Menu

Preguntes freqüents

Preguntes sobre l'energia solar

Preguntes sobre l'energia solar

L'energia solar és una font d'energia renovable que en els darrers anys ha agafat força força com a alternativa als combustibles fòssils.

La simplicitat i els avantatges de lenergia solar ofereix moltes possibilitats dinstal·lació als petits productors. Abans de plantejar-se la viabilitat d'una inversió d'aquest tipus, però, poden sorgir nombroses preguntes sobre l'energia solar.

A continuació, intentarem resoldre alguns d'aquests dubtes.

Què és lenergia solar i com funciona?

Lenergia solar és lenergia generada per la radiació del sol. Es basa en la captura de la llum solar i la seva conversió en electricitat o calor utilitzant tecnologies com els panells solars.

Els panells solars contenen cèl·lules fotovoltaiques que transformen la llum solar en electricitat a través de lefecte fotovoltaic. Aquestes cèl·lules estan compostes de materials semiconductors, com el silici, que alliberen electrons quan són aconseguits pels fotons de llum solar. Aquests electrons es recullen i es converteixen en corrent elèctric utilitzable.

Quins són els beneficis de lenergia solar?

Preguntes sobre l'energia solarL'energia solar ofereix nombrosos beneficis, incloent-hi:

 • Sostenibilitat: El sol és una font d'energia inesgotable, cosa que la converteix en una font d'energia sostenible a llarg termini.

 • Reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle: En utilitzar energia solar, es redueix la dependència de combustibles fòssils i, per tant, es disminueixen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, cosa que contribueix a combatre el canvi climàtic.

 • Estalvi en costos denergia: Un cop instal·lat, un sistema solar pot reduir significativament la factura delectricitat, ja que aprofita la llum solar gratuïta.

 • Independència energètica: Lenergia solar permet als usuaris generar la seva pròpia electricitat, reduint la dependència de les xarxes elèctriques tradicionals.

 • Valor afegit a la propietat: La instal·lació de sistemes solars pot augmentar el valor d'una propietat.

Quina és la diferència entre energia solar tèrmica i fotovoltaica?

Lenergia solar tèrmica sutilitza per generar calor, mentre que lenergia solar fotovoltaica sutilitza per generar electricitat. A l'energia solar tèrmica, es captura la llum solar per escalfar un fluid, que després s'utilitza per produir vapor i generar electricitat a través d'una turbina. L'energia solar fotovoltaica, per altra banda, converteix directament la llum solar en electricitat utilitzant cèl·lules fotovoltaiques.

Són compatibles les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques?

Els mòduls fotovoltaics capten els fotons de la llum solar i els transformen en energia elèctrica. Els col·lectors solars aprofiten la calor solar per obtenir aigua calenta sanitària. Tots dos sistemes són compatibles en una mateixa instal·lació.

També es poden instal·lar panells solars híbrids. Els panells híbrids estan compostos de cèl·lules fotovoltaiques, però també aprofiten l'energia tèrmica d'aquesta font d'energia.

On es fa servir l'energia solar?

L'energia solar es fa servir en una varietat d'aplicacions, que inclouen:

 • Generació delectricitat per a llars i negocis.

 • Escalfament daigua per a ús domèstic o industrial.

 • Generació delectricitat per a sistemes de reg agrícola.

 • Alimentació de fars solars i sistemes de bombament daigua en àrees remotes.

 • Càrrega de bateries per a dispositius portàtils i vehicles elèctrics.

Quant costa instal·lar un sistema denergia solar en un habitatge?

Preguntes sobre l'energia solarEl cost d'instal·lar un sistema d'energia solar en un habitatge varia segons diversos factors, com ara la mida del sistema, la ubicació geogràfica i la qualitat dels components. En general, els costos han disminuït significativament els darrers anys a causa d'avenços tecnològics i polítiques d'incentius.

Les despeses poden variar des d'uns quants milers de dòlars per a sistemes petits fins a desenes de milers de dòlars per a sistemes més grans. Tot i això, és important tenir en compte que, al llarg del temps, un sistema solar pot generar estalvis significatius en la factura d'electricitat i pot oferir un retorn de la inversió atractiu.

Quins incentius governamentals hi ha per a l'energia solar?

Molts governs ofereixen incentius per promoure l'adopció de l'energia solar, incloent-hi:

 • Crèdits fiscals: Els propietaris de sistemes solars poden ser elegibles per a crèdits fiscals que redueixen els costos d'instal·lació.

 • Subsidis i programes de finançament: Alguns governs ofereixen subsidis directes o programes de finançament de baix interès per a la instal·lació de sistemes solars.

 • Tarifes d'alimentació (feed-in tariffs): En alguns llocs es paga als propietaris de sistemes solars per l'electricitat que generen i aboquen a la xarxa elèctrica.

 • Exempcions d'impostos a la propietat Algunes jurisdiccions ofereixen exempcions d'impostos a la propietat per a sistemes solars residencials o comercials.

Quant de temps es triga a amortitzar una instal·lació solar?

Hi ha diferents factors que determinen el període d'amortització d'una instal·lació:

 • El càlcul correcte de les necessitats de la instal·lació solar.

 • L'optimització del sistema.

 • L'adequada instal·lació i qualitat de materials

 • Les subvencions públiques obtingudes.

 • L'ús que es doni a les plaques solars

 • L´horari de radiació solar durant l´any.

 • La climatologia de la zona.

De mitjana les instal·lacions tèrmiques queden amortitzades aproximadament als 4–6 anys. Alhora, les instal·lacions fotovoltaiques queden amortitzades a partir dels 7-9 anys.

Quina és la relació entre la quantitat de sol rebuda i el rendiment obtingut?

Les cèl·lules solars no només capten la radiació solar durant els dies clars. La radiació difusa existent durant els dies ennuvolats també es pot aprofitar però a un rendiment menor.

Cal assenyalar que el corrent elèctric es genera a partir de la radiació solar, no de la calor, per tant, el fred no representa cap problema per a l'aprofitament fotovoltaic. De fet, com la majoria dels components electrònics, els panells fotovoltaics funcionen més eficientment a temperatures menors, sempre dins uns límits. 

L'energia solar afecta el canvi climàtic?

Preguntes sobre l'energia solarDe manera directa no. L'ús de panells solars no emet gasos amb efecte d'hivernacle. A més, com que és una energia renovable no consumeix recursos naturals. Es considera que és una energia neta que no fa malbé el medi ambient.

Tot i això, els processos de fabricació dels components d'una instal·lació solar sí que provoquen l'emissió de gasos nocius.

Els panells solars són compatibles amb els generadors elèctrics?

Sí. La producció denergia elèctrica per part dels mòduls fotovoltaics és variable. Es poden donar casos, que es requereixi una potència elèctrica de què els panells són capaços d'oferir. En aquests casos, els generadors elèctrics permeten produir lenergia que es necessita.

Els sistemes solars híbrids són sistemes solars que tenen suport d'una altra font d'energia. Aquesta font poden ser els generadors elèctrics o aerogeneradors (energia eòlica).

Com s'han de col·locar els panells solars?

Els panells solars operen millor si són col·locats en un lloc on rebin llum solar plena. Podeu col·locar-vos al sostre d'una casa o oficina, sobre una estructura de suport, muntats a la façana o sobre el terreny. És preferible evitar els llocs que reben ombra almenys durant les hores centrals del dia. 

La inclinació ideal dels panells varia en funció de la latitud en què ens trobem. Normalment s'utilitzen 45° en tèrmica i 30° en fotovoltaica orientats al sud.

Quin és el manteniment d'una instal·lació solar?

Preguntes sobre l'energia solarLes instal·lacions solars requereixen un manteniment mínim, i de caràcter preventiu. Dos aspectes a tenir en compte són:

 • Assegurar que cap obstacle faci ombra sobre els panells

 • Mantenir els panells nets, concretament les cares exposades al sol. 

En el cas de lenergia solar tèrmica cal tenir precaució amb les baixes temperatures per evitar la congelació del fluid. En el cas de llargs períodes d'inactivitat de la instal·lació solar cal evitar que el fluid arribi a una temperatura massa elevada.

L'energia solar ha experimentat un creixement impressionant en les darreres dècades i ha esdevingut una font d'energia neta i sostenible. A mesura que la tecnologia solar avança i es torna més accessible, sorgeixen una sèrie de preguntes importants sobre el seu ús i potencial. En aquest article abordarem algunes de les preguntes més freqüents sobre l'energia solar i proporcionarem respostes informatives per ajudar-te a comprendre millor aquesta font d'energia renovable.

Què tan eficient és la tecnologia solar actual?

L'eficiència de la tecnologia solar ha millorat significativament en els darrers anys. Els panells solars fotovoltaics típics tenen una eficiència que varia entre el 15% i el 22%, cosa que significa que converteixen el 15% al ​​22% de la llum solar en electricitat.

No obstant això, hi ha panells solars més avançats amb eficiències superiors al 22%. L'eficiència dels panells solars tèrmics també ha millorat, amb sistemes que poden assolir eficiències superiors al 80% en la conversió de llum solar a la calor.

L'energia solar funciona en dies ennuvolats o plujosos?

Preguntes sobre l'energia solarEls sistemes solars continuen generant electricitat en dies ennuvolats o plujosos, encara que a una eficiència menor. Tot i que la producció pot disminuir en aquestes condicions, els sistemes solars estan dissenyats per ser capaços de generar energia fins i tot en condicions de poca llum.

A més, l'electricitat generada en dies assolellats es pot emmagatzemar en bateries per utilitzar-los en dies ennuvolats.

Quina és la vida útil del sistema solar?

Els panells solars solen tenir una vida útil d'almenys 25 a 30 anys, encara que molts continuen funcionant molt més enllà del període. La majoria dels inversors solars tenen una vida útil de prop de 10 a 15 anys i poden requerir reemplaçament durant la vida útil del sistema.

Tot i això, amb el manteniment adequat, un sistema solar pot continuar generant electricitat durant dècades.

Quant espai es necessita per instal·lar panells solars?

La quantitat d'espai requerida per a la instal·lació de panells solars depèn de la mida del sistema i l'eficiència dels panells. De mitjana, es necessiten entre 100 i 400 peus quadrats d'espai per quilovat pic (kWp) de capacitat instal·lada.

Els sistemes residencials típics varien des de 3 kWp fins a 10 kWp, cosa que requereix entre 300 i 1,000 peus quadrats d'espai al sostre o en terreny disponible.

Puc vendre l'excés d'electricitat generat pel sistema solar?

Sí, a molts llocs, podeu vendre l'excés d'electricitat generat pel vostre sistema solar a la xarxa elèctrica a través de programes de tarifes d'alimentació o acords de mesurament net. Això permet obtenir compensació per l'electricitat que produeixes i no consumeixes.

Les polítiques i les tarifes de compensació varien segons la ubicació i el proveïdor de serveis elèctrics, per la qual cosa és important consultar-los per comprendre els detalls específics de la venda d'energia solar.

L'energia solar és adequada per a qualsevol ubicació geogràfica?

L'energia solar és adequada per a la majoria de les ubicacions geogràfiques, però la seva eficiència varia segons la quantitat de llum solar disponible. Les regions amb més dies assolellats i menys nuvolositat són ideals per generar energia solar.

Tot i això, fins i tot en àrees menys assolellades, els sistemes solars poden ser una inversió rendible a causa dels incentius fiscals i estalvis en costos d'electricitat.

L'energia solar és una solució assequible per a països en desenvolupament?

L'energia solar ha esdevingut una solució cada cop més assequible per a països en desenvolupament. Els costos d'instal·lació han disminuït i la generació d'electricitat a partir de fonts solars pot ser una solució rendible per a comunitats que no tenen accés a xarxes elèctriques tradicionals.

A més, l'energia solar contribueix a millorar la qualitat de vida ia reduir la dependència de combustibles fòssils importats.

L'energia solar és una font d'energia fiable?

Preguntes sobre l'energia solarL'energia solar és una font d'energia fiable, però la disponibilitat està subjecta a les condicions climàtiques i al cicle diürn/nocturn. Els sistemes solars són cada cop més fiables gràcies als avenços tecnològics ia les garanties ofertes pels fabricants.

A més, lús de sistemes demmagatzematge denergia, com bateries, pot augmentar la confiança en proporcionar energia durant la nit o en dies ennuvolats.

Quin és el futur de lenergia solar?

El futur de lenergia solar és prometedor. S'espera que la tecnologia continuï millorant en eficiència i cost, cosa que la farà encara més atractiva. A mesura que es desenvolupin més avenços en emmagatzematge denergia, lenergia solar es convertirà en una font denergia més fiable i disponible en tot moment.

A més, les polítiques de suport i els esforços de sostenibilitat contribuiran al creixement i l'adopció a nivell mundial.

Autor:
Data de publicació: 10 de desembre de 2009
Última revisió: 30 d’octubre de 2023