Menu

Energia geotèrmica

Desavantatges de l'energia geotèrmica

Desavantatges de l'energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és un tipus d'energia renovable. Es considera energia renovable a causa que no consumeix recursos i és pràcticament inesgotable.

El seu principi de funcionament es basa en l'aprofitament de la calor a l'interior de la Terra. Una de les tècniques més utilitzades per aprofitar l'energia interna de les roques és construint pous d'uns 150 metres pel qual circula un fluid. El fluid baixa amb una temperatura baixa, en el fons mitjançant un procés termodinàmic s'escalfa i puja amb l' energia tèrmica adquirida a la superfície.

És una nova tecnologia i menys coneguda que les altres fonts d'energia renovable (energia solar, energia hidràulica o energia eòlica) o d'energia no renovable (combustibles fòssils o energia nuclear).

Els avantatges de l'energia geotèrmica són nombroses, però també hi ha certes desavantatges que cal considerar.

Cost inicial elevat

El principal desavantatge de l'energia geotèrmica és el cost inicial per extreure-la. Precisament per la seva pròpia naturalesa és necessari treure-la del subsòl.

Aquest procés implica que les primeres fases del projecte siguin llargues i costoses econòmicament. El cost de realitzar perforacions a terra, instal·lar intercanviadors de calor, etc. És molt més car que la instal·lació d'una caldera de gas natural o la instal·lació d'un panell solar.

Per realitzar un projecte per a una instal·lació d'energia geotèrmica és necessari realitzar estudis previs. Aquests estudis requereixen d'una maquinària específica i d'importants inversions en la fase inicial del projecte.

Ubicació de la instal·lació d'energia geotèrmica

Malgrat que la la calor a l'interior de les capes de la Terra està present a tot arreu, no en tots els llocs es pot aprofitar de la mateixa manera. No hi ha la possibilitat d'explotar aquesta font d'energia a tot arreu.

Depenent de les característiques geològiques alguns llocs resulta millor que altres per a la construcció de pous geotèrmics. Els terrenys rocosos, per exemple, resulten un gran desavantatge per a la construcció d' instal·lacions geotèrmiques. D'altra banda, terrenys on hi ha fonts termals resulten molt més favorables.

En cas de grans ciutats resulta més difícil la construcció de plantes d'energia geotèrmica. El principal desavantatge, en molts casos, és que a les ciutats el subsòl pertany a l'ajuntament i està ocupat per altres serveis com clavegueram conduccions de gas i electricitat, etc.

Explotació únicament local. No es pot transportar com a font primària de calor, ha de consumir-se en el mateix lloc d'on procedeix. D'altra banda, en les centrals geotèrmiques de generació elèctrica aquest inconvenient desapareix ja que l'electricitat sí que es pot transportar.

Desavantatges mediambientals de l'energia geotèrmica

A termes de medi ambient, l'energia geotèrmica pot emetre emissions tòxiques. En cas d'accident o fuita, en determinats llocs, es pot alliberar àcid sulfhídric que es detecta per la seva olor a ou podrit, però que en grans quantitats no es percep i és letal. En aquests casos també hauria cert risc que substàncies tòxiques, com arsènic, amoníac, etc., s'alliberin i contaminin aigües pròximes.

Una de les principals desavantatges de l'energia geotèrmica en l'àmbit de les grans instal·lacions geotèrmiques és el deteriorament del paisatge a causa de que per poder explotar aquest tipus d'energia és necessari perforar la superfície terrestre. Aquesta desavantatge de l'energia geotèrmica, en el cas de cases unifamiliars l'impacte mediambiental és pràcticament imperceptible.

valoración: 4.3 - votos 3

Última revisió: 21 de gener de 2019