renovable és la capacitat de mantenir una producció denergia constant.

Com hem comentat anteriorment, la temperatura al subsòl és constant. La quantitat denergia tèrmica que podem extreure és previsible ja que no depèn de fenòmens atmosfèrics ni de lhorari solar. Per tant, aquesta font denergia permet fer una previsió energètica.

4. Sostenible i respectuosa amb el medi ambient

L‟extracció d‟energia geotèrmica provoca un impacte mediambiental molt menor que els que provoca l‟ús de combustibles fòssils o l‟energia nuclear. No genera gasos amb efecte d'hivernacle i no afavoreix l'escalfament global ni el canvi climàtic.

L'impacte visual d'una instal·lació d'energia geotèrmica en un habitatge és mínim perquè és una instal·lació sota terra.

5. Àmplia disponibilitat geogràfica

Quan es tracta d'instal·lacions geotèrmiques de baixa temperatura (instal·lacions per a habitatges) es pot aprofitar a qualsevol localització geogràfica.

En comparació amb les seves competidores renovables, només cal que hi hagi una diferència de temperatures entre les capes inferiors i el medi ambient. Per contra, l'energia solar i l'energia eòlica tenen una dependència geogràfica més gran ja que s'han de situar en zones que normalment no estan ennuvolades o amb un mínim d'intensitat de vent.

D'altra banda, quan es tracta de centrals geotèrmiques el propòsit de les quals és el de generar electricitat, cal buscar zones on el gradient de temperatura sigui més elevat, per exemple en zones volcàniques.

6. Es pot fer servir per a la calefacció i refrigeració

L'energia geotèrmica es pot fer servir de manera particular. En un habitatge particular amb terra radiant es pot fer circular el fluid escalfat amb l'energia procedent del subsòl.

D´altra banda, la temperatura mitjana que s´obté al´interior de la terra és d´uns 15 graus centígrads, per la qual cosa, l´energia geotèrmica es pot aprofitar per refrigerar l´ambient.

7. Eficiència econòmica

Un cop realitzada la instal·lació el manteniment és mínim, per tant, la relació entre el quilovat obtingut pel cost derivat de la seva obtenció és mínim.

El temps de tornada de la inversió en termes econòmics és molt baix. Una instal·lació d'energia geotèrmica s'amortitza entre quatre i sis anys, això vol dir que, en aquest temps, tots els diners estalviats en energia són iguals al preu que ha calgut instal·lar la tecnologia.

En un habitatge d?uns 150 a 180 metres quadrats, l?estalvi econòmic que suposa és del 70%.

Autor:
Data de publicació: 22 de gener de 2019
Última revisió: 4 d’agost de 2022