Menu

Figures geomètriques

Angle còncau

Angle còncau

En aquest article, descobrireu tot el que necessiteu saber sobre els angles còncaus, la seva definició i les característiques d'aquest element de la geometria

Aquesta definició d'angle còncau correspon a la classificació dels angles segons l'angle. D'acord amb aquesta classificació, els tipus d'angles poden ser:

 • Angles pla (180 graus)
 • Angle convex (menys de 180 graus)
 • Angle còncau (més de 180 graus)
 • Angle complet (360 graus)

Què és un angle còncau?

Un angle còncau és un tipus d'angle que es defineix per la seva obertura. La característica imprescindible per formar un angle còncau és que aquest mesuri més de 180°.

Aquest tipus d'angles també es poden anomenar angles entrants o angles reflexos.

Quant mesura un angle còncau?

Un angle còncau mesura més de 180º o π rad (PI radians) i menys de 360º o 2π rad.

Es mesura en graus mitjançant la longitud del seu arc. Un angle còncau mai no pot ser agut, sempre és obtús perquè sempre fa més de 90 graus.

Els angles aguts són aquells que mesuren menys de 90 graus.

Característiques d'un angle còncau

Les característiques principals que defineixen aquest tipus d'angles són:

 • Tenen més de 180 graus o PI radians, de manera que visualment té una forma oberta.
 • Un angle còncau no pot tenir complementari. La suma dels angles complementaris ha de sumar 90, per la qual cosa per la definició d'aquest tipus angle aquesta condició no es pot complir.
 • En un polígon regular, tots els angles externs de la figura geomètrica són còncaus i els interiors convexos.
 • Aquests angles no poden tenir angle adjacent. Dos angles adjacents han de sumar 180º, condició que no es pot complir perquè el primer angle ja fa més de 180º.

Diferència entre un angle còncau i un de convex

La diferència entre un angle convex i un altre còncau es determina per l'angle d'obertura. En el cas de l'angle convex, l'angle sempre és inferior als 180 graus mentre que els còncaus mesuren més de 180 graus.

Quan els extrems de dos segments coincideixen en un punt es formen dos angles, un de còncau i un altre de convex per l'altra banda.

Exemples de figures geomètriques

Les figures geomètriques còncaves són aquelles que tenen almenys un angle interior amb una mesura major de 180 graus. En altres paraules, en una figura còncava, com a mínim un vèrtex apunta cap a l'interior de la figura. Això implica que la figura es "plega cap a dins", creant almenys un angle còncavant en lloc de tots els angles essent estrictament convexos (menors de 180 graus)

Angle còncauVegem alguns exemples de figures geomètriques que presenten un o més angles còncaus:

 • Triangle còncau: un triangle còncau és un tipus de triangle que té almenys un angle intern més gran a 180 graus. Això significa que el triangle "es doblega cap a dins" en lloc de mantenir una forma convencional. El vèrtex de l'angle còncau es troba al costat oposat al segment de línia que connecta els altres dos vèrtexs.
 • Polígon estavellat: Les puntes exteriors d'un polígon estavellat formen angles còncaus. Cada vèrtex d'aquest polígon està connectat als altres per línies que formen angles còncaus. Aquesta configuració és comuna en símbols decoratius i ornaments.
 • Arc de cercle que abasta més de la meitat de la circumferència: Aquest arc forma un angle còncau al centre del cercle. Aquests arcs són utilitzats en gràfics circulars i representacions de dades.
 • Rombe amb angle Intern major a 180 graus: Un rombe amb un angle intern que supera els 180 graus. Propietats: El vèrtex de l'angle còncau està oposat al costat més llarg del rombe. Aquest tipus de rombe pot sorgir en el disseny de joies i elements decoratius.
Autor:
Data de publicació: 12 de març de 2023
Última revisió: 13 de novembre de 2023