Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Granges de panells solars

Granges de panells solars

Enmig de la preocupació creixent pel canvi climàtic i la necessitat de reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils, les granges de panells solars han sorgit com una solució prometedora per satisfer les nostres necessitats energètiques de manera sostenible.

Aquestes instal·lacions, que capturen l'energia del sol i la converteixen en electricitat, estan canviant la manera com generem i consumim energia a tot el món.

Què és una granja de panells solars?

Granges de panells solars: què és, avantatges i inconvenientsLes granges de panells solars, també conegudes com a parcs solars o plantes solars, són instal·lacions dissenyades específicament per a la captura d'energia solar. Aquestes granges consisteixen en una matriu de panells solars fotovoltaics disposats estratègicament a terra o muntats en estructures elevades, com a seguidors solars.

Els panells solars estan compostos de cel·les fotovoltaiques que converteixen la llum solar en electricitat mitjançant un procés conegut com a efecte fotovoltaic.

Aquestes instal·lacions poden variar en mida des de petites granges solars de propietat privada fins a enormes parcs solars que ocupen milers d'acres.

A més de les granges terrestres, també hi ha granges solars flotants, que s'instal·len en cossos d'aigua, i granges solars a teulades, que aprofiten l'espai disponible a edificis comercials i industrials.

Granges solars residencials

Granges de panells solars: què és, avantatges i inconvenientsHabitualment, les granges solars estan concebudes per generar una gran quantitat d'electricitat a gran escala. No obstant això, també hi ha granges solars residencials.

Els sistemes d'energia solar domèstica, també coneguts com a sistemes solars residencials o instal·lacions de panells solars per a habitatges, permeten als propietaris d'habitatges generar la seva pròpia electricitat a partir de l'energia solar. Sovint es poden connectar a la xarxa elèctrica per vendre l'excés d'electricitat o utilitzar-la en moments en què no hi ha prou sol.

Algunes característiques d'aquestes granges solars solen les següents:

 • Panells solars en sostres: La forma més comuna de sistema solar domèstic implica la instal·lació de panells solars fotovoltaics al sostre d'un habitatge.
 • Inversor solar: Juntament amb els panells fotovoltaics, s'instal·la un inversor solar que converteix el corrent continu (DC) generat pels panells en corrent altern (AC) que es pot utilitzar als electrodomèstics i dispositius de l'habitatge.
 • Mesuradors bidireccionals: Molts sistemes solars residencials estan connectats a la xarxa elèctrica, i s'utilitzen mesuradors bidireccionals per rastrejar la quantitat d'electricitat que importa de la xarxa i la quantitat que s'exporta a la xarxa quan es produeix un excés d'electricitat.
 • Emmagatzematge d'energia: Alguns habitatges també incorporen sistemes d'emmagatzematge d'energia, com ara bateries, per emmagatzemar l'excés d'electricitat generada durant el dia i utilitzar-la durant la nit o en dies ennuvolats.
 • Grandària del sistema: La mida del sistema solar residencial pot variar segons les necessitats i el pressupost del propietari. Alguns habitatges poden tenir sistemes petits per cobrir només una part del consum d'electricitat, mentre que altres poden optar per sistemes més grans que generen la majoria o fins i tot tota la seva electricitat.

Avantatges de les granges de panells solars

Granges de panells solars: què és, avantatges i inconvenientsLes granges de panells solars ofereixen una sèrie de beneficis significatius que contribueixen a la transició cap a un sistema denergia més net i sostenible:

 1. Energia renovable i sostenible: lenergia solar és una font inesgotable i abundant denergia renovable. Aprofita el poder del sol, que continuarà brillant durant milers de milions d'anys.

 2. Reducció de les emissions de carboni: En generar electricitat sense cremar combustibles fòssils, aquestes instal·lacions contribueixen significativament a la mitigació del canvi climàtic i ajuden a combatre la contaminació de l'aire.

 3. Generació d'ocupació i desenvolupament econòmic: la construcció i operació de granges solars creen llocs de treball a les comunitats locals. Des d'enginyers i tècnics fins a treballadors de manteniment i logística, aquestes instal·lacions fomenten el creixement econòmic i el desenvolupament d'habilitats a les regions on s'estableixen.

 4. Reducció de costos denergia: els costos de lenergia solar han disminuït significativament en les últimes dècades. Això es tradueix en factures d'electricitat més baixes per als consumidors i en la possibilitat que les empreses redueixin els costos operatius.

 5. Baixa necessitat de manteniment: Les plaques fotovoltaiques són dispositius duradors amb una vida útil de diverses dècades. Requereixen un manteniment mínim en comparació amb altres fonts d'energia, cosa que redueix els costos al llarg del temps.

Desafiaments i inconvenients

Tot i els molts beneficis de les granges de panells solars, també hi ha desafiaments i consideracions que cal abordar per aprofitar al màxim aquesta font d'energia renovable:

 1. Dependència de la llum solar: la generació denergia a les granges solars depèn de la llum solar directa, la qual cosa significa que la producció delectricitat disminueix durant la nit o en dies ennuvolats. 

 2. Ús de grans extensions de sòl: les granges solars a gran escala requereixen grans extensions de terra, fet que planteja preguntes sobre l'ús de la terra i la conservació de l'hàbitat natural.

 3. Impacte visual: l'aparença de les granges solars, especialment les grans instal·lacions, pot generar preocupacions estètiques a algunes comunitats.

 4. Costos inicials: encara que els costos d‟operació i manteniment de les granges fotovoltaiques són baixos, la inversió inicial en infraestructura i equips pot ser significativa. Els incentius governamentals i els programes de finançament poden ajudar a superar aquesta barrera.

Les 10 granges solars a gran escala més grans del món

Granges de panells solars: què és, avantatges i inconvenientsA continuació et mostro les granges solars més grans del món:

 1. Parc Solar Bhadla, Índia : A l'estat de Rajasthan, Índia, el Parc Solar Bhadla és un dels parcs solars més grans del món. S'ha expandit en diverses fases i s'estima que té una capacitat total de més de 2.2 gigawatts (GW).

 2. Parc Solar de Pavagada, Índia : Ubicat a l'estat de Karnataka, Índia, el Parc Solar de Pavagada és un altre dels projectes solars més grans del món. Té una capacitat total d'uns 2 GW i s'ha construït en una vasta extensió de terra.

 3. Longyangxia Dam Solar Park, Xina: Aquesta granja solar es troba a la província de Qinghai, Xina, i és una de les més grans del país. S'estima que té una capacitat de més de 2 GW i fa servir una combinació de panells solars de capa fina i de silici cristal·lí.

 4. Parc Solar de Tengger Desert, Xina : Situat al desert de Tengger, aquest parc solar té una capacitat d'uns 1.54 GW. La Xina ha estat construint una sèrie de grans parcs solars a les seves vastes extensions desèrtiques.

 5. Kurnool Ultra Mega Solar Park, Índia : Aquest parc solar està ubicat a l'estat de Andhra Pradesh, Índia, i té una capacitat d'aproximadament 1 GW. Va ser un dels parcs fotovoltaics més grans del món quan es va inaugurar.

 6. Solar Star Projects, Estats Units : Situat a Califòrnia, Estats Units, el projecte Solar Star és un de les granges solars més grans d'Amèrica del Nord. Té una capacitat d'aproximadament 579 megawatts (MW).

 7. Parc Solar Kamuthi, Índia En l'estat de Tamil Nadu, Índia, el Parc Solar Kamuthi és un dels més grans d'Àsia. Té una capacitat al voltant de 648 MW.

 8. Topaz Solar Farm, Estats Units : Aquest projecte es troba a Califòrnia i és un dels parcs solars més grans dels Estats Units. Té una capacitat daproximadament 550 MW.

 9. Noor Solar Complex, Marroc : Situat al desert del Sàhara, el complex Noor és un dels parcs fotovoltaics més grans d'Àfrica. La primera fase té una capacitat de prop de 160 MW, però es planeja una expansió significativa.

 10. Liuhe Solar Park, Xina : Ubicat a la província de Qinghai, aquest parc solar té una capacitat d'uns 500 MW i és part dels esforços de la Xina per augmentar la seva capacitat de generació d'energia solar.

Autor:
Data de publicació: 29 de març de 2019
Última revisió: 27 de setembre de 2023