Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Heliòstat. Què és?

Heliòstat. Què és?

Un heliòstat és un dispositiu que consisteix fonamentalment en un mirall animat d'un cert moviment rotatori i que serveix per a dirigir els raigs del Sol en una determinada direcció, malgrat el moviment de la Terra respecte el Sol.

L'heliòstat s'utilitza en diverses aplicacions per a motius diferents:

  • Astronomia. En astronomia s'utilitza aquest aparell per a observar el Sol sense haver de variar l'orientació de l'aparell d'observació
  • Geodesia. En el camp de la geodèsia s'utilitza l'heliòstat per a transmetre senyals lluminosos a llarga distància
  • Energia solar. En les centrals solars tèrmiques l'heliòstat serveix per a concentrar els raigs del Sol en un punt o zona determinat on es troben els captadors solars.
valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 22 de juny de 2017

Tornar