Menu

Geometria

Prisma triangular: fórmules per al càlcul de volum i àrea

Prisma triangular: fórmules per al càlcul de volum i àrea

El terme "prisma triangular" es refereix a un sòlid geomètric tridimensional que té una base triangular i cares laterals que són paral·lelograms. En altres paraules, és un prisma amb una base amb forma de triangle.

Un prisma triangular té tres cares rectangulars i dues cares triangulars, cosa que el converteix en un prisma específic i distintiu. Les cares laterals són paral·lelograms perquè tenen costats oposats paral·lels i congruents.

L'alçada del prisma triangular és la distància entre les bases paral·leles, i pot variar en longitud depenent de la mida i les proporcions del prisma.

El prisma triangular és només una de les moltes formes de prismes que hi ha, i la seva geometria específica li atorga propietats i característiques úniques. Pot ser utilitzat en diverses aplicacions, com l'arquitectura, la geometria o la física, depenent de les necessitats i els contextos específics.

Volum d'un prisma triangular: fórmula i càlcul

El càlcul del volum d‟un prisma triangular es realitza multiplicant l‟àrea de la base per l‟alçada del prisma. Aquí tens els tres passos per calcular-ho:

 1. Calculeu l'àrea de la base triangular: Per a un triangle, l'àrea es calcula utilitzant la fórmula de l'àrea del triangle, que és (base x altura) / 2.

 2. Determineu l'alçada del prisma: L'alçada del prisma és la distància perpendicular entre les dues bases paral·leles.

 3. Multiplica l'àrea de la base per l'alçada.

Fórmula específica per al prisma triangular:

V = (b t · h t / 2) · h p

On:

 • V és el volum del cos geomètric.

 • b t és la base del triangle d'una de les bases.

 • h t és l'alçada del triangle d'una de les bases.

 • h p és l'alçada del prisma.

Àrea d'un prisma triangular: fórmula i càlcul

Per calcular làrea dun prisma triangular, cal conèixer les àrees de la base i dels rectangles que formen les cares del poliedre. És a dir:

 • L'àrea del triangle de la base: (base x altura) / 2

 • El perímetre del triangle de la base, que és la suma dels tres costats.

 • L'alçada del prisma.

Mitjançant la fórmula de l'àrea del triangle es pot calcular l'àrea de la base mitjançant la fórmula següent
A = 2·A t + p t ·h

On,

 • A és làrea del prisma triangular.

 • A t és làrea de la base del prisma.

 • p t és el perímetre de la base triangular.

 • h és l'alçada del prisma.

Característiques

Les principals característiques d'un prisma triangular són les següents:

 1. Bases: El prisma triangular té dues bases que són triangles congruents. Aquestes bases són paral·leles entre si i estan ubicades en extrems oposats del prisma.

 2. Cares laterals: El prisma triangular té tres cares laterals rectangulars. Aquestes cares connecten les arestes de les bases i formen paral·lelograms.

 3. Arestes: El prisma triangular té nou arestes en total: tres arestes que formen les bases triangulars i sis arestes que connecten els cantons de les bases amb els cantons de les cares laterals.

 4. Angles: Les bases triangulars tenen tres angles, i cada cara lateral té quatre angles rectes (90 graus). A més, les cares laterals adjacents formen angles de 90 graus entre si.

 5. Volum: El volum d‟un prisma triangular es calcula multiplicant l‟àrea de la base per l‟alçada del prisma. L'àrea de la base s'obté mitjançant la fórmula de l'àrea del triangle (base x altura/2).

 6. Superfície: La superfície total d‟un prisma triangular s‟obté sumant l‟àrea de les dues bases triangulars i les tres cares laterals rectangulars.

 7. Simetria: Un prisma triangular té simetria en relació amb un pla que passa pel centre del prisma i és paral·lel a les bases triangulars.

Exemples

Aquí tens alguns exemples d'objectes o estructures que podrien ser representats com a prismes triangulars:

 1. Tendes de campanya: Algunes tendes de campanya tenen una estructura en forma de prisma triangular. Les bases de la botiga solen ser triangles i les cares laterals són rectangulars.

 2. Torres de senyalització: Algunes torres de senyalització, com les utilitzades en telecomunicacions o sistemes de transmissió de senyals, poden tenir una forma de prisma triangular. Les bases serien els triangles de suport i les cares laterals serien els panells rectangulars que allotgen els equips o antenes.

 3. Edificis arquitectònics: Alguns edificis moderns utilitzen dissenys arquitectònics que incorporen prismes triangulars a la seva estructura. Aquests prismes poden ser elements ornamentals a la façana o fins i tot formes geomètriques definides a l'estructura principal de l'edifici.

 4. Piscines: Algunes piscines exteriors o piscines de forma inusual poden tenir una forma de prisma triangular. En aquest cas, les bases serien les formes triangulars de la piscina i les cares laterals serien les parets rectangulars que envolten el perímetre.

 5. Rampes d'accés: de vegades es fan servir prismes triangulars per crear una rampa d'accés que permeti a les persones amb cadira de rodes superar l'elevació de la vorera d'una vorera.

Autor:
Data de publicació: 12 de juliol de 2023
Última revisió: 12 de juliol de 2023