Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Energia solar a la Xina

Energia solar a la Xina

Enmig d'una preocupació creixent pel canvi climàtic i la necessitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'energia solar ha sorgit com una solució clau per abordar els desafiaments energètics i ambientals a nivell global.

En aquest context, la Xina ha emergit com un dels líders mundials en el desenvolupament i la implementació de l'energia solar, i ha tingut un paper crucial en la transició cap a un futur més sostenible i centrat en les energies renovables.

L'auge de l'energia solar a la Xina

Durant les darreres dècades, la Xina ha experimentat un creixement extraordinari al sector de l'energia solar. Aquest ràpid desenvolupament ha estat impulsat per una combinació de factors, incloent-hi polítiques governamentals favorables, avenços tecnològics i una creixent consciència sobre la importància de la sostenibilitat ambiental.

Una de les principals contribucions de la Xina al mercat solar mundial ha estat la capacitat de fabricació a gran escala de panells solars. El país s'ha convertit en el principal productor mundial de panells fotovoltaics i ha impulsat una reducció significativa en els costos de la tecnologia solar a nivell global.

Actualment, les empreses xineses dominen el mercat global de fabricació de panells solars, cosa que ha permès una expansió massiva de la capacitat solar instal·lada a tot el món.

Context energètic previ

Abans d'aquest impuls en la política de desenvolupament de l'energia solar a la Xina, el país depenia en gran mesura de fonts d'energia convencionals, com ara el carbó, el petroli i el gas natural, per satisfer les necessitats energètiques. La Xina és el consumidor i productor de carbó més gran del món, i durant dècades, el carbó ha estat la principal font d'energia del país, representant la majoria de la seva capacitat de generació elèctrica.

Aquesta dependència del carbó tenia diverses implicacions per al país, incloent-hi la contaminació de l'aire i l'aigua, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i la generació de residus sòlids. A més, l'explotació i el consum de carbó contribuïen a la degradació ambiental ia l'escassetat de recursos naturals a algunes regions de la Xina.

Si bé la Xina també ha depès del petroli i el gas natural per satisfer una part de la seva demanda energètica, aquestes fonts no han estat suficients per proveir completament les creixents necessitats energètiques del país, cosa que portava a la importació de grans quantitats de petroli i gas .

Abans de l'auge de l'energia solar, la Xina ja havia estat construint i operant plantes nuclears a diverses regions del país. També cal esmentar que les energies renovables, inclosa l'energia hidroelèctrica i l'energia eòlica, sempre han tingut presència al mix energètic de la Xina, tot i que la seva contribució era relativament limitada en comparació amb les fonts d'energia convencionals.
A continuació, adjuntem una taula mostrant l'evolució de l'ús dels recursos energètics de la Xina:

Recurs energètic 1980 2000 2020
Carbó 70% 70% 57%
Petroli 20% 20% 20%
Gas natural 1% 2% 8%
Energia nuclear 0% 1% 5%
Energia hidroelèctrica 8% 7% 9%
Energia solar <1% <1% 4%
Altres renovables 1% 2% 6%

Polítiques de suport i compromisos ambientals

El govern xinès ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament de l'energia solar mitjançant una sèrie de polítiques de suport que inclouen subsidis per a la instal·lació de sistemes solars, tarifes d'alimentació garantides per a l'energia solar generada i objectius ambiciosos de capacitat instal·lada.

Per exemple, la Xina s'ha fixat l'objectiu d'assolir una capacitat solar total d'1,200 gigawatts per al 2030, cosa que representa una expansió significativa pel que fa a les seves capacitats actuals.

A més dels objectius d'energia solar, la Xina també s'ha compromès a reduir les emissions de carboni i augmentar l'ús d'energies renovables com a part dels esforços per abordar el canvi climàtic. Per això, la Xina ha continuat invertint a l'energia nuclear. El país ha anunciat la construcció de noves plantes nuclears i la inversió en tecnologies nuclears avançades, com ara reactors de nova generació i reactors de fusió nuclear.

Aquests compromisos es reflecteixen en la seva participació a l'Acord de París i als seus propis objectius nacionals de desenvolupament sostenible.

L'Acord de París és un tractat internacional sobre canvi climàtic que busca limitar l'augment de la temperatura global a menys de 2°C per sobre dels nivells preindustrials i persegueix esforços per limitar-lo a 1.5°C.

Implementació de projectes solars a gran escala

El gegant asiàtic ha dut a terme nombrosos projectes solars a gran escala a tot el país. Aquests projectes inclouen parcs solars, granges solars i sistemes fotovoltaics distribuïts en àrees urbanes i rurals. Alguns dels més grans són:

Granja solar de Longyangxia

Viasta aèria de la granja solar de Longyangxia, XinaUbicada a la província de Qinghai, la Granja Solar de Longyangxia és un dels projectes solars més grans del món.

Amb una capacitat instal·lada de més de 850 megawatts (MW), aquesta granja solar abasta una extensa àrea de 27 quilòmetres quadrats i consta de milions de panells solars disposats en files.

L'energia generada per aquesta granja solar s'utilitza per abastir tant les zones circumdants com altres regions de la Xina.

Parc solar de Datong

El Parc Solar de Datong, ubicat a la província de Shanxi, és un altre dels projectes solars més grans de la Xina.

Amb una capacitat instal·lada al voltant d'1 gigawatt (GW), aquest parc solar és part dels esforços del govern xinès per promoure l'energia neta en una regió que tradicionalment depenia de la mineria del carbó.

Parc solar de Tengger

Aquesta planta solar està situada a la regió autònoma de Mongòlia Interior, el Parc Solar de Tengger és un altre dels projectes solars més destacats de la Xina.

Disposa d'una capacitat instal·lada d'aproximadament 1.5 gigawatts (GW), sent part dels esforços del país per aprofitar el seu vast potencial d'energia solar a les regions occidentals i centrals.

Innovació Tecnològica i Desenvolupament Futur

Paral·lelament, la Xina està invertint considerablement en la recerca i el desenvolupament de tecnologies solars avançades, com l'energia solar concentrada (CSP) i la integració de sistemes d'emmagatzematge d'energia. Aquestes tecnologies tenen el potencial de millorar l'eficiència i la confiança de l'energia solar, així com abordar els desafiaments associats amb la intermitència de la generació solar.

A més, el país asiàtic està explorant activament oportunitats per integrar l'energia solar a altres sectors, com l'agricultura, la construcció i el transport.

Per exemple, s'estan desenvolupant sistemes d'energia solar agrícola que combinen la generació d'electricitat amb la producció de cultius, i es proporcionen beneficis addicionals en termes de seguretat alimentària i mitigació de la pobresa a zones rurals.

Desafiaments i oportunitats futures

Tot i els impressionants avenços aconseguits en el desenvolupament de l'energia solar a la Xina, el país encara enfronta diversos desafiaments en el camí cap a una economia més neta i sostenible.

Aquests desafiaments inclouen la integració efectiva de l'energia solar a la xarxa elèctrica, la gestió de la variabilitat de la generació solar i la mitigació dels impactes ambientals associats amb la fabricació i la disposició de panells solars.

No obstant això, a mesura que la Xina continua avançant en la transició cap a una energia més neta i sostenible, també s'obren noves oportunitats per a la innovació, la col·laboració internacional i el creixement econòmic.

Amb el seu compromís continu amb l'energia solar i les energies renovables en general, la Xina està posicionada per continuar fent un paper crucial en la transformació del sistema energètic global cap a un futur més sostenible i centrat en les energies renovables.

Autor:
Data de publicació: 4 d’abril de 2024
Última revisió: 4 d’abril de 2024